«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Ennakkoilmoitus:
Metsähallitus, konserni : TIETOPYYNTÖ: MH 4501/2019 HCM- ja palkanlaskentajärjestelmän hankinta

21.08.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-017173
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 161-396440

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Direktiivi 2014/24/EU
Tämä ilmoitus on pelkkä ennakkotietoilmoitus (esimerkiksi tietopyyntö)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Metsähallitus, konserni
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0116726-7
Postiosoite:PL 94
Postinumero:01301
Postitoimipaikka:Vantaa
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Pia Halme
Puhelin:+358 404843414
Sähköpostiosoite:pia.halme@metsa.fi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.metsa.fi

I.3) Viestintä

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Valtion erityisliikelaitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Puunkorjuu

II kohta: Kohde (ennakkotietoilmoitus)

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
TIETOPYYNTÖ: MH 4501/2019 HCM- ja palkanlaskentajärjestelmän hankinta
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Tällä tietopyynnöllä Metsähallitus pyytää hankinnasta kiinnostuneita toimittajia ottamaan kantaa suunnitteilla olevaan hankintaan ja alustavien vaatimusten toteutettavuuteen sekä kerää tietoa mm. järjestelmien hinnoittelumalleista hankinnan suunnittelun tueksi. Metsähallitus on päättänyt uudistaa henkilöstötieto- ja palkanlaskentajärjestelmänsä. Uusien järjestelmien avulla Metsähallituskonserni haluaa kehittää henkilöstöjohtamisen prosesseja, parantaa ajantasaisen tiedon käyttöä päätöksenteossa ja mahdollistaa jatkokehittämisen moderneja työkaluja käyttäen. Tämä asiakirja ei ole hankintailmoitus, tarjouspyyntö tai kutsu neuvottelumenettelyyn eikä sillä aloiteta tarjouskilpailua, vaan kyseessä on tietopyyntö.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Manner-Suomi (FI1)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Henkilöstötieto- ja palkanlaskentajärjestelmien uudistuksen avulla Metsähallitus haluaa vastata seuraaviin liikelaitoksen toiminnan tarpeisiin: • Yksinkertaisemmat ja yhtenäiset prosessit • Prosessien automatisointi • Tietojen reaaliaikaisuus ja integroitavuus • Ajantasaisen henkilöstötiedon käyttö päätöksenteossa • Selkeä ja helppokäyttöinen järjestelmä • Sähköisten lomakkeiden tehokkaampi käyttö • Yhtenäiset toimintamallit ja organisaatiokulttuurin vahvistaminen • Tehokas raportointi Järjestelmät halutaan hankkia valmisohjelmistoina, jotka ovat muokattavissa parametroimalla ja räätälöintiä halutaan välttää. Järjestelmät halutaan hankkia yhdeltä toimittajalta, jolla on kokonaisvastuu toimituksesta. Toimittaja voi käyttää alihankkijoita. Suunnitteilla olevaan hankintaan sisältyy järjestelmäkokonaisuuden suunnittelu, toteutus ja käyttöönotto (sisältäen tarvittavat integraatiot ja migraatiot) sekä käyttöönottoprojektin jälkeinen ylläpito ja tuki.

II.2.14) Lisätiedot:

HCM-järjestelmän toiminnallisuuksiin on sisällyttävä vähintään seuraavat työsuhteen elinkaaren alueet: Henkilön perustiedot Työsuhteen tiedot Lomien ja poissaolojen hallinta Osaamisen ja koulutustietojen hallinta Osaamisen kehittäminen Tulos- ja kehityskeskustelut Varhaisen välittämisen prosessin seuranta Työsuhteen päättäminen Rekrytoinnin toiminnot jäävät hankinnan ulkopuolelle.

II.3) Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
30.9.2019

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Tietopyyntöön vastaaminen: Toimittajien tulee pyytää tarkempi hankinnan kuvaus sekä tietopyynnön vastauslomake osoitteesta hankinta@metsa.fi. Vastauslomake pyydetään palauttamaan sähköpostitse osoitteella hankinta@metsa.fi 5.9.2019 klo 16.00 mennessä otsikolla ”MH 4501/2019 HCM- ja palkanlaskentajärjestelmän hankinta, tietopyyntö”. Metsähallitus käyttää vastauksia sisäisesti hankinnan suunnitteluun. Vuoropuhelua toimittajien kanssa käydään tässä vaiheessa ainoastaan kirjallisten dokumenttien avulla eli toimittajia ei kutsuta tapaamisiin. Tietopyyntöön vastaaminen ei velvoita toimittajaa eikä vaikuta toimittajien mahdollisuuksiin vastata mahdolliseen tietopyynnön kohdetta koskevaan tarjouspyyntöön.

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
21.8.2019
«« Takaisin