«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset (Ilmoitus tehdystä sopimuksesta):
Oulunkylän sairaskotisäätiö sr : Työterveyshuollon palvelut OKKS:n henkilöstölle

23.08.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-017306
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 163-401353

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Ilmoitus tehdystä sopimuksesta
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Oulunkylän sairaskotisäätiö sr
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0869316-3
Postiosoite:Käskynhaltijantie 5
Postinumero:00640
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Katja Ilvonen
Sähköpostiosoite:katja.ilvonen@okks.fi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.okks.fi/
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Säätiö
I.5) Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Työterveyshuollon palvelut OKKS:n henkilöstölle
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Työterveyshuollon palvelut. (85147000-1)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena ovat olleet työterveyshuollon palvelut Oulunkylän kuntoutuskeskuksen (entiseltä nimeltään Oulunkylän sairaskotisäätiö) ylläpitämän Kuntoutussairaalan henkilöstölle (noin 150 työntekijää).

Työterveyshuollolla tarkoitetaan lakisääteisen ennaltaehkäisevän työterveyshuollon palveluita sekä muita terveydenhuollon ja sairaanhoidon palveluita (Kelan korvausluokat KL1 ja KL2).

Hankintasopimus on voimassa ensimmäiset kaksi (2) vuotta määräaikaisena, jonka jälkeen se jatkuu ilman eri ilmoitusta toistaiseksi voimassa olevana.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 400000 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Lääkäripalvelut. (85121000-3)
Lääketieteellisten laboratorioiden palvelut. (85145000-7)
Lääketieteelliset kuvantamispalvelut. (85150000-5)
II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki (K091)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tarkemmat tiedot on ilmoitettu tarjouspyyntöasiakirjoissa.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Menettely, johon liittyy neuvotteluja

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 077-184240

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus nro:
1
Nimi:
Hankintasopimus Oulunkylän kuntoutuskeskuksen työterveyshuollon palveluista

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
22.8.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:2
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Lääkärikeskus Aava Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2311119-2
Postiosoite:Annankatu 32
Postinumero:00100
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo:400000 EUR
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:400000 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Hankintayksikön nimi on muuttunut hankintamenettelyn aikana Oulunkylän sairaskotisäätiö sr:stä Oulunkylän kuntoutuskeskus sr:ksi.

Hankintalain 34 §:n 3 momentin mukaan hankintayksikkö voi valita neuvottelumenettelyn, jos avoimessa tai rajoitetussa menettelyssä on saatu vain tarjouksia, jotka eivät vastaa tarjouspyyntöä, tai jos tarjouksia ei voida hyväksyä. Uutta hankintailmoitusta ei tarvitse julkaista, jos neuvottelumenettelyyn otetaan mukaan kaikki ne tarjoajat, jotka täyttävät 79-92 §:n mukaisesti asetetut vähimmäisedellytykset ja jotka ovat edeltävässä menettelyssä tehneet tarjousmenettelyn muotovaatimusten mukaisen tarjouksen.

Koska avoimen menettelyn mukaisessa tarjouskilpailussa ei saatu tarjouspyynnön vaatimukset täyttäviä tarjouksia, Oulunkylän Kuntoutuskeskus siirtyi hankinnassa neuvottelumenettelyyn. Neuvottelumenettelyyn otettiin mukaan kaikki soveltuvuusvaatimukset täyttävät, muotovaatimusten mukaisen tarjouksen jättäneet tarjoajat.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.3) Muutoksenhakumenettely

Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Muutoksenhakumenettelystä säädetään julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 147 §:ssä. Pääsääntöisesti valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen.

Oikaisuohje ja valitusosoitus on annettu hankintamenettelyssä tehtyjen päätöksien tiedoksiannon yhteydessä.

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
23.8.2019
«« Takaisin