«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Jälki-ilmoitus:
Monetra Oulu Oy hankintapalvelut : Kirjallisuuden hankinta

20.08.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-017041
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 160-394392

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Monetra Oulu Oy hankintapalvelut
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2454638-2
Postiosoite:Nuottasaarentie 5
Postinumero:90400
Postitoimipaikka:Oulu
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Marjut Sipilä
Puhelin:+358 447031299
Sähköpostiosoite:hankintapalvelut@monetra.fi
NUTS-koodi:Pohjois-Pohjanmaa (FI1D9)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.monetra.fi/palvelut/hankintapalvelut/
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Kirjallisuuden hankinta
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Painetut kirjat. (22110000-4)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Monetra Oulu Oy hankintapalvelut pyytää tarjoustanne hankinnassa mukana oleville asiakkailleen (jäljempänä myös "tilaajat") kirjallisuudesta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Hankinnan kohteena ovat seuraavat: 1. Kotimainen yleinen kirjallisuus Sisältäen Suomessa julkaistun ruotsinkielisen ja muun kielisen kirjallisuuden 2. Ulkomainen yleinen kirjallisuus 3. Äänikirjat 4. Nuotit 5. K-kirjat ja niiden oheismateriaali (Yläkoulun, lukion sekä ammatti- ja aikuisopetuksen oppikirjat) Hankinta ei koske oppilaitoksiin hankittavia oppikirjoja. Kirjastot ovat sopimuksen pääasiallisia käyttäjiä. Kirjastot tilaavat kotimaisen kirjallisuuden pääsääntöisesti ennakkotilauksina. Kirjoja tilataan myös muihin yksiköihin pääasiassa ammattikirjallisuutena. Saatujen tarjousten perusteella solmitaan puitesopimus valittujen tarjoajien kesken tarjouspyynnössä jäljempänä kuvatusti.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 5000000.00 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Pohjois-Pohjanmaa (FI1D9)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnassa mukana olevat Monetra Oulu Oy:n asiakkaat on ilmoitettu kohdassa I.1. He hankkivat noin 75 000 nidettä vuodessa, joista vuonna 2017 muovitettiin noin 3/4. Tähän tarjouspyyntöön saatujen tarjousten perusteella kirjastoille, sekä muille Monetra Oulu Oy:n asiakkaille valitaan viisi (5) toimittajaa (poislukien Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, PPSHP) tarjouspyynnössä kuvatusti. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (PPSHP) tulee hankkimaan aineiston yhdeltä toimittajalta tarjouspyynnössä jäljempänä kuvatusti. Puitesopimustoimittajien tulee toimittaa vertailtava aineisto tilaajalle tilaajan parhaaksi katsomalla tavalla maksutta. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin toimittajaksi valikoitunut toimittaja toimittaa saman tarjolla olevan kirjalisuusaineiston PPSHP:lle. Hankintaportaalin lisäksi tilaajan käyttämät järjestelmät ovat alalla yleisesti käytössä olevia järjestelmiä.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Soveltuvuusvaatimukset, kelpoisuusehdot sekä tarjouspyynnön muut ehdot75
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Hinta 25
Hinta 75, 25
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 180-407777

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:
Kirjallisuuden hankinta

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
26.11.2018
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:2
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kyllä
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Kirjavälitys Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:01100310
Postitoimipaikka:Hyvinkää
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Etelä-Suomi (FI1C)
Toimittaja on pk-yritys: ei
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Suomen Kirjastopalvelu Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0110020-6
Postitoimipaikka:Vantaa
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:5000000.00 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
19.8.2019
«« Takaisin