«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Suorahankintaa koskeva ilmoitus (Puolustus ja turvallisuus):
Puolustusvoimat : Helikopterikoelentokoulutuksen oppilaspaikan hankinta

22.08.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-016859
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 162-399622

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

Oikeusperusta
Direktiivi 2009/81/EY (Puolustus ja turvallisuus)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Puolustusvoimat
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0952029-9
Postiosoite:PL 69
Postinumero:33541
Postitoimipaikka:Tampere
Maa:Suomi
Puhelin:+358 299800
Sähköpostiosoite:purchase5.fdflogcom@mil.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)www.puolustusvoimat.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Ministeriö tai muu kansallinen tai liittovaltiotason viranomainen mukaan luettuna sen alue- tai paikallisosastot
I.5) Pääasiallinen toimiala
Puolustus

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Helikopterikoelentokoulutuksen oppilaspaikan hankinta
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Ilma-aluksiin, ohjuksiin ja avaruusaluksiin liittyvä koulutus ja simulointi. (80650000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on helikopterikoelentokurssin oppilaspaikka, joka toteutetaan Iso-Britanniassa, Empire Test Pilots' School:n (ETPS) koulutuskeskuksessa.

Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 790000 GBP

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Muu kuin Suomi (FIZ)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Kurssin tavoitteena on kouluttaa helikopterikoelentäjä ylläpitämään helikoptereiden koelentokykyä. Helikoptereiden koelentämistä tarvitaan tulevaisuudessa NH90-kaluston vastaanotoissa, ohjelmistopäivitysten ja teknisten muutosten testaamisessa ja hyväksynnässä sekä muissa käsketyissä koelentotehtävissä.

II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Hankintaan sisältyy optio vuodelle 2022.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Neuvottelumenettely, josta ei julkaista hankintailmoitusta

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

V kohta: Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen

Nimi:
Helikopterikoelentokoulutuksen oppilaspaikan hankinta

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Hankintapäätöksen tekemisen päivämäärä:
8.8.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Qinetiq
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:4586941
Postitoimipaikka:Salisbury
Maa:Yhdistynyt kuningaskunta
NUTS-koodi:Muu kuin Suomi (FIZ)
Toimittaja on pk-yritys: ei
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:790000 GBP

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
21.8.2019

Liite D3 - Puolustus ja turvallisuus

1. Perustelut neuvottelumenettelyn valinnalle ilman ennakkoon julkaistua tarjouskilpailukutsua direktiivin 2009/81/EY 28 artiklan mukaisesti

Rakennusurakat, tavarat tai palvelut voidaan antaa ainoastaan tietyn taloudellisen toimijan suoritettaviksi tai toimitettaviksi seuraavasta syystä: teknisistä syistä johtuva kilpailun puuttuminen

3. Selitys

Hankintamenettelynä on puolustus- ja turvallisuushankintalain 22 §:n 3 kohdan mukainen suorahankinta eli teknisestä tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan. Hankinnan toteutus kyseisen kohdan perusteella on perusteltua, sillä Empire Test Pilots´ School voi ainoana toimittajana tarjota hankittavaa ”Class A Rotary Wing Test Pilot” helikopterikoelentokurssia jäljempänä perustelluista syistä.

Tarjoajien valinta/Valintaperusteet

Hankinnassa on selvitetty mahdollisia muita tarjoajia. Amerikassa kyseistä koulutuspalvelua tarjoaa U.S. Air Force ja koulutukseen sisältyy puolen vuoden tyyppikoulutus sekä muuta teoriaa, mitkä seikat pidentävät koulutusta. Koulutus ei ole kaupallinen, vaan siihen tulee soveltaa FMS (Foreign Military Service) -kaupan menettelyitä.

Euroopassa toimii toinen koelentokoulu, jossa opiskelukielenä on ranska. UTJR:n kandidaateilla ei ole riittävää ranskankielen taitoa, jotta kurssin suorittaminen olisi mahdollista. Oppilaan tulisikin suorittaa usean vuoden opinnot ranskan kielellä, ennen kuin pystyisi osallistumaan koulutukseen.

Nyt hankittava ETPS:n eurooppalainen lähestymistapa koelentämiseen painottaa koelentäjän kykyjä arvioida konetta ja järjestelmiä.

Edellä mainittujen syiden vuoksi vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan ja järkeviä vaihtoehtoisia ratkaisuja ei ole.

«« Takaisin