«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus (Korjausilmoitus):
Kiinteistökehitys Naistinki Oy : Insinöörinkatu 7, teollisuushalli LVI-urakka

21.08.2019 09:49
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-017137
Tarjoukset (päivämäärä puuttuu) mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Korjausilmoitus
Alkuperäisen hankintailmoituksen numero
2019-015081
Hankinnan nimi
Insinöörinkatu 7, teollisuushalli LVI-urakka, Kiinteistökehitys Naistinki Oy

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Kiinteistökehitys Naistinki Oy
Y-tunnus 0514772-2
Yhteyshenkilö Risto Vilkki
Postiosoite Prikaatinkatu 10
Postinumero 50100
Postitoimipaikka Mikkeli
Maa Suomi
Puhelin +358401294790
Sähköpostiosoite risto.vilkki@naistinki.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://bem.buildercom.net/html/rfqregistration?rfqid=7366
Hankintayksikön luonne
Muu: Kunnan omistama kiinteistöyhtiö

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Insinöörinkatu 7, teollisuushalli LVI-urakka
Hankinnan kuvaus

Teollisuushalli n. 1000 m2 rakentaminen

Hankinnan ennakoitu arvo (ilman ALV)
100000 - 150000 EUR
Pääkohde
Päänimikkeistö
Liikerakennusten, varastojen, teollisuusrakennusten ja kuljetuksiin liittyvien rakennusten rakentamistyöt. (45213000-3)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Mikkeli (K491)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
7.10.2019 - 14.5.2020

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Tarjoajan tulee tarjouksensa liitteenä esittää alla mainittujen soveltuvuusvaatimusten täyttymistä osoittavat asiakirjat tai ilmoittaa niiden saatavuus maksuttomista tietokannois-ta:

1) tilaajavastuulain mukaiset suomenkieliset todistukset ja selvitykset (tai Tilaajavastuu.fi -yritysraportti tai Rakentamisen Laatu RALA ry:n -yritysraportti);

2) yrityksen tai tarvittaessa toimeksiannon kohteena olevan toimialan vuosittainen kokonaisliikevaihto vähintään 2-kertainen toimeksiannon arvoon nähden. Vahvistetut tilinpäätöstiedot on annettava kolmelta viimeksi kuluneelta tilikaudelta;

3) yrityksen luottoluokitus täyttää vähintään Rating Alfa -luokituksen A+ (tyydyttävä +) tason;

4) referenssinä viimeisen 5 vuoden ajalta vähintään 2 vaativuudeltaan ja laajuudeltaan vastaavaa työtä;

5) Työmaan vastaavan työnjohtajan sekä lvv-, iv- ja sähkötöiden työnjohtajien tulee olla vähintään teknillisen oppilaitoksen teknikon tutkinnon suorittaneita tai heillä on oltava vastaavat tiedot. Työkokemusta tulee olla vähintään 3 vuotta vastaavista tehtävistä.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Esitetty laskenta-asiakirjoissa

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjousten voimassaoloaika

Tarjoukset ovat sitovia, kunnes jonkun kanssa on allekirjoitettu urakkasopimus, kuitenkin enintään 2 kuukautta tarjouksen viimeistä jättöpäivästä lukien.

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

https://bem.buildercom.net/html/rfqregistration?rfqid=7366

bem_tarjouspyynnön_vastaanottajan_ohjeet_html5.pdf

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin