«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Verohallinto : Kriisiviestintäjärjestelmän hankinta

23.08.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-017317
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 163-400199
Tarjoukset 27.09.2019 klo 14.00 mennessä osoitteeseen:

https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=246457&tpk=b9a4da07-a2f5-49ea-9019-88fd13e0106d

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Verohallinto
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0245458-3
Postiosoite:Vääksyntie 4, Helsinki
Postinumero:00052
Postitoimipaikka:Vero
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Jouni Pyyhkälä
Puhelin:+358 29512000
Sähköpostiosoite:hankinnat@vero.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.vero.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjojen saantia on rajoitettu. Lisätietoja on saatavilla osoitteesta:

Osoite: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=246457&tpk=b9a4da07-a2f5-49ea-9019-88fd13e0106d
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Kriisiviestintäjärjestelmän hankinta
Viitenumero:
VH/2324/02.10.01/2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Ohjelmatuotteet ja tietojärjestelmät. (48000000-8)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on valmisohjelmistona kriisiviestintäjärjestelmä, minkä avulla on tarkoitus hoitaa erisuuruisten kriisitilanteiden johtamista ja viestintää. Hankinta sisältää kriisiviestintäjärjestelmän sekä siihen liittyvät koulutus-, tuki-, ylläpitopalvelut

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 400000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Johtamisella ja viestinnällä on keskeinen rooli kriisitilanteiden hallinnassa. Johtamisella ja viestinnällä pyritään turvaamaan Verohallinnon mahdollisimman normaali toiminta normaaliolojen kriisitilanteissa ja normaaliolojen laajavaikutteisissa ongelmatilanteissa. Kriisitilanteiden johtamisen ja viestinnän tulee toimia myös tilanteissa, joissa Verohallinnon keskeinen verkkoinfrastruktuuri on kriisin takia poissa käytöstä. Kriisitilanteilla voidaan tarkoittaa niin fyysisiä turvallisuuspoikkeamia, palohälytyksiä, ICT-poikkeamia ja muita Verohallinnon päivittäistä toimintaa haittaavia tilanteita. Kriisitilanteiden hallinnassa on tärkeää nopea tilannekuvan muodostaminen ja tiedon välittäminen oikea-aikaisesti oikealle kohderyhmälle sekä kyky useiden eri tilanteiden tietojen keskitettyyn kokoamiseen. Keskeistä on aktiivinen tilannekuvan välittyminen niin Verohallinnon sisäisten kuin ulkoisten sidosryhmien toimijoiden kesken, mikäli kriisitilanne koskee muitakin kuin Verohallintoa. Kriisiviestintäpalvelun kulmakivi on oikea-aikaisuus ja tavoitettavuus. Toimintaa tukevia ratkaisuja ovat automaattinen massaviestien lähettäminen, henkilöstön hälyttäminen, työntekijöiden töihin kutsuminen, infrastruktuurista riippumaton kriisiviestintäalusta sekä viranomaisverkkoon (VIRVE/TETRA) välittyvät viestit. Hankinnan kohteena olevaa kriisiviestintäjärjestelmää voidaan käyttää lisäksi lyhytaikaisista kriisitilanteista viestimiseen, nykyisten menetelmien tukena. Hankittavan järjestelmän käyttäjät jaetaan kolmeen eri ryhmään: - pääkäyttäjät, kriisitilanteiden johtajat - Verohallinnon koko henkilöstö, erityisesti asiakasrajapinnassa toimivat henkilöt - sidosryhmät

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Järjestelmän soveltuvuuden arviointi (demo)50
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Hinta 40
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Referenssit10
Hinta 40
II.2.6) Arvioitu arvo
400000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.11.2019 -
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Verohallinto voi hankkia järjestelmän pienimuotoista jatkokehitystyötä ja mahdollisia tarvittavia integraatioita.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Tarjouspyynnön liitetiedostot lähetetään sähköpostitse pyydettäessä. Liitetiedostojen täyttäminen vaaditaan hyväksyttävän tarjouksen jättämiseksi. Pyyntö tulee esittää sähköpostitse osoitteeseen: hankinnat@vero.fi Pyynnössä tulee viitata tarjouspyyntönumeroon: VH/2324/02.10.01/2019 / Kriisiviestintäjärjestelmän hankinta

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
27.9.2019 14:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 30.5.2020
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:27.9.2019 15:00
Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen tilaisuus.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
22.8.2019
«« Takaisin