«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Senaatti-kiinteistöt : Työympäristöpalveluiden hankinta

23.08.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-017373
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 163-400898
Tarjoukset 25.09.2019 klo 16.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/hanki?id=250525&tpk=0695f65c-a0c8-40ff-852c-b01f46e34318

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Senaatti-kiinteistöt
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1503388-4
Postiosoite:Lintulahdenkatu 5 A, PL 237
Postinumero:00531
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Kari Juopperi
Sähköpostiosoite:kilpailutus@senaatti.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.senaatti.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/hanki

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/hanki?id=250525&tpk=0695f65c-a0c8-40ff-852c-b01f46e34318
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Työympäristöpalveluiden hankinta
Viitenumero:
SEN/1917/2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena olevien asiantuntijapalveluiden tavoitteena on kehittää työympäristöjä, jotka vastaavat Senaatti-kiinteistöjen asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin aikaa kestävästi. Palvelun tavoitteena on asiakkaan tarpeista ja tahtotilasta riippuen mm. tilankäytön tehostaminen ja vuokrakustannusten pienentäminen, toiminnan tuottavuuden, työviihtyvyyden, toimitilojen visuaalisen ilmeen ja/tai asiakaskokemuksen parantaminen. Senaatti-kiinteistöt on määritellyt työympäristöpalveluiden kokonaisuuden, jonka hankintaa tämä tarjouspyyntö koskee. Palvelut on jaettu seuraaviin osa-alueisiin (1-7): Osa-alue 1: Valtakunnallisten toiminta- ja toimitilakonseptien kehittäminen Osa-alue 2: Toimistotilojen työympäristökehittäminen Osa-alue 3: Erikoistilojen työympäristökehittäminen Osa-alue 4: Sisustussuunnittelu Osa-alue 5: Muutosjohtaminen ja tietotyön suorituskyky Osa-alue 6: Palvelumuotoilu Osa-alue 7: Vaikuttavuusarviointi ja prosessianalytiikka

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 13300000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea:kaikkia osia

