«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Ennakkoilmoitus:
Helsingin kaupunki / sosiaali- ja terveystoimiala : TIETOPYYNTÖ / VUOROPUHELU Suun terveydenhuollon hammashoitoyksiköiden ja hoitokaapistojen sekä niihin liittyvien laitteiden puitejärjestelmän kilpailutuksen valmistelu

19.08.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-016906
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 159-392197

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Direktiivi 2014/24/EU
Tämä ilmoitus on pelkkä ennakkotietoilmoitus (esimerkiksi tietopyyntö)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Helsingin kaupunki / sosiaali- ja terveystoimiala
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0201256-6
Postiosoite:PL 6030
Postinumero:00099
Postitoimipaikka:Helsingin kaupunki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Eeva Rantala
Puhelin:+358 503412834
Sähköpostiosoite:eeva.rantala@hel.fi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Pääasiallinen osoite: (URL)www.hel.fi
I.2) Yhteishankinta
Sopimuksen tekee yhteishankintayksikkö

I.3) Viestintä

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde (ennakkotietoilmoitus)

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
TIETOPYYNTÖ / VUOROPUHELU Suun terveydenhuollon hammashoitoyksiköiden ja hoitokaapistojen sekä niihin liittyvien laitteiden puitejärjestelmän kilpailutuksen valmistelu
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Hammashoidon alan välineet ja laitteet. (33130000-0)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Tämä ei ole hankintailmoitus eikä tarjouspyyntö, vaan tietopyyntö mahdollisille tarjoajille. Tietopyynnön tarkoituksena on kartoittaa markkinoita ja kerätä tietoa sekä toimittajien näkemyksiä, jotta mahdollinen tuleva kilpailutus voitaisiin toteuttaa tarkoituksenmukaisella tavalla. Hankintayksikölle esitettyihin kommentteihin ja lisäkysymyksiin ei vastata. Tietopyyntö ei velvoita hankintayksikköä suorittamaan varsinaista hankintaa tai toteuttamaan hankintaa tietopyynnössä kuvatulla tavalla. Hankintayksikkö ei ole velvollinen ottamaan huomioon tietopyyntöön saatuja vastauksia tarjouspyynnön laadinnassa. Tietopyyntöön vastanneille ei makseta korvausta tietopyyntöön vastaamisesta tai mahdolliseen markkinavuoropuhelutilaisuuteen osallistumisesta. Tietopyyntöön vastaaminen tai vastaamatta jättäminen ei vaikuta tarjoajan asemaan varsinaisessa tarjouskilpailussa. Tietopyyntö ei sido ketään siihen osallistuvaa tahoa. Annetut vastaukset tulevan vain hankintayksikön käyttöön.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 1500000 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Hammashoitoyksiköt, postilastuolit, imulaitteistot ja -moottorit sekä kompressorit.
Osa nro:
1
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Hammashoidon alan välineet ja laitteet. (33130000-0)
Hammashoitotuolit. (33192410-9)
II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki (K091)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Toimittajilta toivotaan näkemyksiä ja kommentteja mm. seuraaviin asioihin:

- Millaiset valintakriteerit tuotteille (esim. hammashoitoyksikkö, potilastuoli yms.) olisivat mielestänne riittävän tarkkoja puitejärjestelmään valittavien toimittajien valinnassa huomioiden se, että hankintakohtaisesti tullaan tekemään aina minikilpailutus valittujen toimittajien kesken?,

- Voidaanko hammashoitoyksikölle asettaa jotain materiaali- tai rakenteeseen liittyviä vaatimuksia? Jos, niin millaisia ja miksi?,

- Millainen materiaalivaatimus hoitohuoneen kaapistoille tulisi mielestänne asettaa (esim. lastulevyjen laatuluokka P5 vai P7 vai joku muu materiaali ja / tai luokitus)?,

- Tulisiko kaikkien hoitokaappien olla kosteudenkestävää materiaalia, vai vain joidenkin kaappien tai tasojen (esim. allaskaapit, imukaappi tms.),

- Tulisiko puitejärjestelmään valittavien toimittajien määrää rajata? Jos, niin kuinka moneen toimittajaan?,

- Muita asioita joita haluatte tuoda hankintayksikön tietoon.

II.2.6) Arvioitu arvo
1500000 EUR
II.2.14) Lisätiedot:

Vastaukset pyydetään lähettämään sähköpostitse 9.9.2019 klo 15 mennessä osoitteeseen eeva.rantala@hel.fi. Sähköpostin aihekenttään maininta: Vastaus tietopyyntöön.

II.3) Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
14.10.2019

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
16.8.2019
«« Takaisin