«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Senaatti-kiinteistöt : Senaatti-kiinteistöt: STUK Toimitilahanke, projektinjohtourakoitsijan hankinta

03.09.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-017259
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 170-414541
Osallistumishakemukset 03.10.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:
Senaatti-kiinteistöt
Matti-Pekka Jalonen
Lintulahdenkatu 5 A
00530
Helsinki
Puh. +358407678707

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Senaatti-kiinteistöt
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1503388-4
Postiosoite:Lintulahdenkatu 5 A
Postinumero:00530
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Matti-Pekka Jalonen
Puhelin:+358 407678707
Sähköpostiosoite:matti-pekka.jalonen@senaatti.fi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.senaatti.fi/
Hankkijaprofiilin osoite: (URL)https://www.senaatti.fi/

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://bem.buildercom.net/html/rfqregistration?rfqid=7423

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä

edellä mainittuun osoitteeseen (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Senaatti-kiinteistöt: STUK Toimitilahanke, projektinjohtourakoitsijan hankinta
Viitenumero:
A13882
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Rakennustyöt. (45000000-7)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

A13882 STUK Toimitilahanke, uudisrakennus, projektinjohtourakoitsijan hankinta.

Hankkeen kokonaislaajuus on yhteensä noin 12 700 brm2, autopaikkoja toteutetaan 160 kpl. Rakennuspaikan pinta-ala on 28 285 m2.

Hankkeen projektikieli on suomi.

Osallistumishakemuksen tarkempi kuvaus on esitetty tarjouspyyntöaineistossa.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Vantaa (K092)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Jokiniemenkuja 1, 01370 Vantaa

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Osallistumishakemukseen liittyvät asiakirjat ovat vapaasti saatavilla hankintailmoituksessa ilmoitetussa osoitteessa Buildercom-projektipankissa.

Urakoitsijan osallistumishakemuksen tulee koostua ainoastaan urakoitsijan täyttämästä ja allekirjoittamasta ja palauttamasta osallistumishakemusaineistossa olevasta A13882_STUK_PJU-Osallistumishakemus -dokumentista sekä siinä esitetyistä liitteisestä.

Vähimmäis/soveltuvuusvaatimukset ovat seuraavat:

-Tarjoajan tulee täyttää tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet.

-Tarjoajalla kokonaisliikevaihdon on oltava kahdelta viimeiseltä 12 kuukauden pitui-selta tilikaudelta vähintään 100 000 000 (sata miljoonaa) euroa (alv. 0%) per tilikausi.

-Tarjoajalla on oltava oman tehtäväalueensa näyttö todennetusta laadunhallinnasta, esim. tähän urakkaan soveltuva Rakentamisen Laatu RALA ry:n yritystasoinen toi-mintatapojen sertifiointi, SFS-EN ISO 9001 laatusertifikaatti tai yrityksen oma ura-kointikohteen toteuttamisen dokumentoitu laatujärjestelmä/-menettelytapaohjeistus.

-Tarjoajalla on oltava tehtäväalueensa osalta tähän urakkaan Rakentamisen Laatu RA-LA ry:n myöntämä RALA-pätevyys tai vastaavanlaisten urakoiden suorittamiseen tar-vittava referenssillä osoitettu riittävä kokemus.

-Ehdokkaan taloudellinen tilanne on sellainen, että se on Suomen Asiakastieto Oy:n ratingluokituksessa vähintään tyydyttävä (A) tai riskiluokassa 1-3.

-Tarjoajalla tulee olla toiminnan vastuuvakuutus, arvoltaan 1 000 000 EUR.

-Toteutettu julkishallinnolle vähintään yksi (1) urakkasummaltaan vähintään 20MEUR projektinjohtomallilla toteutettu uudiskohde viimeisen 10 vuoden aikana.

Pisteytys suoritetaan soveltuvuusvaatimukset täyttäneiden osallistumishakemuksien kesken osallistumishakemuksessa ilmoitetuilla periaatteilla. Enimmäispistemäärä on 12p.

Hankintayksikkö pisteyttää ja valitsee hankintailmoituksen mukaisesti saatujen osallistumis-hakemusten perusteella tarjoajat (5-7kpl), jotka saavat tarjouspyynnön.

Tarjoajien valinnan jälkeen hankintayksikön suorittama, ainoastaan tarjouspyyntöjen saajien valintaa palveleva pisteytys nollataan ja kaikki tarjouspyynnön saajat lähtevät tasavertaista asemista tarjouskilpailuun.

Hanke ylittää hankintalain 26 §:n mukaisen EU-kynnysarvon.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.1.2020 - 30.9.2022
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.9) Tiedot kutsuttavien toimijoiden lukumäärää koskevista rajoituksista
tai suunniteltu vähimmäismäärä:5
ja enimmäismäärä:7
Objektiiviset perusteet sille, miksi ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä:

Ensimmäisessä vaiheessa hankintayksikkö valitsee soveltuvuuteen liittyvien minimivaatimustietojen ja hankintailmoituksen liitteissä ilmoitettujen kriteerien pohjalta viisi-seitsemän (5-7) tarjoajaa seuraavalle kierrokselle.

Valittujien tarjoajien kanssa käydään haastattelu- ja neuvottelukierros, mikä edellyttää Tarjoajien määrän rajoittamista.

Valittujen tarjoajien tulee varautua haastatteluihin ja työpajoihin, jotka pidetään viikkojen 45 ja 46 aikana (jatkoon valitut, kullekin puoli päivää).

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

ks. hankinta-asiakirjat.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

ks. hankinta-asiakirjat.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Tarjousperusteinen neuvottelumenettely

IV.1.4) Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
Käytössä on vaiheittainen menettely, jolla käsiteltävien ratkaisujen tai neuvoteltavien tarjousten määrää alennetaan asteittain
IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
3.10.2019 12:00
IV.2.3) Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
11.10.2019
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 4 kuukautta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Käytetään sähköistä tilausta

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.3) Lisätiedot:

Osallistumishakemukset hyväksytään sähköisesti osoitteeseen: https://bem.buildercom.net/html/rfqregistration?rfqid=7423

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
2.9.2019

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat
https://bem.buildercom.net/html/rfqregistration?rfqid=7423
«« Takaisin