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Osa-alue 1: Valtakunnalliset toiminta- ja toimitilakonseptien kehittäminen
Osa nro:
1
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8)
Arkkitehtipalvelut. (71200000-0)
Arkkitehti-, insinööri- ja suunnittelupalvelut. (71240000-2)
Yritysten ja johdon konsulttipalvelut. (79410000-1)
Tutkimus- ja kehitystoiminnan konsulttipalvelut. (73200000-4)
Tutkimus- ja kehityspalvelut ja niihin liittyvät konsulttipalvelut. (73000000-2)
II.2.3) Suorituspaikka
Manner-Suomi (FI1)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on valtakunnallisen tai vastaavan laajan ja/tai toiminnan luonteen vuoksi erityisen vaativan toimipisteverkoston toiminta- ja toimitilakonseptin kehittäminen, pilottityöympäristöjen suunnittelu ja jälkiarviointi, suunnitteluohjeen laatiminen, muutosjohtamisen tuki sekä toimipisteverkoston analyysit ja kehitysehdotukset konseptiin perustuen. Osa-alueen 1 tarkempi kuvaus on liitteessä 1A Hankinnan yleiskuvaus Osa-alue 1 Osa-alueelle 1 sovellettava henkilötietolomake on liite 1B Henkilötietolomake Osa-alue 1 Osa-alueelle 1 sovellettava palvelunkuvaus on liite 1C Palvelunkuvaus Osa-alue 1 Osa-alueelle 1 sovellettavat sopimusehdot on kuvattu liitteessä 1D Puitesopimus osa-alueille 1, 2, 3, 4, 5 ja 7. Osa-alueella valitaan yhteensä kolme (3) toimittajaa.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Projektipäälliköiden osaaminen ja kokemus40
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Palvelunkuvaus30
Hinta 30
II.2.6) Arvioitu arvo
4000000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:24 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Tähän puitesopimukseen sisältyy optiona puitesopimuksen jatkaminen enintään kaksi (2) kertaa yhdellä (1) vuodella kerrallaan, Senaatti-kiinteistöt ilmoittaa option käytöstä kirjallisesti viimeistään kolme (3) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä ja tämän jälkeen viimeistään kolme (3) kuukautta ennen optiovuoden päättymistä. Option käyttö on yksin Senaatti-kiinteistöjen harkinnassa.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Osa-alue 2: Toimistotilojen työympäristökehittäminen
Osa nro:
2
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8)
Arkkitehtipalvelut. (71200000-0)
Arkkitehti-, insinööri- ja suunnittelupalvelut. (71240000-2)
Yritysten ja johdon konsulttipalvelut. (79410000-1)
Tutkimus- ja kehitystoiminnan konsulttipalvelut. (73200000-4)
Tutkimus- ja kehityspalvelut ja niihin liittyvät konsulttipalvelut. (73000000-2)
II.2.3) Suorituspaikka
Manner-Suomi (FI1)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on yksittäisen organisaation/kohteen/kampuksen toimitila- ja työympäristökonseptin kehittäminen ja suunnitteluohjeen laatiminen, muutosjohtamisen tuki, tietotyön suorituskyvyn kehittäminen, työympäristön toteutus ja jälkiarviointi, kampustarkastelut. Tavoitteena tilanteesta riippuen tilankäytön tehostaminen, uusien työnteon tapojen ja prosessien tukeminen tai kehittäminen, tavoitemielikuvaa tukeva työympäristö ja/tai toiminta- ja työkulttuurin uudistaminen. Osa-alueen 2 tarkempi kuvaus on liitteessä 1A Hankinnan yleiskuvaus Osa-alue 2 Osa-alueelle 2 sovellettava henkilötietolomake on liite 1B Henkilötietolomake Osa-alue 2 Osa-alueelle 2 sovellettava palvelunkuvaus on liite 1C Palvelunkuvaus Osa-alue 2 Osa-alueelle 2 sovellettavat sopimusehdot on kuvattu liitteessä 1D Puitesopimus osa-alueille 1, 2, 3, 4, 5 ja 7. Osa-alueella valitaan yhteensä viisi (5) toimittajaa.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Projektipäälliköiden osaaminen ja kokemus40
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Palvelunkuvaus 30
Hinta 30
II.2.6) Arvioitu arvo
