«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Käyttöoikeussopimusta koskeva jälki-ilmoitus:
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala : Kulttuurikeskusten lipunmyyntipalvelujen hankintamenettelyn keskeyttäminen

21.08.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-017052
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 161-397415

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/23/EU (Käyttöoikeussopimus)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0201256-6
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:kuva.hankinnat@hel.fi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Kulttuurikeskusten lipunmyyntipalvelujen hankintamenettelyn keskeyttäminen
Viitenumero:
229828 HEL 2019-003681
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Virkistys-, kulttuuri- ja urheilupalvelut. (92000000-1)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialajohtaja päätti keskeyttää Yleiset kulttuuripalvelut -yksikön hallintaan kuuluvien kulttuurikeskusten lipunmyyntipalvelujen käyttöoikeussopimuksen hankintamenettelyn hankintaa tekemättä.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 10000000 EUR
Käyttöoikeussopimuksen arvioidun arvon laskentaan käytettävä menetelmä:

Arvioitu kokonaisarvo ilman alv:tä 10 000 000,00 EUR, on liikevaihto viiden (5) vuoden sopimuskaudella sopimuksen kohteena olevasta palvelusta.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Liiketoimien ja henkilökohtaisen liiketoiminnan ohjelmatuotteet. (48400000-2)
Myynti- tai markkinointiohjelmatuotteet. (48481000-3)
Palveluntarjoajan palvelut. (72410000-7)
Myynninedistäminen. (79342200-5)
II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki (K091)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala julkaisi hankintailmoituksen Yleisiin kulttuuripalveluihin kuuluvien kulttuurikeskusten lipunmyyntipalvelujenkilpailutuksesta 23.5.2019 julkisten hankintojen ilmoituskanavassa. Määräaika tarjousten jättämiselle oli 1.7.2019 klo 12:00. Hankinnasta ei ole tehty hankintapäätöstä.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerusteMyynninedistämispaketti (60)
PerusteHinta (20)
PerusteMyynninedistämissuunnitelma (10)
PerustePalvelun teknisten vaatimusten ylittävät ominaisuudet (10)
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Sopimuksentekomenettely, johon liittyy ennakkoon julkaistu käyttöoikeussopimusta koskeva ilmoitus

IV.1.11) Hankintamenettelyn keskeiset piirteet:

Hankintamenettelyssä saatiin kolme (3) tarjousta, kaikki saapuneet tarjoukset olivat Suomesta. Saadut tarjoukset vastaanotettiin sähköisesti.

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 101-245763

V kohta: Käyttöoikeussopimuksen tekeminen

Nimi:
Kulttuurikeskusten lipunmyyntipalvelujen tuottaminen

V.1) Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä

Sopimusta tai sen osaa ei tehdä
Tarjouksia tai osallistumishakemuksia ei ole saatu tai ne on keskeytetty

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Hankintayksikkö on ilmoittanut kulttuurikeskusten lipunmyyntipalvelun hankinnassa käyttöoikeussopimuksen arvioidun kokonaisarvon määrän, mutta erittelemättä palvelun vastikkeena olevaa osuutta liikevaihdosta viiden vuoden sopimuskaudella sopimuksen kohteena olevasta

palvelusta, jolloin hankinnan arvo on ilmoituksessa ollut suurempi kuin palvelun vastikkeena on toteutettavissa.

Tarjouskilpailun perusteella saaduista tarjouksista kokonaisedullisin tarjous olisi tällä hetkellä voimassa olevaa lipunmyyntipalvelusopimusta huomattavasti kalliimpi toteuttaa ja kokonaisedullisimman tarjouksen

vuosihinta ylittää moninkertaisesti hankintaan varatun määrärahan. Hankintayksikön hankinta-asiakirjoihin sisältyneet ilmoitusvirheet ovat voineet vaikuttaa saatujen tarjousten hintoja nostavasti. Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että hankintayksikölle liian korkea hinta voi olla hyväksyttävä syy hankinnan keskeyttämiselle

Hankintayksikkö voi keskeyttää hankinnan hankintaa tekemättä hankintalain 125 §:n perusteella todellisesta ja perustellusta syystä. Perusteltu syy hankintamenettelyn keskeyttämiseen on katsottu olevan hankinnasta ilmoittamisessa ilmenneet virheet, joiden vuoksi hankintamenettely voidaan keskeyttää hankintaa tekemättä. Keskeyttämiseen on oikeuskäytännössä suhtauduttu sallivasti.

Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016; 28§, 125 §.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
20.8.2019
«« Takaisin