«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Jälki-ilmoitus:
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä : Kotiin vietävien palveluiden palvelualusta

21.08.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-017124
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 161-396953

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0725937-3
Postiosoite:Valto Käkelän katu 3
Postinumero:53130
Postitoimipaikka:Lappeenranta
Maa:Suomi
Puhelin:+358 406511225
Sähköpostiosoite:eksote.hankinnat@eksote.fi
NUTS-koodi:Etelä-Karjala (FI1C5)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.eksote.fi
Lisää yhteystietoja (ilmoitetaan yhteishankintoja tehtäessä)

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:2M-IT Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2859795-3
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:jari.siitonen@2m-it.fi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://2m-it.fi

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0215606-8
Postitoimipaikka:Lahti
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:kirjaamo@phhyky.fi
NUTS-koodi:Päijät-Häme (FI1C3)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.phhyky.fi

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0243096-0
Postitoimipaikka:Seinäjoki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:kirjaamo@epshp.fi
NUTS-koodi:Etelä-Pohjanmaa (FI194)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.epshp.fi
I.2) Yhteishankinta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Kotiin vietävien palveluiden palvelualusta
Viitenumero:
A 11 /2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankintayksikkö pyysi tarjouksia sosiaali- ja terveydenhuollon kotiin vietävien palveluiden palvelukokonaisuutta tukevasta palvelualustan toteutuksesta, käyttöönottoprojektista, integraatiotyöstä ja jatkuvista tuki- ja ylläpitopalveluista. Kyseessä on yhteishankinta, jossa hankintayksikkönä on Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Eksote), joka teki hankintapäätöksen kaikkien hankintaan osallistuvien hankintayksikköjen puolesta. Muut hankintaan osallistuvat hankintayksiköt olivat 2M-IT Oy, Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä. Hankintamenettelynä oli avoin menettely, jossa valittiin yksi palveluntuottaja tuottamaan tarvittavaa palvelua.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 126000.00 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Etelä-Karjala (FI1C5) , Helsinki-Uusimaa (FI1B) , Päijät-Häme (FI1C3) , Etelä-Pohjanmaa (FI194)
Helsinki-Uusimaa Päijät-Häme Etelä-Pohjanmaa
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena oli sosiaali- ja terveydenhuollon kotiin vietävien palveluiden palvelualusta, valmis tietojärjestelmäratkaisu, joka tuotteena soveltuu hankinnassa mukana olevien organisaatioiden käyttöön. Hankinta sisältää palvelualustan toteutukset, käyttöönottoprojektit, integraatiot ja jatkuvan tuki- ja ylläpitopalvelun. Palvelualusta hankitaan SaaS-palveluna. Hankinnan kohde on kuvattu hankinta-asiakirjoissa.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Laatu65
Hinta 35
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Sopimus on voimassa toistaiseksi ja on irtisanottavissa ensimmäisen kerran ilman erityistä perustetta neljän vuoden kuluttua sopimuksen voimaantulosta lukien ellei Tilaajan irtaantumisoikeudesta tai ennenaikaisesta päättämistä koskevista ehdoista muuta johdu. Tilaaja on varannut optiot lisätilauksiin hankinnan kohteisiin, jotka on kuvattu tarjouspyynnön liitteessä C1 palvelualustan toimitussopimus.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 082-195438

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:
Kotiin vietävien palveluiden palvelualusta

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
19.8.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:3
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Gillie.io Company Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2578745-2
Postitoimipaikka:Espoo
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:126000.00 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
20.8.2019
«« Takaisin