3500000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:24 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Tähän puitesopimukseen sisältyy optiona puitesopimuksen jatkaminen enintään kaksi (2) kertaa yhdellä (1) vuodella kerrallaan, Senaatti-kiinteistöt ilmoittaa option käytöstä kirjallisesti viimeistään kolme (3) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä ja tämän jälkeen viimeistään kolme (3) kuukautta ennen optiovuoden päättymistä. Option käyttö on yksin Senaatti-kiinteistöjen harkinnassa.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Osa-alue 3: Erikoistilojen työympäristökehittäminen
Osa nro:
3
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8)
Arkkitehtipalvelut. (71200000-0)
Arkkitehti-, insinööri- ja suunnittelupalvelut. (71240000-2)
Yritysten ja johdon konsulttipalvelut. (79410000-1)
Tutkimus- ja kehitystoiminnan konsulttipalvelut. (73200000-4)
Tutkimus- ja kehityspalvelut ja niihin liittyvät konsulttipalvelut. (73000000-2)
II.2.3) Suorituspaikka
Manner-Suomi (FI1)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on käyttösidonnaisten erikoistilojen työympäristö- ja toimitilakonseptien kehittäminen ja suunnitteluohjeiden laatiminen, muutosjohtamisen tuki, työympäristön toteutussuunnittelu ja jälkiarviointi sekä erikoistilojen tarveselvitykset ja kampustarkastelut. Tavoitteena tilanteesta riippuen tilankäytön tehostaminen, työtapojen ja prosessien tukeminen tai kehittäminen, tavoitemielikuvaa tukeva työympäristö ja/tai toimintakulttuurin uudistaminen. Käyttösidonnaisia erikoistilakategorioita ovat esimerkiksi laboratoriot, vankilat, kulttuuri-, oppi- ja tutkimuslaitokset, oikeuden istuntosalit, Poliisin ja muiden PTR-toimijoiden (Poliisin lisäksi Tulli ja Rajavartiolaitos) ja Maahanmuuttoviraston erikoistilat, puolustuskiinteistöjen tilat ja rakennushistoriallisesti arvokkaiden kohteiden suojellut tilat. Osa-alueen 3 tarkempi kuvaus on liitteessä 1A Hankinnan yleiskuvaus Osa-alue 3 Osa-alueelle 3 sovellettava henkilötietolomake on liite 1B Henkilötietolomake Osa-alue 3 Osa-alueelle 3 sovellettava palvelunkuvaus on liite 1C Palvelunkuvaus Osa-alue 3 Osa-alueelle 3 sovellettavat sopimusehdot on kuvattu liitteessä 1D Puitesopimus osa-alueille 1, 2, 3, 4, 5 ja 7. Osa-alueella valitaan yhteensä kuusi (6) toimittajaa.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Projektipäälliköiden osaaminen ja kokemus40
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Palvelunkuvaus 30
Hinta 30
II.2.6) Arvioitu arvo
1500000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:24 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Tähän puitesopimukseen sisältyy optiona puitesopimuksen jatkaminen enintään kaksi (2) kertaa yhdellä (1) vuodella kerrallaan, Senaatti-kiinteistöt ilmoittaa option käytöstä kirjallisesti viimeistään kolme (3) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä ja tämän jälkeen viimeistään kolme (3) kuukautta ennen optiovuoden päättymistä. Option käyttö on yksin Senaatti-kiinteistöjen harkinnassa.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Osa-alue 4: Sisustussuunnittelu
Osa nro:
4
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8)
Arkkitehtipalvelut. (71200000-0)
Arkkitehti-, insinööri- ja suunnittelupalvelut. (71240000-2)
Yritysten ja johdon konsulttipalvelut. (79410000-1)
Tutkimus- ja kehitystoiminnan konsulttipalvelut. (73200000-4)
II.2.3) Suorituspaikka
Manner-Suomi (FI1)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on sisustussuunnittelu, brändätyn tilakonseptin (esim. asiakaspalvelukonseptin) kehittäminen, suunnitteluohjeen laatiminen sekä muutoksen tuki osallistavan suunnittelun avulla, kalustetoimitusten vastaanottopalvelut: toimituskoordinointi ja asennusten valvonta. Osa-alueen 4 tarkempi kuvaus on liitteessä 1A Hankinnan yleiskuvaus Osa-alue 4 Osa-alueelle 4 sovellettava henkilötietolomake on liite 1B Henkilötietolomake Osa-alue 4 Osa-alueelle 4 sovellettava palvelunkuvaus on liite 1C Palvelunkuvaus Osa-alue 4 Osa-alueelle 4 sovellettavat sopimusehdot on kuvattu liitteessä 1D Puitesopimus osa-alueille 1, 2, 3, 4, 5 ja 7. Osa-alueella valitaan yhteensä neljä (4) toimittajaa.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Projektipäälliköiden osaaminen ja kokemus40
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Palvelunkuvaus 30
Hinta 30
II.2.6) Arvioitu arvo
1200000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:24 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Tähän puitesopimukseen sisältyy optiona puitesopimuksen jatkaminen enintään kaksi (2) kertaa yhdellä (1) vuodella kerrallaan, Senaatti-kiinteistöt ilmoittaa option käytöstä kirjallisesti viimeistään kolme (3) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä ja tämän jälkeen viimeistään kolme (3) kuukautta ennen optiovuoden päättymistä. Option käyttö on yksin Senaatti-kiinteistöjen harkinnassa.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Osa-alue 5: Muutosjohtaminen ja tietotyön suorituskyky
Osa nro:
5
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8)
Arkkitehtipalvelut. (71200000-0)
Arkkitehti-, insinööri- ja suunnittelupalvelut. (71240000-2)
Yritysten ja johdon konsulttipalvelut. (79410000-1)
Tutkimus- ja kehitystoiminnan konsulttipalvelut. (73200000-4)
Valmennuspalvelut. (79998000-6)
II.2.3) Suorituspaikka
Manner-Suomi (FI1)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on muutosjohtaminen, jolla asiakasta autetaan johtamaan omaa muutostaan ja rakentamaan tulevaisuuden työympäristö ja työnteon tavat, joissa huomioidaan yhdenaikaisesti sen fyysiset, digitaaliset ja sosiaaliset elementit. Työympäristön kehittäminen tarkoittaa esimerkiksi fyysisen työympäristön käyttötapojen suunnittelua, digitaalisten ratkaisujen ja toimintatapojen huomioimista osana hanketta sekä tietotyön suorituskyvyn kehittämistä. Tietotyön suorituskyvyn kehittäminen voi koskea mm. esimiestyötä, työprosesseja, yhdessä ohjautuvuutta, työnhallintataitoja ja digitaalista osaamista. Tältä osa-alueelta hankintaan yleensä palveluita, kun asiakkaalla on olemassa jo työympäristökonsepti tai tilasovitus ja sisustussuunnittelu ja muut fyysisen työympäristön suunnitteluun liittyvät toimenpiteet toteutetaan muiden palveluntuottajien toimesta. Muutosjohtamisen tehtävänä voi kuitenkin olla fyysisen työympäristön suunnitteluun liittyvän osallistamisen ja vuoropuhelun koordinointi asiakkaan ja Senaatin välillä. Monitilaan siirtyminen on monelle yksi työuran suurimmista henkisistä muutoksista ja tämän teeman käsittely osana muutosjohtamista on tärkeää. Osa-alueen 5 tarkempi kuvaus on liitteessä 1A Hankinnan yleiskuvaus Osa-alue 5 Osa-alueelle 5 sovellettava henkilötietolomake on liite 1B Henkilötietolomake Osa-alue 5 Osa-alueelle 5 sovellettavat sopimusehdot on kuvattu liitteessä 1D Puitesopimus osa-alueille 1, 2, 3, 4, 5 ja 7. Osa-alueella valitaan yhteensä viisi (5) toimittajaa.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Projektipäälliköiden osaaminen ja kokemus70
Hinta 30
II.2.6) Arvioitu arvo
800000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:24 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Tähän puitesopimukseen sisältyy optiona puitesopimuksen jatkaminen enintään kaksi (2) kertaa yhdellä (1) vuodella kerrallaan, Senaatti-kiinteistöt ilmoittaa option käytöstä kirjallisesti viimeistään kolme (3) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä ja tämän jälkeen viimeistään kolme (3) kuukautta ennen optiovuoden päättymistä. Option käyttö on yksin Senaatti-kiinteistöjen harkinnassa.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Osa-alue 6: Palvelumuotoilu
Osa nro:
6
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8)
Arkkitehti-, insinööri- ja suunnittelupalvelut. (71240000-2)
Yritysten ja johdon konsulttipalvelut. (79410000-1)
Tutkimus- ja kehitystoiminnan konsulttipalvelut. (73200000-4)
Muotoilun/suunnittelun palvelut. (79930000-2)
II.2.3) Suorituspaikka
