«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Helsingin kaupungin sosiaali-ja terveystoimiala : Tilapäismajoituksen hankinta

26.08.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-017447
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 164-403084
Tarjoukset 30.09.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/helsinki

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Helsingin kaupungin sosiaali-ja terveystoimiala
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0201256-6
Postiosoite:Toinen linja 4 A
Postinumero:00530
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Outi Ekebom
Puhelin:+358 406639684
Sähköpostiosoite:outi.ekebom@hel.fi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.hel.fi/sote

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/helsinki

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/helsinki
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Sosiaaliturva

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Tilapäismajoituksen hankinta
Viitenumero:
HEL 2019-005447
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Sosiaalityö ja siihen liittyvät palvelut. (85300000-2)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on tilapäismajoituspalvelu Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan asiakkaille.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 9000000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Majoituspalvelut. (98341000-5)
II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki (K091) , Espoo (K049) , Vantaa (K092)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Helsinki

Espoo Vantaa
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on tilapäismajoituspalvelu Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan asiakkaille. Tilapäismajoitusta hankitaan kohderyhmittäin. Kohderyhmät ovat: 1) yksin elävät (tarvearvio n. 100 paikka) 2) yksin elävät, jotka tarvitsevat tiiviimpää tukea (tarvearvio n. 40 paikkaa) 3) pariskunnat ja perheet (tarvearvio n. 65 paikkaa) 4) perheet, jotka tarvitsevat tiiviimpää tukea (tarvearvio n. 20 paikkaa) 5) turvakodista muuttavat – tuettu asuminen asumisyksikössä (tarvearvio n. 25 paikkaa) Hankinnan kohteissa 1-4 tilapäismajoituspalvelu jakaantuu kolmeen vaiheeseen, jotka ovat tilapäismajoitusvaihe, välivuokrausvaihe ja pysyvä vuokra-asuminen. Hankinnan kohteessa 5 tilapäismajoituspalvelu jakaantuu kahteen vaiheeseen, jotka ovat tuettu asuminen ja pysyvä vuokra-asuminen. Palvelun sisältö on kuvattu tarkemmin liitteenä olevassa palvelukuvauksessa. Kohteessa 1) arvioitu tarve n. 100 paikkaa. Tarjottava vähintään 20 paikkaa. Kohteessa 2) arvioitu tarve n. 40 paikkaa. Tarjottava vähintään 20 paikkaa. Kohteessa 3) arvioitu tarve n. 65 paikkaa. Tarjottava vähintään 20 paikkaa. Kohteessa 4) arvioitu tarve n. 20 paikkaa. Tarjottava vähintään 10 paikkaa. Kohteessa 5) arvioitu tarve n. 25 paikkaa. Tarjottava vähintään 15 paikkaa. Tarjousasiakirjoissa esitetyt arvioidut hankintamäärät perustuvat edellisen vuoden ostoihin, eivätkä sido Helsingin kaupunkia. Tilaaja ei sitoudu mihinkään hankintamääriin, vaan tilaukset tehdään tarpeen mukaan. Tarjouksen voi tehdä yhdestä tai useammasta hankinnan kohteesta.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.6) Arvioitu arvo
9000000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:24 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimusta voidaan tilaajan niin päättäessä jatkaa enintään kahden (2) vuoden optiokaudella. Tilaaja ilmoittaa optiokauden käyttöönotosta ja kestosta sopimuksen mukaisesti. Optiokausi voidaan ottaa käyttöön kaikkien tai osan sopimustuottajien kanssa.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Sopimusta voidaan tilaajan niin päättäessä jatkaa enintään kahden (2) vuoden optiokaudella. Tilaaja ilmoittaa optiokauden käyttöönotosta ja kestosta sopimuksen mukaisesti. Optiokausi voidaan ottaa käyttöön kaikkien tai osan sopimustuottajien kanssa.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta. Sopimukseen sisältyy mahdollisuus enintään kahden (2) vuoden optiokauteen. Optiokauden käyttöönotosta päättää tilaaja viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen perussopimuskauden päättymistä. Kts. sopimusluonnos (liite 2)

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
30.9.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 6 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:30.9.2019 12:01
Paikka: Helsinki

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
26.8.2019
«« Takaisin