«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Itä-Suomen poliisilaitos : Vainajien kuljetukset Ylä-Savon alueella

26.08.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-017427
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 164-403032
Tarjoukset 27.09.2019 klo 13.00 mennessä osoitteeseen:

https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=246787&tpk=80ba9ab2-8933-4bce-bf04-dc831ddec1a9

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Itä-Suomen poliisilaitos
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2288666-6
Postiosoite:PL 217
Postinumero:70100
Postitoimipaikka:Kuopio
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Hansel Oy, Satu Salminen
Puhelin:+358 294444227
Sähköpostiosoite:kilpailutus@hansel.fi
NUTS-koodi:Pohjois- ja Itä-Suomi (FI1D)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.poliisi.fi/ita-suomi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=246787&tpk=80ba9ab2-8933-4bce-bf04-dc831ddec1a9
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen järjestys ja turvallisuus

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Vainajien kuljetukset Ylä-Savon alueella
Viitenumero:
POL-2019-37612
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Kuljetuspalvelut (jätteen kuljetusta lukuun ottamatta). (60000000-8), Ruumiiden kuljetus (ME03-4)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on poliisin tilaamat oikeuslääketieteelliset vainajien kuljetukset.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Kuljetuspalvelut (jätteen kuljetusta lukuun ottamatta). (60000000-8), Ruumiiden kuljetus (ME03-4)
II.2.3) Suorituspaikka
Ylä-Savon seutu (S111)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tarjouspyynnön kohteena ovat poliisin tilaamat vainajien kuljetukset Ylä-Savon alueella (Iisalmi, Keitele, Kiuruvesi, Lapinlahti, Pielavesi, Sonkajärvi, Rautavaara ja Vieremä). Hankinnan kohteena ovat: 1. Päivystyskuljetukset, joissa vainaja kuljetetaan vainajan sijaintipaikalta vainajien säilytyspaikkaan, jossa on tilaa tai suoraan ruumiinavauspaikkaan. 2.Siirtokuljetukset, joissa vainaja kuljetetaan vainajien säilytyspaikasta ruumiinavauspaikkaan. 3. Paluukuljetukset, joissa vainaja kuljetetaan ruumiinavauspaikasta takaisin noutopaikkakunnalle tai toiselle paikkakunnalle saman osa-alueen sisällä. Edellisellä sopimuskaudella päivystyskuljetusten vainajamäärä on ollut n. 108 kpl vuodessa. Siirtokuljetuksissa vainajamäärä on ollut n. 108 kpl vuodessa ja paluukuljetuksissa n. 82 kpl vuodessa. Edellisen sopimuskauden kuljetusmäärät kuvastavat arvoitua hankinnan ennakoitua hankintavolyymia, joka voi poiketa toteutuneesta.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:24 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimuksen kesto on 24 kuukautta, jonka jälkeen se jatkuu toistaiseksi voimassa olevana.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Katso hankinta-asiakirjat.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Katso hankinta-asiakirjat.

III.2.3) Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
27.9.2019 13:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 6 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:27.9.2019 14:00

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.3) Lisätiedot:

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.4) Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
Virallinen nimi:Itä-Suomen poliisilaitos
Postiosoite:PL 217
Postitoimipaikka:Kuopio
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:kirjaamo.ita-suomi@poliisi.fi
Internet-osoitehttps://www.poliisi.fi/ita-suomi
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
25.8.2019
«« Takaisin