«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Jälki-ilmoitus:
Helsingin kaupunginkanslia : KESKEYTYSILMOITUS Toimistotarvikkeet 2019-2021 (2023)

16.08.2019 17:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-016813
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 158-390462

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Helsingin kaupunginkanslia
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0201256-6
Postinumero:00530
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Elisa Selki-Rocchi
Puhelin:+358 931036191
Sähköpostiosoite:elisa.selki-rocchi@hel.fi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.hel.fi/hank
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
KESKEYTYSILMOITUS Toimistotarvikkeet 2019-2021 (2023)
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Toimistotarvikkeet. (30192000-1)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena ovat yleisemmin käytetyt toimistotarvikkeet ja niiden toimittaminen Helsingin kaupungin toimialojen ja liikelaitosten käyttöön. Helsingin kaupungin käyttämät toimistotarvikkeet Staran logistiikkakeskukseen toimitettuina. Logistiikkakeskuksen asiakaskuntaan kuuluu noin 3000 tilaava yksikköä. Tuotevalikoima koostuu noin 5000 eri tuotteesta, joista toimistotarvikkeita on noin 500. Sopimuskausi on suunniteltu alkavaksi heinäkuussa 2019.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki (K091)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena ovat yleisemmin käytetyt toimistotarvikkeet ja niiden toimittaminen Helsingin kaupungin toimialojen ja liikelaitosten käyttöön. Tämän hankinnan piiriin eivät kuulu ensiaputarvikkeet, ATK-pienlaitteet, värikasetit, kopiopaperit, kahviotarvikkeet ja ergonomiatarvikkeet. Helsingin kaupungin käyttämät toimistotarvikkeet Staran logistiikkakeskukseen toimitettuina. Logistiikkakeskuksen asiakaskuntaan kuuluu noin 3000 tilaava yksikköä. Tuotevalikoima koostuu noin 5000 eri tuotteesta, joista toimistotarvikkeita on noin 500. Sopimuskausi on suunniteltu alkavaksi heinäkuussa 2019.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 092-221818

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:
KESKEYTYSILMOITUS Toimistotarvikkeet 2019-2021 (2023)

V.1) Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä

Sopimusta tai sen osaa ei tehdä
Muut syyt (menettelyn keskeyttäminen)

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Hankinnan kohteen kuvauksessa käytetty ympäristöystävällisyyttä koskeva vaatimus on epätäsmällinen, eikä tarjouspyyntö ole ollut omiaan tuottamaan yhteismitallisia ja vertailukelpoisia tarjouksia. Hankintayksikkö aloittaa hankinnassa mahdollisimman pian uuden hankintamenettelyn, jossa edellä mainittu tarjouspyynnön puute on korjattu.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.3) Muutoksenhakumenettely

Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Esitetään hankintapäätöksen muutoksenhakuliitteessä.

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
15.8.2019
«« Takaisin