«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Ennakkoilmoitus:
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori : Tietopyyntö: Varmennehallinta

19.08.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-016884
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 159-392696

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Direktiivi 2014/24/EU
Tämä ilmoitus on pelkkä ennakkotietoilmoitus (esimerkiksi tietopyyntö)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2574261-7
Postiosoite:Vapaudenkatu 58
Postinumero:40100
Postitoimipaikka:Jyväskylä
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295504000
Sähköpostiosoite:kirjaamo@valtori.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.valtori.fi

I.3) Viestintä

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde (ennakkotietoilmoitus)

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Tietopyyntö: Varmennehallinta
Viitenumero:
512/02.05/2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Kyseessä ei ole tarjouspyyntö, hankintailmoitus tai ennakkoilmoitus, vaan tulevaa hankintaa koskeva tietopyyntö. Tällä tietopyynnöllä on tarkoitus selvittää Valtorin varmennepalveluiden tuottamiseen ja hankintaan liittyviä teknisiä, taloudellisia ja toiminnallisia seikkoja. Tietopyynnön tavoitteena on saada kattavasti asiaa koskevaa tietoa, jotta kilpailutus voidaan toteuttaa mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla. Tietopyyntö ei sido ketään siihen osallistuvaa tahoa.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tällä tietopyynnöllä on tarkoitus selvittää Valtorin varmennepalveluiden tuottamiseen ja hankintaan liittyviä teknisiä, taloudellisia ja toiminnallisia seikkoja. Tietopyynnön tavoitteena on saada kattavasti asiaa koskevaa tietoa, jotta kilpailutus voidaan toteuttaa mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tämä asiakirja ei ole hankintailmoitus tai tarjouspyyntö, vaan tarkentava markkinakartoitus/tekninen vuoropuhelu, eli tietopyyntö. Hankintayksikkö päättää itsenäisesti etenemisestä ja tarjouspyynnön sisällöstä saamiensa vastausten perusteella.

II.3) Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
30.9.2019

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Tietopyyntöön vastaamatta jättäminen ei estä mahdolliseen tarjouskilpailuun osallistumista, eikä tietopyyntöön vastaaminen vaikuta tarjoajan asemaan varsinaisessa tarjouskilpailussa.

Varsinainen tietopyyntödokumentti löytyy osoitteesta https://www.valtori.fi -sivun alaosasta kohdasta Uutiset, otsikko: Tietopyyntö - Varmennehallinta.

Tietopyyntöön pyydetään vastauksia viimeistään 2.9. 2019 kello 15:00 mennessä osoitteeseen kilpailutukset@valtori.fi otsikolla ”Varmennehallinta - tietopyyntö”.

Valtori ei maksa korvauksia tietopyynnössä esitettyihin kysymyksiin vastaamisesta, eikä vuoropuhelusta toimittajille. Jos vastauksenne sisältää liike- ja ammattisalaisuuksia tai muuta salassa pidettävää tietoa, pyydämme yksilöimään ja merkitsemään salassa pidettävät kohdat selvästi.

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
16.8.2019
«« Takaisin