«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Jälki-ilmoitus, erityisalat:
Väylävirasto : Jorvaksen aseman rakentamissuunnitelma

23.08.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-017299
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 163-401532

I kohta: Hankintayksikkö

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/25/EU (Erityisalat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Väylävirasto
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1010547-1
Postiosoite:PL 33 (Opastinsilta 12 A)
Postinumero:00521
Postitoimipaikka:HELSINKI
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Erkki Mäkelä
Puhelin:+358 295343822
Sähköpostiosoite:erkki.makela@liikennevirasto.fi
NUTS-koodi:Kirkkonummi (K257)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.vayla.fi
I.6) Pääasiallinen toimiala
Rautatiepalvelut

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Jorvaksen aseman rakentamissuunnitelma
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Arkkitehti-, insinööri- ja suunnittelupalvelut. (71240000-2)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on Jorvaksen aseman rakentamissuunnitelman laatiminen. Tarkemmin tehtävä on kuvattu tarjouspyyntöasiakirjoissa.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 329345.00 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI) , Kirkkonummi (K257)
Kirkkonummi
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tämä konsulttisopimus sisältää rakentamissuunnitelman laatimisen Jorvaksen aseman parannushankkeesta. Jorvaksen liikennepaikka sijaitsee Rantaradalla Kirkkonummella noin kilometrivälillä 32+200-32+700 ja se palvelee pääasiassa Helsinkiin suuntautuvaa lä-hiliikennettä. Alue sijaitsee Kirkkonummen kunnassa, Jorvaksenmyllyn asemakaava-alueella. Asemalla on kaksi sähköistettyä laituriraidetta. Seisakkeella on sorapintaiset, matalat laiturit. Laiturilta toiselle päästään ylittämällä rata laituripolkua pitkin, mikä aiheuttaa vaaratilanteita. Jorvaksen aseman pysäköintialue ja yhteydet laitureille eivät vastaa nykypäivän tarpeita. Rakentamissuunnittelun tavoitteena on Jorvaksen liikennepaikan turvallisuuden ja palvelutason sekä toiminnallisuuden parantaminen mm. uusimalla seisakkeen laiturit, kaventamalla raideväliä, tekemällä alueelle uudet katu- ja pysäköintijärjestelmät sekä radan alittava alikäytävä ja kevyen liikenteen ratkaisut kaikkine muine suunnitelmineen.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Toimeksiantoon sisältyy optio rakentamisvaiheen työmaapalvelusta. Option ehdot on kuvattu sopimusluonnoksessa.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 244-559671

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:
Jorvaksen aseman rakentamissuunnitelma

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
6.2.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:3
Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä:3
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:NRC Group Finland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1007822-3
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: ei
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:329345.00 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
22.8.2019
«« Takaisin