«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset (Hankintailmoitus):
Espoon kaupunki : Erilaiset ammatilliset ja vapaaehtoisuuteen perustuvat tukipalvelut lapsille, nuorille ja perheille, sekä ammatillinen tukihenkilötyö

23.08.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-017338
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 163-401359
Tarjoukset 25.09.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/espoo?id=237974&tpk=f025781f-0f6a-46d3-ac02-ed171f45771e

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Hankintailmoitus
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Espoon kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0101263-6
Postiosoite:PL 640
Postinumero:02070
Postitoimipaikka:ESPOON KAUPUNKI
Maa:Suomi
Puhelin:+358 981621
Sähköpostiosoite:hankinta@espoo.fi
NUTS-koodi:Espoo (K049)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.espoo.fi/hankinnat

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/espoo

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/espoo?id=237974&tpk=f025781f-0f6a-46d3-ac02-ed171f45771e
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Erilaiset ammatilliset ja vapaaehtoisuuteen perustuvat tukipalvelut lapsille, nuorille ja perheille, sekä ammatillinen tukihenkilötyö
Viitenumero:
1403/2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Sosiaalipalvelut. (85320000-8)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Espoon kaupunki (myöhemmin myös Tilaaja) pyytää tarjousta erilaisista ammatillisista ja vapaaehtoisuuteen perustuvista tukipalveluista lapsille, nuorille ja perheille sekä ammatillisestä tukihenkilötyöstä. Palveluihin kuuluvat monipuoliset tukihenkilöpalvelut, tukiperhepalvelut sekä ohjauspalvelut lapsille ja nuorille. Tarkempi kuvaus palvelusta on tarjouspyynnön liitteellä 1. "Hankinnan kohteen kuvaus". Sopimus on toistaiseksi voimassa. Kilpailutuksen perusteella muodostetaan yksi iso puitejärjestelyn kaltainen menettely, johon valitaan osa-alueittain ennakolta määritelty määrä Palveluntuottajia. Osa-alueille valitaan myös varapalveluntuottajat, eli ns. varapooli, joilta voidaan hankkia palveluita tietyissä tilanteissa. Lue lisää liitteestä 4. ”Menettelyn kuvaus”. Arviot hankintamääristä on ilmoitettu hankinnan kohteen kuvauksessa (liite 1). Espoon kaupunki ei sitoudu tiettyihin hankintamääriin.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 6000000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
osien enimmäismäärä:9
Yhdelle tarjoajalle myönnettävien osien enimmäismäärä:9

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Osa-alue 1. Tukihenkilötoiminta (vapaaehtoisuuteen perustuva)
Osa nro:
1
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Sosiaalipalvelut. (85320000-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Vapaaehtoisen tukihenkilön tehtävänä on tukea lapsen kasvua ja kehitystä arkisilla asioilla lapsen tarpeista riippuen. Tukihenkilön rooli on rinnalla kulkija ja perheen ulkopuolinen turvallinen aikuinen, joka auttaa lasta tai nuorta muodostamaan pitkäaikaisen ihmissuhteen usein jonkin tekemisen kautta. Tukihenkilön elämäntilanteen tulee olla vakaa, jotta hän kykenee antamaan huomiota ja aikuisen mallia tuettavalleen. Tukihenkilö ja tukea tarvitseva lapsi tai perhe tapaavat vähintään 2 kertaa kuukaudessa. Tapaamisten kesto on riippuvainen lapsen tai nuoren tarpeista. Tapaamisten lisäksi tukihenkilö voi muuten pitää yhteyttä tuettavaan. Tukisuhteet ovat usein pitkäkestoisia. Tästä osa-alueesta valitaan menettelyyn 10 soveltuvaa Palveluntuottajaa, jotka voivat tuottaa palveluita Uudenmaan alueella. Osa-alueessa valitaan myös 5 varapalveluntuottajaa.

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.11.2019 -
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Osa-alue 2. Tukiperhetoiminta (vapaaehtoisuuteen perustuva)
Osa nro:
2
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Sosiaalipalvelut. (85320000-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tukiperheellä tarkoitetaan perhettä, jossa lapsi käy säännöllisesti ennalta sovittuina ajankohtina, tavallisesti yhden viikonlopun kuukaudessa. Lisäksi voidaan sopia lisävuorokausista loma-aikoina. Vapaaehtoinen tukiperhe on tavallinen tukiperheeksi valmennettu perhe, jolla on mahdollisuus sovitusti ottaa omaan perheeseen tukea tarvitseva lapsi kerran kuukaudessa esim. viikonlopuksi. Tukiperheen järjestäminen perustuu palvelutarpeen arvioinnin pohjalta tehtyyn suunnitelmaan. Tukiperhesuhdetta arvioidaan vuosittain ja tyypillinen tukiperhesuhteen kesto on noin 3-4 vuotta. Tukiperhetoiminta soveltuu parhaiten 3-15-vuotiaille lapsille. Tästä osa-alueesta valitaan menettelyyn korkeintaan 5 soveltuvaa Palveluntuottajaa, jotka voivat tuottaa palveluita Uudenmaan alueella. Osa-alueessa valitaan myös 5 varapalveluntuottajaa.

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.11.2019 -
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Osa-alue 3. Ammatillinen tukiperhetoiminta
Osa nro:
3
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Sosiaalipalvelut. (85320000-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tukiperheellä tarkoitetaan perhettä, jossa lapsi käy säännöllisesti ennalta sovittuina ajankohtina, tavallisesti yhden viikonlopun kuukaudessa. Ammatillista tukiperhettä tarvitaan, kun tuettava lapsi on erityislapsi, jolla on todettu erityisen tuen tarve ja jolle tapaamisten turvallinen toteutuminen edellyttää ammatillista osaamista. Ammatillinen tukiperhe on palveluntuottajan tukiperheeksi valmentama perhe, jonka vähintään toisella vanhemmalla on soveltuva ammatillinen koulutus. Tukiperhesuhdetta arvioidaan vuosittain ja tyypillinen tukiperhesuhteen kesto on noin 3-4 vuotta. Tukiperhetoiminta soveltuu parhaiten 3-15-vuotiaille lapsille. Tästä osa-alueesta valitaan menettelyyn 5 soveltuvaa Palveluntuottajaa, jotka voivat tuottaa palveluita Uudenmaan alueella. Osa-alueessa valitaan myös 5 varapalveluntuottajaa.

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.11.2019 -
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Osa-alue 4. Ohjauspalvelut lapsille ja nuorille; Uusimaa
Osa nro:
4
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Sosiaalipalvelut. (85320000-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Lasten ja nuorten ohjauspalvelulla tarkoitetaan n.10-vuotiaan tai vanhemman lapsen tai nuoren kanssa tehtävää suunnitelmallista ja tavoitteellista ammatillista ohjaustyötä, joka koostuu ohjauksellisista keskusteluista, luovista ja toiminnallisista tapaamisista sekä mahdollisesti erilaisista asiointikäynneistä. Ohjauspalvelulla voidaan toteuttaa myös nuoren sosiaalista kuntoutusta, jonka avulla nuorelle syntyy edellytykset itsenäiseen asumiseen, opiskeluun, työssäkäyntiin ja elämänhallintaan. Ohjauspalvelua myönnetään enintään neljäksi kuukaudeksi kerrallaan. Palvelun tilaaja määrittelee tapaamiskertojen määrän ja keston yksilöllisen tarpeen mukaan: tapaamisia on noin 2 - 4 kertaa kuukaudessa, tapaaminen kestää yleensä noin 1,5 - 2 tuntia kerrallaan. Tästä osa-alueesta valitaan menettelyyn 10 soveltuvaa Palveluntuottajaa, jotka voivat tuottaa palveluita Uudenmaan alueella, mutta vähintään Espoossa. Osa-alueessa valitaan myös 5 varapalveluntuottajaa.

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.11.2019 -
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Osa-alue 5. Ohjauspalvelut lapsille ja nuorille maahanmuuttajapalveluiden asiakkaille
Osa nro:
5
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Sosiaalipalvelut. (85320000-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Lasten ja nuorten ohjauspalvelulla tarkoitetaan n.10-vuotiaan tai vanhemman lapsen tai nuoren kanssa tehtävää suunnitelmallista ja tavoitteellista ammatillista ohjaustyötä, joka koostuu ohjauksellisista keskusteluista, luovista ja toiminnallisista tapaamisista sekä mahdollisesti erilaisista asiointikäynneistä. Ohjauspalvelulla voidaan toteuttaa myös nuoren sosiaalista kuntoutusta, jonka avulla nuorelle syntyy edellytykset itsenäiseen asumiseen, opiskeluun, työssäkäyntiin ja elämänhallintaan. Tilaaja määrittelee tapaamiskertojen määrän ja keston tuettavan yksilöllisen tarpeen mukaan: tapaamisia on yleensä noin 1 - 3 kertaa viikossa, tapaaminen kestää yleensä noin 1,5 - 2 tuntia kerrallaan. Tästä osa-alueesta valitaan menettelyyn 10 soveltuvaa Palveluntuottajaa, joilla on valmiudet tuottaa palveluita maahanmuuttaja-asiakkaille Uudenmaan alueella ja vähintään Espoossa. Osa-alueessa valitaan myös 5 varapalveluntuottajaa.

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.11.2019 -
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Osa-alue 6. Ohjauspalvelut lapsille ja nuorille; muu Suomi
Osa nro:
6
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Sosiaalipalvelut. (85320000-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Länsi-Suomi (FI19) , Etelä-Suomi (FI1C) , Pohjois- ja Itä-Suomi (FI1D)
Etelä-Suomi Pohjois- ja Itä-Suomi
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Lasten ja nuorten ohjauspalvelulla tarkoitetaan n.10-vuotiaan tai vanhemman lapsen tai nuoren kanssa tehtävää suunnitelmallista ja tavoitteellista ammatillista ohjaustyötä, joka koostuu ohjauksellisista keskusteluista, luovista ja toiminnallisista tapaamisista sekä erilaisista asiointikäynneistä. Ohjauspalvelulla voidaan toteuttaa myös nuoren sosiaalista kuntoutusta, jonka avulla nuorelle syntyy edellytykset itsenäiseen asumiseen, opiskeluun, työssäkäyntiin ja elämänhallintaan. Ohjauspalvelua myönnetään enintään neljäksi kuukaudeksi kerrallaan. Palvelun tilaaja arvioi ja määrittelee tapaamiskertojen määrän ja keston lapsen tai nuoren yksilöllisen tarpeen mukaan: tapaamisia on noin 2-4 kertaa kuukaudessa, tapaaminen kestää yleensä noin 1,5 - 2 tuntia kerrallaan. Tästä osa-alueesta valitaan menettelyyn 10 soveltuvaa Palveluntuottajaa, jotka voivat tuottaa palveluita muualla kuin Uudenmaan alueella. Osa-alueessa valitaan myös 5 varapalveluntuottajaa.

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.11.2019 -
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Osa-alue 7. Ammatillinen tukihenkilötyö aikuissosiaalityön asiakkaille
Osa nro:
7
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Sosiaalipalvelut. (85320000-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Ammatillisella tukihenkilötoiminnalla tarkoitetaan alle 18- vuotiaan nuoren tai yli 18- vuotiaan aikuisen kanssa tehtävää suunnitelmallista ja tavoitteellista ammatillista tukea, joka koostuu tavoitteiden mukaisesta työskentelystä. Ammatillisen tukihenkilötoiminnan palveluiden tarkoituksena on edistää ja tukea asiakkaan itsenäisyyttä, omatoimisuutta ja osallisuutta yhteiskuntaan. Ammatillisen tukihenkilön tukea myönnetään asiakkaille määräaikaisina jaksoina tarpeen mukaisesti. Palvelun tilaaja arvioi ja määrittelee tapaamiskertojen määrän ja keston asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaan: tapaamisia on noin 1 – 3 kertaa viikossa, tapaaminen kestää yleensä noin 1,5 – 2 tuntia kerrallaan. Tästä osa-alueesta valitaan menettelyyn 10 soveltuvaa Palveluntuottajaa, jotka voivat tuottaa palveluita Uudenmaan alueella, mutta vähintään Espoossa. Osa-alueessa valitaan myös 5 varapalveluntuottajaa.

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.11.2019 -
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Osa-alue 8. Ammatillinen tukihenkilötyö vammaispalveluiden asiakkaille
Osa nro:
8
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Sosiaalipalvelut. (85320000-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Ammatillisella tukihenkilötoiminnalla tarkoitetaan alle 18- vuotiaan nuoren tai yli 18- vuotiaan aikuisen kanssa tehtävää suunnitelmallista ammatillista tukea, joka koostuu tavoitteiden mukaisesta työskentelystä. Vammaispalvelun asiakkaat ovat eri asteisesti vammaisia, erityistä tukea tarvitsevia nuoria tai aikuisia, jotka tarvitsevat tukea itsenäistymiseensä ja/tai arjen asioidensa hoitamiseen. Asiakkaat voi olla esimerkiksi kehitysvammaisia tai autisminkirjon henkilöitä. Asiakkailla voi olla arjessaan eri asteisia toiminnanhallinnan-, käytöksen- tai kommunikaation haasteita. Ammatillisen tukihenkilön tukea myönnetään asiakkaille määräaikaisina jaksoina tarpeen mukaisesti. Tapaamisia on yleensä noin 1 – 3 kertaa viikossa ja ne kestävät n. 1,5 – 2 tuntia kerrallaan. Tästä osa-alueesta valitaan menettelyyn 10 soveltuvaa Palveluntuottajaa, jotka voivat tuottaa palveluita Uudenmaan alueella, mutta vähintään Espoossa. Osa-alueessa valitaan myös 5 varapalveluntuottajaa.

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.10.2019 -
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Osa-alue 9. Ammatillinen tukihenkilötyö maahanmuuttajapalveluiden asiakkaille
Osa nro:
9
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Sosiaalipalvelut. (85320000-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Ammatillisella tukihenkilötoiminnalla tarkoitetaan alle 18- vuotiaan nuoren tai yli 18- vuotiaan aikuisen kanssa tehtävää suunnitelmallista ja tavoitteellista ammatillista tukea, joka koostuu tavoitteiden mukaisesta työskentelystä. Ammatillisen tukihenkilötoiminnan palveluiden tarkoituksena on edistää ja tukea asiakkaan itsenäisyyttä, omatoimisuutta ja osallisuutta yhteiskuntaan. Ammatillisen tukihenkilön tukea myönnetään asiakkaille määräaikaisina jaksoina tarpeen mukaisesti. Palvelun tilaaja arvioi ja määrittelee tapaamiskertojen määrän ja keston asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaan: tapaamisia on yleensä noin 1 – 3 kertaa viikossa, ja ne kestävät n. 1,5 – 2 tuntia kerrallaan. Tästä osa-alueesta valitaan menettelyyn 10 soveltuvaa Palveluntuottajaa, jotka voivat tuottaa palveluita Uudenmaan alueella, mutta vähintään Espoossa. Osa-alueessa valitaan myös 5 varapalveluntuottajaa.

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.11.2019 -
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.3) Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
25.9.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Käytetään sähköistä tilausta

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
23.8.2019
«« Takaisin