Manner-Suomi (FI1)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on palvelumuotoilu, esimerkiksi kokonaisvaltaisesti suunnitellun palveluympäristön (esim. asiakaspalveluympäristö) asiakaslähtöinen ja osallistava kehittäminen, suunnitteluohjeen/konseptimanuaalin laatiminen, muutoksen tuki, konseptin iteratiivinen päivitys sekä vaikuttavuuden arviointi. Osa-alueen 6 tarkempi kuvaus on liitteessä 1A Hankinnan yleiskuvaus Osa-alue 6 Osa-alueelle 6 sovellettava henkilötietolomake on liite 1B Henkilötietolomake Osa-alue 6 Osa-alueelle 6 sovellettava palvelunkuvaus on liite 1C Palvelunkuvaus Osa-alue 6 Osa-alueelle 6 sovellettavat sopimusehdot on kuvattu liitteessä 1D Puitesopimus osa-alueelle 6. Osa-alueella valitaan yhteensä neljä (4) toimittajaa.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Projektipäälliköiden osaaminen ja kokemus20
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Palvelunkuvaus 50
Hinta 30
II.2.6) Arvioitu arvo
1100000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:24 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Tähän puitesopimukseen sisältyy optiona puitesopimuksen jatkaminen enintään kaksi (2) kertaa yhdellä (1) vuodella kerrallaan, Senaatti-kiinteistöt ilmoittaa option käytöstä kirjallisesti viimeistään kolme (3) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä ja tämän jälkeen viimeistään kolme (3) kuukautta ennen optiovuoden päättymistä. Option käyttö on yksin Senaatti-kiinteistöjen harkinnassa.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Osa-alue 7: Vaikuttavuusarviointi ja prosessianalytiikka
Osa nro:
7
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8)
Arkkitehti-, insinööri- ja suunnittelupalvelut. (71240000-2)
Yritysten ja johdon konsulttipalvelut. (79410000-1)
Tutkimus- ja kehitystoiminnan konsulttipalvelut. (73200000-4)
Liike-elämän palvelut: laki, markkinointi, neuvonta, työhönotto, painatus ja turvallisuus. (79000000-4)
II.2.3) Suorituspaikka
Manner-Suomi (FI1)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on vaikuttavuusarviointi ja prosessianalytiikka sekä niihin liittyvät asiantuntijapalvelut. Vaikuttavuuden arvioinnilla tarkoitetaan tässä yhteydessä seuraavia kokonaisuuksia: -Tulevaisuuden toimintaympäristön kehittäminen -Vaikutusten ja vaikuttavuuden arviointi ja validointi -Vaikutusten hahmottaminen investointipäätöksen perustelujen osaksi. Osa-alueen 7 tarkempi kuvaus on liitteessä 1A Hankinnan yleiskuvaus Osa-alue 7 Osa-alueelle 7 sovellettava henkilötietolomake on liite 1B Henkilötietolomake Osa-alue 7 Osa-alueelle 7 sovellettava palvelunkuvaus on liite 1C Palvelunkuvaus Osa-alue 7 Osa-alueelle 7 sovellettavat sopimusehdot on kuvattu liitteessä 1D Puitesopimus osa-alueille 1, 2, 3, 4, 5 ja 7. Osa-alueella valitaan yhteensä neljä (4) toimittajaa.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Projektipäälliköiden osaaminen ja kokemus40
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Palvelunkuvaus 30
Hinta 30
II.2.6) Arvioitu arvo
1200000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:24 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Tähän puitesopimukseen sisältyy optiona puitesopimuksen jatkaminen enintään kaksi (2) kertaa yhdellä (1) vuodella kerrallaan, Senaatti-kiinteistöt ilmoittaa option käytöstä kirjallisesti viimeistään kolme (3) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä ja tämän jälkeen viimeistään kolme (3) kuukautta ennen optiovuoden päättymistä. Option käyttö on yksin Senaatti-kiinteistöjen harkinnassa.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa

Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismäärä: 6

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
25.9.2019 16:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 6 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:25.9.2019 16:30

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Käytetään sähköistä tilausta

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
23.8.2019
«« Takaisin