«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Jälki-ilmoitus:
Högskolan på Åland : Avbrottsannons Navigations- och maskinrumssimulator

26.08.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-017457
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 164-402619

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Högskolan på Åland
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0145076-7
Postinumero:22100
Postitoimipaikka:Mariehamn
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:bengt.englund@ha.ax
NUTS-koodi:Åland (FI2)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.e-avrop.com/Hogskolanaland/e-Upphandling/Announcement.aspx?id=42320
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Koulutus

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Avbrottsannons Navigations- och maskinrumssimulator
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Laivan komentosillan simulaattorit. (34931400-6)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Högskolan på Åland begär in ansökningar om att delta i en konkurrenspräglad dialog gällande upphandlingem av ny eller uppgraderad navigationssimulator, en ny eller uppgraderad maskinrumssimulator inklusive erforderliga licenser, kringutrustning, mjukvara och långsiktiga underhållsavtal.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Avbrottsannons Navigations- och maskinrumssimulator
Osa nro:
1
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Laivan komentosillan simulaattorit. (34931400-6)
II.2.3) Suorituspaikka
Åland (FI2)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Högskolan på Åland begär in ansökningar om att delta i en konkurrenspräglad dialog gällande upphandlingen av en ny eller uppgraderad navigations- och maskinrumssimulator.

Upphandlingen omfattar en navigationssimulator innefattande 1 st. A-brygga (Class A (NAV)), 3 st. B-bryggor (Class B (NAV)), 1 st. dataklass (Class C (NAV)) samt utrustning för GMDSS GOC-utbildning, ECDIS och skapande av egna områdesdatabaser inklusive erforderliga licenser, kringutrustning, mjukvara i den mån det är nödvändigt beroende på vald lösning (ny eller uppgraderad simulator) samt långsiktiga underhållsavtal.

Därtill upphandlas maskinrumssimulator (Class A (ENG), Class B (ENG), Class C (ENG), Class S (ENG)) innefattande en operativ maskinrumssimulator inklusive arbetsstationsbaserad maskinrumssimulator och nödgeneratorrum och tillhörande erforderliga licenser, kringutrustning, mjukvara i den mån det är nödvändigt beroende på vald lösning (ny eller uppgraderad simulator) samt långsiktiga underhållsavtal.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Kilpailullinen neuvottelumenettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 129-315901

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:
Avbrottsannons Navigations- och maskinrumssimulator

V.1) Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä

Sopimusta tai sen osaa ei tehdä
Muut syyt (menettelyn keskeyttäminen)

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Högskolan på Åland har upptäckt ett flertal fel i kravspecifikationen angående de krav på kompabilitet som krävts mellan de olika simulatorerna. Av inbjudan att delta i den konkurrenspräglade dialogen framgår att delanbud godkänns. Kraven på kompabilitet mellan simulatorerna enligt kravspecifikationen i Bilaga 1 Beskrivning av den upphandlande enhetens behov och krav på upphandlingsobjektet omöjliggör dock delanbud vilket inte varit den upphandlande enhetens avsikt.

Högskolan på Åland anser att felen i kravspecifikationen är så väsentliga att enbart en förlängning av tiden för att lämna intresseanmälningar enligt 56 § (FFS 1397/2016, Lag om offentlig upphandling och koncession) inte är möjlig. För att säkerställa en jämlik och icke-diskriminerande behandling av anbudssökanden och anbudsgivare krävs det att upphandlingen avbryts samt att en ny upphandlingsannons publiceras med en korrigerad kravspecifikation.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Marknadsdomstolen
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsingfors
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
26.8.2019
«« Takaisin