«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus : Liikennejärjestelmän kehittämisen ja henkilöliikenteen asiantuntijapalveluiden puitesopimus POSELY 2020-2023

22.08.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-017202
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 162-398664
Tarjoukset 27.09.2019 klo 13.00 mennessä osoitteeseen:

https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=240514&tpk=b3760c2a-f47b-4067-812b-d8cbd73e79b7

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2296962-1
Postiosoite:PL 2000 (Kallanranta 11)
Postinumero:70701
Postitoimipaikka:Kuopio
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Janne Lappalainen
Puhelin:+358 295026737
Sähköpostiosoite:janne.lappalainen@ely-keskus.fi
NUTS-koodi:Pohjois- ja Itä-Suomi (FI1D)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.ely-keskus.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=240514&tpk=b3760c2a-f47b-4067-812b-d8cbd73e79b7
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Maanteiden hallinnointi, ylläpito ja kehittäminen

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Liikennejärjestelmän kehittämisen ja henkilöliikenteen asiantuntijapalveluiden puitesopimus POSELY 2020-2023
Viitenumero:
POSELY/619/2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Puitesopimukseen sisältyy liikennejärjestelmäkokonaisuuteen liittyvät suunnittelu- ja selvitystehtävät Pohjois-Savon ELY-keskuksen toimialueella (Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakunnat). Tehtäväkokonaisuudet on lueteltu tarkemmin tarjouspyyntöaineistossa. Puitesopimuksen voimassaoloaikana yksittäisten toimeksiantojen osalta osarahoittajana voi olla Pohjois-Savon ELY-keskuksen lisäksi myös Pohjois-Savon ELY-keskuksen alueen maakuntien liitot (Pohjois-Savon liitto, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto ja Etelä-Savon maakuntaliitto) ja em. maakuntien alueen kunnat.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 2500000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Pohjois- ja Itä-Suomi (FI1D)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tilaaja teettää tämän puitesopimuksen perusteella mm. : - liikennejärjestelmäsuunnitelmien laadintaan ja liikennejärjestelmätyöhön - toimintaympäristötiedon hankintaan ja seurantaan, asiakastarpeiden ja palvelutason selvittämiseen ja analysointiin, - liikenneturvallisuussuunnitelmien laadintaan, liikenneturvallisuustyön tukemiseen, poikkihallinnollisen työn tukemiseen ja aktivointiin kunnissa, - kävelyyn ja pyöräilyyn liittyvään suunnitteluun, kehittämiseen ja aktivointiin, - tieverkollisia selvityksiín ja suunnitelmiin - alueidenkäytön ja maankäytön suunnitteluun ja liikenteellisiin selvityksiin, - logistiikan kehittämiseen, logistiikkayhteistyön tukemiseen, logistiikkaselvitysten laadintaan, - ympäristöselvityksiin, -suunnitelmiin ja raportointiin - joukkoliikenteen suunnitteluun, kehittämiseen ja selvitysten laadintaan, reittisuunnitteluun, kilpailutusten valmisteluun, sopimusten valvontaan - liikennepalveluiden suunnitteluun, kehittämiseen ja selvittämiseen, mobiilien ja tietopalveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen liittyviä tehtäviä.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.6) Arvioitu arvo
2500000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.1.2020 - 31.12.2023
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.3) Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa

Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismäärä: 3

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
27.9.2019 13:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 3 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:27.9.2019 14:00

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
21.8.2019
«« Takaisin