«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Ennakkoilmoitus:
Vantaan kaupunki : MAMMOGRAFIASEULONTA PALVELUJEN HANKINTA

26.08.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-017428
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 164-402764

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Direktiivi 2014/24/EU
Tämä ilmoitus on pelkkä ennakkotietoilmoitus (esimerkiksi tietopyyntö)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Vantaan kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0124610-9
Postiosoite:PL 1100
Postinumero:01030
Postitoimipaikka:Vantaan kaupunki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 983922066
Sähköpostiosoite:kirjaamo@vantaa.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)www.vantaa.fi

I.3) Viestintä

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde (ennakkotietoilmoitus)

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
MAMMOGRAFIASEULONTA PALVELUJEN HANKINTA
Viitenumero:
VD/6397/02.08.00.00/2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut. (85000000-9)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Tämä asiakirja ei ole hankintailmoitus tai tarjouspyyntö, vaan tarkentava markkinakartoitus eli tietopyyntö. Varsinainen tarjouskilpailu on tarkoitus järjestää syksyllä 2019. Tällä tietopyynnöllä on tarkoitus selvittää mammografiapalvelujen hankintaan liittyviä kysymyksiä. Tietopyynnön tavoitteena on saada kattavasti hankittavan palvelun saatavuutta ja ominaisuuksia koskevaa tietoa, jotta mahdollinen tarjouskilpailu voidaan toteuttaa mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Etelä-Suomi (FI1C)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Vantaa tai mahdollisesti lähikunnat

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Pyydämme markkinakartoituksesta kiinnostuneita palveluntuottajia ilmoittautumaan sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@vantaa.fi 6.9.2019 klo 10.00 mennessä. Sähköpostin viestikentässä on oltava merkintä "Tietopyyntö VD/6397/02.08.00.00/2019 Mammografiaseulonta palvelujen hankinta” ja yrityksen nimi.

Sähköpostin liitetiedostossa palveluntuottajan tulee esitellä yrityksensä ja sen palvelukonsepti. Yritysesittelystä ja palvelukonseptista tulee käydä ilmi mammografia seulonta toimipisteet, millaista palvelua yritys tarjoaa nyt, yrityksen kehityssuunnitelmat ja tarjottavan palvelun sisältö. Palveluntuottaja voi myös halutessaan esittää ehdotuksia yleisesti mitä kilpailutuksessa tulisi ottaa huomioon.

Määräajan jälkeen markkinakartoitukseen/tietopyyntöön ilmoittautuneiden kanssa käydään vuoropuhelua. Kaupunki ei maksa korvauksia markkinakartoituksiin osallistuneille palveluntuottajille. Vuoropuhelu käydään syksyllä 2019 kirjallisesti tai/ja suullisesti.

II.3) Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
1.10.2019

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
26.8.2019
«« Takaisin