«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Ennakkoilmoitus:
Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala : TIETOPYYNTÖ: Kotihoidon hankinta

20.08.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-017045
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 160-394513

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Direktiivi 2014/24/EU
Tämä ilmoitus on pelkkä ennakkotietoilmoitus (esimerkiksi tietopyyntö)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0201256-6
Postiosoite:PL 6000
Postinumero:00099
Postitoimipaikka:Helsingin kaupunki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Akusti Lankinen
Sähköpostiosoite:akusti.lankinen@hel.fi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.hel.fi/helsinki/fi

I.3) Viestintä

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde (ennakkotietoilmoitus)

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
TIETOPYYNTÖ: Kotihoidon hankinta
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut. (85000000-9)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Kyseessä on tietopyyntö mahdollisille palveluntarjoajille. Tämä ei ole hankintailmoitus tai tarjouspyyntö eikä tietopyyntöön vastaaminen ole edellytys mahdolliseen myöhempään kilpailutukseen osallistumiselle. Tällä ilmoituksella ei vielä pyydetä tarjouksia vaan tämä vuoropuhelu on osa tulevan hankinnan valmistelua. Tämän tietopyynnön tarkoitus on tehdä markkinakartoitusta, jossa selvitetään ja tarkennetaan mahdolliseen tulevaan hankintaan liittyviä näkökohtia ja vaihtoehtoja.

Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan järjestämä kotihoito on jaettu kahdeksaan kotihoitoyksikköön. Kullakin yksiköllä on noin 1000 käyntiä per päivä, josta puolet on kotipalvelua ja puolet kotisairaanhoitoa (luvut kuvaavat suuruusluokkaa). Tällä tietopyynnöllä kartoitamme Helsingille sopivia kumppaneita.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki (K091)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Helsinki

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Toivomme kuulevamme kotihoidon palveluntuottajien näkemyksiä kahdessa erilaisessa skenaariossa: ensimmäisessä on kyse kotihoidosta koko Helsingin alueella eli yksittäisiä asiakkaita (asiakaskunnan koko 150-200 henkilöä) joiden käyntien määrä vaihtelee 1-5 välillä per päivä eri puolilla Helsinkiä. Toisessa skenaariossa on kyse pienestä alueesta (esim. yksi postinumero), jossa on kymmeniä asiakkaita per alue per päivä.

Haluaisimmekin kuulla näiden kahden vaihtoehdon välisen kustannushaarukan 20-30 minuutin käynnille niin kotipalvelulle kuin myös kotisairaanhoidolle. Tämän lisäksi meitä kiinnostaa tietää kapasiteettinne syksyllä 2019 ja mitkä ovat mahdollisuutenne kasvattaa kapasiteettiänne keskipitkällä aikavälillä. Tuottehan myös ilmi mahdollisuutenne tuottaa kotihoidon erityispalveluja (esim. yöllistä kotihoitoa) ja kotihoitoa muulla kuin suomenkielellä (esim. ruotsiksi).

II.2.14) Lisätiedot:

Vastaukset tietopyyntöön pyydetään toimittamaan 1.9.2019 mennessä kirjallisena sähköpostitse osoitteeseen: akusti.lankinen@hel.fi .

Tämä tietopyyntö ei velvoita Helsingin sosiaali- ja terveystoimialaa kilpailuttamaan hankintaa tietopyynnössä kuvatulla tavalla tai ottamaan kilpailutuksessa huomioon tietopyynnön julkaisemisen perusteella saatuja ehdotuksia tai vastauksia.

II.3) Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
1.11.2019

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan kotihoidon hankinnat on jaettu suomenkieliseen ja ruotsinkieliseen. Ruotsinkielisen kotihoidon osalta kilpailutus on suunniteltu toteutettavaksi syksyn 2019 aikana.

Voitte myös itse ehdottaa, mikä olisi palveluntuottajan näkökulmasta kestävin tapa tuottaa kotihoito Helsingin alueella. Meitä kiinnostaa esim. kuinka palveluntuottajat määrittelevät tuotantokustannukseen vaikuttavat tekijät ja mitkä ovat merkittäviä kustannuksia nostavia tekijöitä?

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
19.8.2019
«« Takaisin