«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus (Korjausilmoitus):
Keuruun kaupunki : Keuruun Terveyskeskuksen keittiön peruskorjaus ja laajennus / Rakennusurakka

23.08.2019 10:47
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-017339

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Korjausilmoitus
Alkuperäisen hankintailmoituksen numero
2019-015881
Hankinnan nimi
Keuruun Terveyskeskuksen keittiön peruskorjaus ja laajennus / Rakennusurakka, Keuruun kaupunki

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Keuruun kaupunki
Y-tunnus 0208388-2
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja tekniset palvelut
Yhteyshenkilö Janne Teeriaho
Postiosoite Multiantie 5
Postinumero 42700
Postitoimipaikka Keuruu
Maa Suomi
Puhelin +358406527256
Sähköpostiosoite janne.teeriaho@keuruu.fi
Internet-osoite (URL) www.keuruu.fi
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Keuruun Terveyskeskuksen keittiön peruskorjaus ja laajennus / Rakennusurakka
Hankinnan kuvaus

KORJAUSILMOITUS: Soveltuvuusehtoja muutettu siten että vastaavan työnjohtajan työkokemus- ja referenssikohteen vaatimuksia kevennetty

Keuruun Terveyskeskuksen valmistuskeittiön peruskorjaus ja laajennus.

Muutosalueen laajuus n. 700 krsm2 ja laajennusosan n. 304 krsm2

Urakkamuotona jaettu urakkana jossa rakennusurakoitsija toimii pääurakoitsijana ja päätoteuttajana. Talotekniset urakat alistetaan pääurakkaan. Tilaaja kilpailuttaa talotekniset urakat erikseen

Töiden aloitus aikaisintaan 21.10.2019 ja kohteen alustava valmistusmisaika 30.11.2020

Pääkohde
Päänimikkeistö
Rakennustyöt. (45000000-7)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Keuruun seutu (S133)

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Tarjousvertailuun päästäkseen tarjoajan on täytettävä seuraavat vähimmäisvaatimukset:

- Yrityksen liikevaihdon talonrakennustoimialalta tulee olla vähintään 3 MEUR / tilikausi (kolmen viimeisimmän vuoden keskiarvo),

- Yrityksen luottoluokitus vähintaan A,

- Tilaajavastuulain mukaiset asiat moitteettomasti hoidettuina,

- Yritys ei saa olla yrityssaneerauksessa eikä yrityssaneerausta saa olla vireillä,

- MUUTETTU KOHTA: Työmaan vastaavalla työnjohtajalla tulee olla valmistumisenjälkeistä työnjohtokokemusta vähintään 5 vuotta josta vähintään 3 vuotta vastaavana työnjohtajana,

- Hankkeeseen nimetyllä vastaavalla työnjohtajalla tulee olla kokemusta vähintään yhdestä hankkeesta jossa on noudatettu Terve talo-kriteereitä tai P1-puhtausluokan rakentamista,

- Yrityksellä tulee olla kokemusta vähintään kahdesta vuosina 2015 - 2019 valmistuneesta palvelu/toimitilarakennuksen peruskorjaushankkeesta joista vähintään toisen tulee olla toteutettu Terve Talo tai P1-hankkeena. Kohteiden rakennusteknisten töiden urakkasumman tulee olla vähintään 1,5 MEUR,

- MUUTETTU KOHTA: Vastaavalla työnjohtajalla tulee olla kokemusta vähintään yhdestä vuosina 2015 - 2019 valmistuneesta palvelu/toimitilarakennuksen peruskorjaushankkeesta. Kohteen rakennusteknisten töiden urakkasumman tulee olla vähintään 1,0 MEUR alv 0%.

Tiedot soveltuvuuvaatimusten täyttymisestä annetaan tarjouspyyntöaineistossa olevilla lomakkeilla

Mikäli tarjous annetaan työyhteenliittymänä tai ryhmittymänä, tarkemmat tiedot soveltuvuusehdot-lomakkeistolla

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Tiedot soveltuvuuvaatimusten täyttymisestä annetaan tarjouspyyntöaineistossa olevilla lomakkeilla jonka liitteeksi toimitetaan:

- todistus, että yritys on merkitty ennakonperintä-, arvonlisävero- ja työnantajarekistereihin,

- todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus; jos toimitetaan verovelkatodistus, on liitteenä oltava myös todistus verovelan hyväksytystä maksusuunnitelmasta,

- todistus TyEL- / YEL -vakuutuksien voimassaolosta ja maksujen maksamisesta,

- kaupparekisteriote,

- selvitys henkilöstöön sovellettavasta työehtosopimuksesta,

- todistus henkilöstön työterveyshuollon järjestämisestä.

- todistus yrityksen henkilöstön lakisääteisen tapaturmavakuutuksen voimassaolosta:

- vastaavan työnjohtajan CV,

- todistus yrityksen luottoluokituksesta (Asiakastieto Oy tai Bisnode Oy, muita luokituksia ei hyväksytä).

Edellä mainitut asiakirjat voi osittain tai kokonaan korvata Luotettava Kumppani -todistuksella tai RALA -pätevyystodistuksella, josta vaaditut asiat käyvät ilmi. Todistuksien on oltava yksiselitteisiä. Todistukset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia tarjouksen viimeisestä jättöpäivästä lukien

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Sähköisen luettelon käyttöä koskevat vaatimukset
Tarjous tulee antaa sähköisenä luettelona
Lisätietoja

Kohteeseen mahdollisuus tutustua 29/8 klo 09:00 - 10:00 välisenä aikana, kokoontuminen terveyskeskuksen takana olevalle keittiön huoltopihalle

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

http://public.sokopro.fi/Quotations/Signup.aspx?crypt=WceQV9IImMbBb35HuppYOykfGb01dDSKY7VwigoWr8TVCPU9%2BLdiHObOeSImA2CU

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin