«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri : Yläraajan ja käden kuntoutuslaite

23.08.2019 09:59
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-017348
Tarjoukset 16.9.2019 klo 13.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri
Y-tunnus 0725937-3
Postiosoite Valto Käkelän katu 3
Postinumero 53130
Postitoimipaikka Lappeenranta
Maa Suomi
Sähköpostiosoite eksote.hankinnat@eksote.fi
Internet-osoite (URL) http://www.eksote.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/eksote?id=247883&tpk=15dede56-5af3-421a-87ea-e19419b9386f
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Tavarat

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Yläraajan ja käden kuntoutuslaite
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
C 8/2019
Hankinnan kuvaus

Tarjouspyynnön kohteena on yläraajan ja käden kuntoutuslaitteiston hankkiminen Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin Etelä-Karjalan keskussairaalan vaativan kuntoutuksen osastolle K7, kustannuspaikkanumero 243. Käyttökohde: Yläraajan kuntoutus, kolmiulotteinen painokevennetty yläraajan bi-ja unilateraalinen kuntoutus aikuisille ja lapsille. Käden ja yläraajan kuntoutuksen haasteena ovat usein alkuvaiheen varsin pienet liikkeet, jotka ovat vaikeita mahdollistaa kuntoutujalle ilman teknologiaa. Yläraajan ja käden kuntoutuslaitteella tulee voida treenata kuntoutujan ylävartalon liikkeitä. Painokevennystä tarvitaan, jotta voidaan aloittaa mahdollisimman ajoissa halvaantuneen yläraajan ja käden käytön harjoitteleminen. Tämä on toimintakyvyn palautumisen kannalta tärkeää. Halvaantunut käsi on painava ja sen kannatteleminen vie potilaalta voimia. Kuntoutuja ei vielä itse pysty nostamaan kättä painovoimaa vastaan. Laitteen tarkoituksena on se, että laite hoitaa kannattelun ja kuntoutuja voi keskittyä liikkeisiin. Yläraajan tehostettu harjoitus: eriytyneiden liikkeiden harjoittelu kuntoutujille, joilla on vähäistä liikettä yläraajassa. Osastolla K7 erityisesti neurologiset yläraajakuntoutujat, aivoverenkiertohäiriöissä. Ohjelmistopäivitysten vastuunjako ja aikataulut on selvitetty. Virtuaalilasien käytöstä yhdistettynä yläraajaharjoitukseen saadaan lisähyötyä toimintakyvyn palautumiseen, koska motorinen toiminta yhdistyy kognitiivisen toimintaan vielä paremmin. Optiona virtuaalilasivalmius kuntoutuslaitteeseen, jolloin harjoitteita voidaan tehdä visuaalisessa ympäristössä sekä yksi tai kaksikätisesti että vasemman ja oikean käden yhteistyönä. Käytettävissä myös polikliinisille kuntoutujille ja myös lapsille. Laite on käytettävissä monien eri diagnoosien yhteydessä, joihin liittyy tarve yläraajakuntoutukseen: yläraajan lihasten toiminnan muutokset, olkanivelen kipu, spastisuus. Spastisuudessa liikerata kädessä vähenee ja nivel jäykistyy. Toimintakyky laskee ja esim. päivittäisissä toiminnoissa pukeminen, peseytyminen ja ruokailu vaikeutuu. Laitteeseen kuuluu tietokone ohjelmistoineen: harjoitus- ja testausohjelmat. Tallentaa yksilön omat harjoitteet (sotulla tai nimellä), ei verkossa, vaan ohjelman omaan muistipaikkaan Tarkemmat vaatimukset jäljempänä tarjouspyynnössä, soveltuvuusvaatimukset-osiossa. Tavoitteena on laitteiston toimitus ja asennus vuoden 2019 aikana. Laitteiden toimitusosoite: Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) Etelä-Karjalan keskussairaala Vaativan kuntoutuksen osasto K7 Valto Käkelän katu 1 53130 Lappeenranta

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Fysioterapialaitteet. (33155000-1)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankinta on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankinta toteutetaan avoimena menettelynä. Hankinnasta on ilmoitettu HILMAssa. HILMA (www.hankintailmoitukset.fi) on työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä maksuton, sähköinen ilmoituskanava, jossa hankintayksiköt ilmoittavat julkisista hankinnoistaan. Yritykset puolestaan saavat HILMAsta reaaliaikaista tietoa käynnissä olevista hankintamenettelyistä ja ennakkotietoa tulevista hankinnoista.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
16.9.2019 13.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin