«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Ennakkoilmoitus:
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala, Rakennuttaminen-palvelu : Markkinavuoropuhelu: Kruunusillat

19.08.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-016910
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 159-391891

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Direktiivi 2014/24/EU
Tämä ilmoitus on pelkkä ennakkotietoilmoitus (esimerkiksi tietopyyntö)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala, Rakennuttaminen-palvelu
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0201256-6
Postiosoite:PL 58225 (Elimäenkatu 5)
Postinumero:00099
Postitoimipaikka:Helsingin kaupunki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Joonas Hautala
Puhelin:+358 931087868
Sähköpostiosoite:kilpailutusryhma.rake@hel.fi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/

I.3) Viestintä

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde (ennakkotietoilmoitus)

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Markkinavuoropuhelu: Kruunusillat
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Maa-, tie- ja vesirakennustöiden ja muiden rakennustöiden kokonais- tai osaurakat. (45200000-9)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala suunnittelee Kruunusiltojen kokonaisurakkaosuuden hankintaa. Helsingin kaupunki julkaisee ennakkoilmoituksen Kruunusillat kokonaisurakkaosuuden toteutuksesta tarkoituksena - ennakkotiedon antaminen hankinnan suunnittelun käynnistymisestä - tiedottaminen markkinainfosta Tilaajan alustava suunnitelma on julkaista hankintailmoitus 1.10.2020 jälkeen. Tämä ei ole tarjouspyyntö tai hankintailmoitus eikä ilmoituksen julkaisulla aloiteta tarjouskilpailua. Tämän ilmoituksen tarkoituksena on suorittaa markkinakartoitus tarjoajille suunnatun markkinavuoropuhelun ja yrityskohtaisten keskustelujen kautta. Markkinakartoituksessa saatuja tuloksia tullaan käyttämään hankinta-asiakirjojen valmisteluun. Saatuja tietoja ei tulla julkaisemaan sellaisenaan. Hankintailmoitus ja tarjouspyyntö tullaan julkaisemaan myöhemmin.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki (K091)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Kruunusillat kokonaisurakkaosuus sijaitsee Helsingin Sompasaaren, Korkeasaaren ja Kruunuvuorenrannan alueella. Hanke koostuu pääpiirteittäin siltarakentamisesta, katurakentamisesta, esirakentamisesta, vesirakentamisesta sekä pilaantuneiden maiden kunnostustöistä. Hankkeen alustava kustannusarvio on n. 130 M€.

II.3) Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
1.10.2020

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Tilaaja järjestää hankkeesta rakennusliikkeille tarkoitetun esittely- ja keskustelutilaisuuden 4.9.2019 klo 9.00 osoitteessa Elimäenkatu 5, Helsinki. Tilaisuuteen pyydetään ilmoittautumaan sähköpostitse kilpailutusryhma.rake@hel.fi Yrityskohtaiset markkinavuoropuheluajat ovat: - 25.9.2019 klo 8.00 - 25.9.2019 klo 10.00 - 25.9.2019 klo 13.00 - 26.9.2019 klo 8.00 - 26.9.2019 klo 10.00 - 26.9.2019 klo 13.00 - 27.9.2019 klo 8.00 - 27.9.2019 klo 10.00 - 27.9.2019 klo 13.00 Lisäksi tilaaja toimittaa markkinainfon 4.9.2019 jälkeen esittelyaineiston keskusteluteemoineen sekä hankkeen tietomallin katseluoikeuden.

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
16.8.2019
«« Takaisin