«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala, asuntotuotanto : SR-laatukilpailu-urakka, uudisrakennus, Kuninkaantammi, Heka Asetelmankatu / Haso Asetelmanpolku

20.08.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-017040
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 160-393784
Tarjoukset 13.12.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=249870&tpk=4e7fd51e-0b56-4879-8af4-618ff4399bee

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala, asuntotuotanto
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0201256-6
Postitoimipaikka:HELSINKI
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Kimmo Antola
Sähköpostiosoite:kimmo.antola@hel.fi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.att.hel.fi/

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/helsinki

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=249870&tpk=4e7fd51e-0b56-4879-8af4-618ff4399bee
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Asuminen ja yhdyskuntapalvelut

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
SR-laatukilpailu-urakka, uudisrakennus, Kuninkaantammi, Heka Asetelmankatu / Haso Asetelmanpolku
Viitenumero:
2825002052 / 2825001065
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Rakennustyöt. (45000000-7)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on asuinkerrostalojen ja pihakannen alaisen autohallin suunnittelu ja rakentaminen Helsingin Kuninkaantammeen kiinteähintaisena SR-urakkana sisältäen kokonaissuunnittelun ja rakennusteknisten töiden lisäksi kaikki LVISA-työt. Hankkeessa toteutetaan seuraavat yhtiöt: - Tontti 33400/1, Helsingin Asumisoikeus Oy Asetelmanpolku - Tontti 33400/2, Heka Kuninkaantammi Asetelmankatu Jokaisesta hallintamuodosta laaditaan oma urakkasopimuksensa. Hankkeen SR-urakoitsija valitaan laatukilpailulla. Suunnittelutyö voidaan aloittaa esisopimuksen allekirjoituksen jälkeen. Rakennustyön arvioitu alkamisajankohta on 10/2020. Hankintaa ei jaeta osiin, sillä usean toimittajan malli tuottaisi epätarkoituksenmukaisen sopimuskokonaisuuden aikataulunhallinnan sekä töiden yhteensovittamisen kannalta ja voisi vaarantaa edullisen kustannustason saavuttamisen.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki (K091)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Helsinki, Kuninkaantammi

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

LAATUKILPAILU: Kuvaus kilpailun kulusta ja valintakriteereistä löytyy tarjouspyynnön liitteenä olevasta Kilpailuohjelmasta ja muista tarjouspyyntöasiakirjoista. Tarjoaja tuottaa suunnittelukilpailuun kilpailuohjelmassa määritellyn materiaalin arvostelua varten. Kilpailuehdotukset pisteytetään, ja voittajaksi valitaan hinta-laatusuhteeltaan paras ehdotus. Voittaneen ehdotuksen tuottaneen tarjoajan kanssa tehdään SR-urakkasopimus ja sijalle 2. sijoittuva saa rahallisen palkkion kilpailuehdotuksestaan (40.000,00€, sis. Alv 24%). KOHTEEN TIETOJA: Haso Asetelmanpolku - Rakennusoikeutta 3400 k-m2 - Kerrosluku 3-4 - Keskipinta-alatavoite noin 60-65 m2 Heka Kuninkaantammi Asetelmankatu - Rakennusoikeutta 3600 k-m2 - Kerrosluku 3-4 - Keskipinta-alatavoite noin 50-55 m2 SUUNNITTELU (SR-urakassa): - SR-urakoitsija hyväksyttää suunnittelijat rakennusvalvonnalla ja tilaajalla - SR-urakoitsija vastaa kaikesta suunnittelusta - Kohteen suunnittelu tehdään tietomallipohjaisesti SUUNNITTELUN TAVOITTEET: - Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n asettamiin hintarajoihin mahtuvat kustannukset - Hyvä hinta-laatusuhde - Julkisivujen, vesikaton, pihojen ja yleisten tilojen pitkä käyttöikä ja helppo huollettavuus - Rakennusosat ja materiaalit vakiotuotteita ALUSTAVA AIKATAULU - Suunnittelukilpailu 08/2019 - 12/2019 - Suunnittelu käynnistyy voittajan kanssa esisopimuksella 02/2020 - Rakennuslupa vireille 08/2020 - Valmiin rakennuksen luovutus 08/2022

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Laatu50
Hinta 50
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:30 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Urakassa noudatetaan rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 RT 16-10660 urakkaohjelmassa ja työstä laadittavassa urakkasopimuksessa mainituin poikkeuksin.

III.2.3) Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
13.12.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 3 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:13.12.2019 12:15
Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Urakkatarjousten julkista avausta ei järjestetä.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
19.8.2019
«« Takaisin