«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Puolustushallinnon rakennuslaitos : YMPÄRISTÖTUTKIMUS- JA SUUNNITTELUPALVELUT

26.08.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-017390
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 164-402993
Tarjoukset 27.09.2019 klo 10.00 mennessä osoitteeseen:

https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=250300&tpk=ee17f2d2-5711-4037-9c46-3b1b6e3f105b

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Puolustushallinnon rakennuslaitos
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0988874-7
Postiosoite:Isoympyräkatu 10
Postinumero:49400
Postitoimipaikka:Hamina
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Krista Sillman
Puhelin:+358 2998300
Sähköpostiosoite:krista.sillman@phrakl.fi
NUTS-koodi:Hamina (K075)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.phrakl.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=250300&tpk=ee17f2d2-5711-4037-9c46-3b1b6e3f105b
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
YMPÄRISTÖTUTKIMUS- JA SUUNNITTELUPALVELUT
Viitenumero:
990/0400/2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Ympäristötekniset konsulttipalvelut. (71313000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena ovat ympäristötutkimuksiin ja ympäristösuunnitteluun liittyvät asiantuntijapalvelut Puolustushallinnon rakennuslaitoksen ja sen asiakkaiden (mm. puolustusvoimat) kohteissa koko maan laajuisesti keskusyksikön (Kyks) ja palveluyksiköiden (Pyks) käyttöön sopimuksen voimassaoloaikana. Pääpainopiste on pilaantuneen maan tutkimuksiin ja kunnostamiseen sekä ympäristönsuojelurakenteisiin (ampumaradat, ampuma- ja harjoitusalueet) liittyvissä hankkeissa. Vuosittain laaditaan myös laajempia ympäristöselvityksiä (maa, pohjavesi, pintavesi) sekä hoidetaan mm. ympäristölupiin liittyviä velvoitetarkkailuja. Kilpailutus kohdistuu julkisiin ja suojaustason IV kohteisiin. Kaikilta valittavilta toimittajilta edellytetään kykyä käsitellä ja säilyttää suojaustason IV aineistoa myös sähköisesti. Rakennuslaitoksella on kuitenkin oikeus käyttää puitejärjestelyä myös korkeamman suojaustason (hankintalain ulkopuolella olevat salassa pidettävät hankkeet) suunnittelutöissä.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 3000000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Toimeksiannot sisältävät esimerkiksi seuraavan tyyppisiä osatehtäviä: · toimintojen ympäristöriskikartoitus · ympäristötutkimusten suunnittelu (maaperän pilaantuneisuustutkimukset, hydrogeologiset selvitykset yms.) · ympäristönsuojelurakenteiden suunnittelu (pima, geo, suojausrakenteet, vesienjohtaminen) · näytteenotto ja tutkimusten toteuttaminen (ei sisällä analyysejä) · ympäristö- ja terveysriskin arviointi · kunnostustarpeen määrittäminen, kunnostuksen suunnittelu, eri vaihtoehtojen vertailu ja kustannusarvioiden laatiminen · tarvittavien ilmoitusten ja hakemusten sekä niihin liittyvien asiakirjojen laadinta · urakka-asiakirjojen laadinta ja hankintojen valmistelu · ympäristönsuojelurakenteiden laadun ja pilaantuneiden maiden kunnostuksen valvonta · laajojen urakoiden työmaapalvelu · vesi- ja ympäristötarkkailu ja sen raportointi (ei sisällä analyysejä, erillinen kilpailutus laboratorioille) · osallistuminen erityisasiantuntijana puolustushallinnon tutkimus- ja kehityshankkeisiin (esim. uusiutuva energia, biopolttoaineet, ilmasto ja energia, kiertotalous) · ympäristöasioihin liittyvät juridiset neuvonta- ja asiantuntijapalvelut

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:48 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Ilmoitetaan ESPD-lomakkeella ja osin tarjouspyynnön välilehdellä "Muut ehdot".

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.3) Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa

Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismäärä: 5

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 075-178170
IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
27.9.2019 10:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 3 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:27.9.2019 13:00
Paikka: Hamina
Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Avaamistilaisuus ei ole julkinen.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: kyllä
Myöhempien ilmoitusten arvioitu julkaisuajankohta:

Hankinta kilpailutetaan neljän vuoden välein.

VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Käytetään sähköistä tilausta

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
23.8.2019
«« Takaisin