«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Jälki-ilmoitus:
Suomen riistakeskus : KESKEYTYSILMOITUS Metsästäjä ja Jägaren -lehtien painaminen 1.1.2020 - 31.12.2022

23.08.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-017359
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 163-401220

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Suomen riistakeskus
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0201724-4
Postiosoite:Sompiontie 1
Postinumero:00730
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Klaus Ekman
Puhelin:+358 0294312001
Sähköpostiosoite:kirjaamo@riista.fi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.riista.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisoikeudellinen laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
KESKEYTYSILMOITUS Metsästäjä ja Jägaren -lehtien painaminen 1.1.2020 - 31.12.2022
Viitenumero:
194/01.07.03/2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Painatus ja siihen liittyvät palvelut. (79800000-2)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Suomen riistakeskus julkaisee Metsästäjä ja Jägaren -lehtiä riistatalouden edistämistarkoituksessa. Lehti jaetaan kaikille riistanhoitomaksun maksaneille, joita on yli 300 000. Lehtiä on julkaistu kuusi numeroa vuodessa ja niiden numerokohtaiset painosmäärät ovat noin 300 000 (Metsästäjä) ja 18 500 (Jägaren).

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Painatus ja siihen liittyvät palvelut. (79800000-2)
Painopalvelut. (79810000-5)
Painotöihin liittyvät palvelut. (79820000-8)
Sanomalehdet, aikakauskirjat, -julkaisut ja -lehdet. (22200000-2)
II.2.3) Suorituspaikka
Manner-Suomi (FI1)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Metsästäjä ja Jägaren -lehtien painamista 1.1.2020 - 31.12.2022 koskeva hankinta on keskeytetty.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Toimintavarmuus25
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Kokonaislaatu20
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Hinta20
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Graafinen suunnittelu20
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Liitemahdollisuudet10
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Tekninen tuki5
Hinta 20
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 128-313659

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:
-

V.1) Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä

Sopimusta tai sen osaa ei tehdä
Muut syyt (menettelyn keskeyttäminen)

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Hankinta on keskeytetty

Hankintalain 1397/2016 125 §:n mukaan hankintamenettely voidaan keskeyttää vain

todellisesta ja perustellusta syystä. Hankintamenettelyn keskeyttämistä koskevaan ratkaisuun sovelletaan, mitä hankintaa koskevasta päätöksestä säädetään 123 §:ssä.

Vakiintuneessa oikeuskäytännössä ja –kirjallisuudessa todellisina syinä on pidetty muun muassa sitä, että hankintamenettelyssä on havaittu, että hankintayksikön rahoitustilanne, hankinnan kohde tai tarve on hankintamenettelyn aikana muuttunut, eikä olosuhteiden muutoksen aiheuttamaa tilannetta voida korjata muutoin kuin keskeyttämällä hankinta ja käynnistämällä kokonaan uusi tarjouskilpailu.

Nyt kyseessä olevan hankintamenettelyn aikana on julkaistu valtionvarainministeriön ehdotus valtion vuoden 2020 talousarvioksi. Talousarvioesityksen mukaan Suomen riistakeskuksen vuoden 2020 valtionavustus supistuu yli kolmellatoista prosentilla kuluvaan vuoteen verrattuna.

Suomen riistakeskus varautuu valtion talousarvioesityksessä mainitun suuruiseen valtionavustuksen vähennykseen ja keskeyttää meneillään olevan Metsästäjä ja Jägaren -lehtien painopalvelujen 1.1.2020 – 31.12.2022 hankintamenettelyn Suomen riistakeskuksen vuoden 2020 rahoitustilannetta olennaisesti muuttavan valtionavustuksen vähennyksen vuoksi.

Mainitut seikat muuttavat olennaisesti nyt kyseessä olevan hankinnan kattavuutta, vaatimuksia ja tarjousten vertailuperusteita.

Hankinnan keskeyttämiselle on yllä mainittujen perustelujen johdosta lainsäädännön tarkoit-tama perusteltu syy. Ratkaisu ei vaikuta syrjivästi tarjoajiin.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
23.8.2019
«« Takaisin