«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Veikkaus Oy : Pelijärjestelmien infrakilpailutus

21.08.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-017172
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 161-396645
Osallistumishakemukset 20.09.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=249178&tpk=7b797d57-6427-4665-ba16-32f71c3c97dc

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Veikkaus Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2765220-1
Postiosoite:PL 1
Postinumero:01009
Postitoimipaikka:Veikkaus
Maa:Suomi
Puhelin:+358 943701
Sähköpostiosoite:hankinnat@veikkaus.fi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.veikkaus.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=249178&tpk=7b797d57-6427-4665-ba16-32f71c3c97dc
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Valtio-omisteinen osakeyhtiö
I.5) Pääasiallinen toimiala
Rahapeli- ja vedonlyöntipalvelut

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Pelijärjestelmien infrakilpailutus
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tietokonepalvelut. (72500000-0)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Tässä hankinnassa Veikkaus hankkii peli- ja palvelujärjestelmäkokonaisuudelle konesali-, käyttö- ja kapasiteettipalvelut sekä niitä täydentäviä muita palveluja. Tarkempi kuvaus hankinnan kohteesta on liitteessä 6.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Datapalvelut. (72300000-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Manner-Suomi (FI1)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tässä hankinnassa Veikkaus hankkii peli- ja palvelujärjestelmäkokonaisuudelle konesali-, käyttö- ja kapasiteettipalvelut sekä niitä täydentäviä muita palveluja. Tarkempi kuvaus hankinnan kohteesta on liitteessä 6.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6) Arvioitu arvo
25000000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.5.2020 -
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimuskausi on 5 vuotta (sisältäen siirtoprojektin), jonka jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana. Sopimuskauden on tarkoitus alkaa toukokuussa 2020. Valitun toimittajan kanssa tehdään kirjallinen hankintasopimus, joka syntyy, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Lisähankintamahdollisuuksia on kuvattu osallistumishakemuspyynnön liitteissä ja jotka tullaan kuvaamaan tarkemmin tarjouspyynnössä.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Kilpailullinen neuvottelumenettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
20.9.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 9 kuukautta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3) Lisätiedot:

Hankintamenettelynä on kilpailullinen neuvottelumenettely, koska hankintalain 1397/2016 34 §:n 2 momentin mukaisesti hankintaan kuuluu suunnittelua tai innovatiivisia ratkaisuja. Hankinnan alustava aikataulu (2019-2020): * Osallistumishakemusten käsittely ja tarjoajien valinta kilpailulliseen neuvottelumenettelyyn: syyskuu (2019) * Alustava tarjouspyyntö ja alustavat tarjoukset (mikäli pyydetään): syyskuu - lokakuu (2019) * Neuvottelut tarjoajien kanssa: lokakuu - marraskuu (2019) * Lopullisen tarjouspyynnön lähettäminen: joulukuu (2019) * Tarjousten jättäminen: tammikuu (2020) * Päätös: helmikuu (2020) * Sopimus: huhtikuu (2020) Aikataulu ei ole sitova ja se voi muuttua hankintaprosessin aikana.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
21.8.2019
«« Takaisin