«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus (Korjausilmoitus):
Keuruun kaupunki : Keuruun Terveyskeskuksen keittiön peruskorjaus ja laajennus / Sähköurakka

23.08.2019 10:50
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-017354

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Korjausilmoitus
Alkuperäisen hankintailmoituksen numero
2019-016028
Hankinnan nimi
Keuruun Terveyskeskuksen keittiön peruskorjaus ja laajennus / Sähköurakka, Keuruun kaupunki

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Keuruun kaupunki
Y-tunnus 0208388-2
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja tekniset palvelut
Yhteyshenkilö Janne Teeriaho
Postiosoite Multiantie 5
Postinumero 42700
Postitoimipaikka Keuruu
Maa Suomi
Puhelin +358406527256
Sähköpostiosoite janne.teeriaho@keuruu.fi
Internet-osoite (URL) www.keuruu.fi
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Keuruun Terveyskeskuksen keittiön peruskorjaus ja laajennus / Sähköurakka
Hankinnan kuvaus

KORJAUSILMOITUS: Muutettu soveltuvuusehtoja siten että sekä yrityksen että projektinvetäjän referenssien määrävaatimuksia kevennetty

Keuruun Terveyskeskuksen valmistuskeittiön peruskorjaus ja laajennus.

Muutosalueen laajuus n. 700 krsm2 ja laajennusosan n. 304 krsm2

Urakkamuotona jaettu urakkana jossa rakennusurakoitsija toimii pääurakoitsijana ja päätoteuttajana. Talotekniset urakat alistetaan pääurakkaan.

Töiden aloitus aikaisintaan 21.10.2019 ja kohteen alustava valmistusmisaika 30.11.2020

Pääkohde
Päänimikkeistö
Rakennusten asennustyöt. (45300000-0)
Päänimikkeistö
Rakennustyöt. (45000000-7)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Keuruun seutu (S133)

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Tarjousvertailuun päästäkseen tarjoajan on täytettävä seuraavat vähimmäisvaatimukset:

- Yrityksen liikevaihdon ao. toimialalta tulee olla vähintään 400.000 EUR / tilikausi (kolmen viimeisimmän vuoden keskiarvo),

- Yrityksen luottoluokitus vähintaan A,

- Tilaajavastuulain mukaiset asiat moitteettomasti hoidettuina,

- Yritys ei saa olla yrityssaneerauksessa eikä yrityssaneerausta saa olla vireillä,

- MUUTETTU KOHTA: projektinvetäjällä tulee olla kokemusta vähintään yhdestä palvelu/toimitilarakennushankkeesta (uudisrakennus tai peruskorjaus) joiden ao. urakan urakkasumma vähintään 200.000 EUR. Hyväksyttävän kohteen valmistumisvuosi 2015-2019,

- MUUTETTU KOHTA: Yrityksen tarjoavalla toimipisteellä tulee olla kokemusta vähintään yhdestä toteutetusta palvelu/toimitilarakennushankkeesta (uudisrakennus tai peruskorjaus) jonka ao. urakan urakkasumma vähintään 200.000 EUR. Hyväksyttävän kohteen valmistumisvuosi 2015-2019.

Tiedot soveltuvuuvaatimusten täyttymisestä annetaan tarjouspyyntöaineistossa olevilla lomakkeilla

Mikäli tarjous jätetään työyhteenliittymänä tai ryhmittymänä, tarkemmat soveltuvuusehdot kirjattu soveltusuuehdot-lomakkeistolle

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Tiedot soveltuvuuvaatimusten täyttymisestä annetaan tarjouspyyntöaineistossa olevilla lomakkeilla jonka liitteeksi toimitetaan:

- todistus, että yritys on merkitty ennakonperintä-, arvonlisävero- ja työnantajarekistereihin,

- todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus; jos toimitetaan verovelkatodistus, on liitteenä oltava myös todistus.

verovelan hyväksytystä maksusuunnitelmasta:

- todistus TyEL- / YEL -vakuutuksien voimassaolosta ja maksujen maksamisesta,

- kaupparekisteriote,

- selvitys henkilöstöön sovellettavasta työehtosopimuksesta,

- todistus henkilöstön työterveyshuollon järjestämisestä,

- todistus yrityksen henkilöstön lakisääteisen tapaturmavakuutuksen voimassaolosta,

- todistus yrityksen luottoluokituksesta (Asiakastieto Oy tai Bisnode Oy, muita luokituksia ei hyväksytä).

Edellä mainitut asiakirjat voi osittain tai kokonaan korvata Luotettava Kumppani -todistuksella tai RALA -pätevyystodistuksella,

josta vaaditut asiat käyvät ilmi. Todistuksien on oltava yksiselitteisiä. Todistukset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia

tarjouksen viimeisestä jättöpäivästä lukien

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Sähköisen luettelon käyttöä koskevat vaatimukset
Tarjous tulee antaa sähköisenä luettelona
Lisätietoja

Kohteeseen mahdollista tutustua 29/8 klo 9-10 välisenä aikana. Kokoontuminen keittiön huoltopihalla TK:n takapihalla

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

http://public.sokopro.fi/Quotations/Signup.aspx?crypt=WceQV9IImMbBb35HuppYOykfGb01dDSKk8%2FMAAnFowZYuxzVD%2Ba7MKwtrHmecQbT

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin