«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Senaatti-kiinteistöt : Raasin purku-urakka

02.09.2019 09:41
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-017331
Tarjoukset 20.9.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Senaatti-kiinteistöt
Y-tunnus 1503388-4
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Senaatti-kiinteistöt
Yhteyshenkilö Miikka Salmi
Postiosoite Itsenäisyydenaukio 2
Postinumero 20800
Postitoimipaikka Turku
Maa Suomi
Puhelin +358407666497
Sähköpostiosoite miikka.salmi@senaatti.fi
Internet-osoite (URL) http://www.senaatti.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://bem.buildercom.net/html/rfqregistration?rfqid=7422
Hankintayksikön luonne
Valtion liikelaitos

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Raasin purku-urakka
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
C3179
Hankinnan kuvaus

Kohteena on Pöytyällä Raasissa puolustusvoimien sotilasalueella sijaitsevien yhteensä 21 rakennuksen purku-urakka. Purku-urakassa puretaan rakennukset kokonaan. Purku-urakka suoritetaan yksikköhintoihin perustuvana urakka, jonka urakoitsija tarjoaa rakennuttajan toimittaman määräarvion perusteella. Urakan lopuksi urakkahinta tasataan toteuman mukaan.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Purkutyöt. (45111300-1)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Pöytyä (K636)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
7.10.2019 - 13.12.2019

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

1. Tarjoajalla on elinkeinotoiminnan harjoittamisoikeus ja osapuolet on merkitty kaupparekisteriin.

2. Tarjoaja on merkitty ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja arvonlisäverollisten rekisteriin, jos ko. yrityksellä on lain mukaan velvollisuus rekisteröityä näihin rekistereihin.

3. Tarjoaja on suorittanut veronsa, sosiaaliturvamaksunsa ja työeläkemaksunsa. Näissä ei saa olla maksamattomia eriä.

4. Tarjoajalla on voimassaoleva työehtosopimus.

5. Tarjoajalla on voimassaoleva tapaturmavakuutus.

6. Tarjoajalla on toiminnan vastuuvakuutus.

7. Kohteen vähimmäisvaatimuksena on, että purku-urakoitsijan liikevaihto on vähintään kahtena vuonna viimeisen kolmen vuoden aikana ollut yli 400 000 euroa/vuosi (alv. 0%).

8. Tarjoajayrityksellä on kokemusta ja näyttöä vähintään hankintakohdetta vastaavista purkutöistä (vähintään 2 kpl vastaavanlaista purkukohdetta viimeisten viiden vuoden aikana, kohteet tulee olla vastaanotettuja).

9. Purku-urakoitsijan työnjohtajalla ja työpäälliköllä on työkokemusta vastaavissa tehtävissä vähintään 5 vuotta.

10. Purku-urakoitsijan työnjohdon suomenkielen taito.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Kts. Tarjousasiakirjat.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Sähköinen tarjouspyyntömateriaali toimitetaan BEM-projektipankin kautta. Urakkatarjous on annettava käyttämällä tarjouspyynnön liitteenä olevaa tarjouslomaketta ja yksikköhintaluetteloa. Urakkatarjoushinta on jaoteltava tarjouslomakkeen nimikejaon mukaisiin osahintoihin. Tarjous tulee osoittaa Senaatti-kiinteistöille ja jättää sähköisesti käyttäen Buildercomin BEM-projektipankin sähköistä tarjousalustaa.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
20.9.2019 12.00
Tarjousten voimassaoloaika

Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa, kunnes jonkun tarjouksen tehneen kanssa on syntynyt sopimus työn suorittamisesta, kuitenkin enintään 2 kuukautta tarjouspyyntökirjeessä määrätystä tarjouksen jättöpäivästä lukien.

Lisätietoja

Rakennuttaja toimittaa lisäkirjeessa urakan esittely ajat. Urakoitsija on velvollinen käymään tutustumassa kohteeseen ennen tarjouksen jättämistä.

Ilmoittautuminen esittelyyn tulee tehdä sähköpostilla osoitteeseen tommi.koskinen@sitowise.com viimeistään esittelyä edeltävänä päivänä klo 12.00 mennessä.

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

https://bem.buildercom.net/html/rfqregistration?rfqid=7422

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin