«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus (Korjausilmoitus):
Porin evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä : Porin Kirkkosanomien jakelun kilpailutus vuosille 2020-2021

15.08.2019 13:51
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-016795
Tarjoukset 14.9.2019 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Korjausilmoitus
Alkuperäisen hankintailmoituksen numero
2019-016701
Hankinnan nimi
Porin Kirkkosanomien jakelun kilpailutus vuosille 2020-2021

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Porin evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä
Y-tunnus 0204342-6
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Porin Evankelis-Luterilainen Seurakuntayhtymä
Yhteyshenkilö Matti Kuhna
Postiosoite PL 122
Postinumero 28101
Postitoimipaikka Pori
Maa Suomi
Puhelin +358400309815
Sähköpostiosoite matti.kuhna@evl.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/evl?id=249277&tpk=2513e14f-fb9a-451c-829d-68824a56a77f
Hankintayksikön luonne
Evankelis-luterilainen kirkko, ortodoksinen kirkko, niiden seurakunta tai muu viranomainen
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Porin Kirkkosanomien jakelun kilpailutus vuosille 2020-2021
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
249277
Hankinnan kuvaus

Porin ev.lut. seurakuntayhtymä pyytää Teiltä tarjousta Porin Kirkkosanomien jakelusta vuosille 2020-2021. Lehden tämänhetkinen painosmäärä on 44 300. Lehti on kooltaan leikattu tabloid, 260 x 380 mm. Paperin laatu on 51/80. Lehti on kokonaan nelivärinen. Paino niputtaa lehdet jakelupalvelun tuottajan edellyttämällä tavalla. Porin Kirkkosanomat ilmestyy vuosittain 10 kertaa. Lehden ilmestymispäivä on torstai. Lehden sivumäärä voi olla 12-24, mutta on lähes poikkeuksetta kuitenkin 16 sivua. Mahdollisista liitteistä sovitaan erikseen. Kunkin numeron sivumäärän päättää Porin ev.lut. seurakuntayhtymän viestintäpäällikkö. Pyydämme hinnoittelemaan tarjouksen 16-sivuisen lehden mukaan. Pyydämme tarjouksia 10 vuotuisen numeron mukaan siten, että lehti ilmestyy talvikautena pääsääntöisesti kerran kuukaudessa, paitsi että pääsiäisen takia väli on pitempi. Kesällä on myös noin kahden kuukauden mittainen tauko. Porin Kirkkosanomat jaetaan Porin seurakuntayhtymän (Pori ja Pomarkku)alueella jokaiseen talouteen, jossa ei ole mainoskieltoa. Lehti voidaan tulevassa jakeluratkaisussa jakaa vaihtoehtoisesti itsenäisenä julkaisuna tai toisen julkaisun välissä. Lehteä voi myös tilata osoitteellisena, jos asuu ei mainoksia -taloudessa tai muualla päin Suomea. Seurakuntayhtymä huolehtii osoiterekisterin ylläpidosta ja ajantasaisen osoitteiston toimittamisesta jakelupalvelun tuottajalle. Jakelua koskevat reklamaatiot vastaanottaa ja käsittelee jakelupalvelun tuottaja. Osoitteellisena jakeluna lehteä toimitetaan noin 400 kotimaiseen osoitteeseen siten, että yhteen osoitteeseen jaetaan joko yksi tai kimppujakeluna useampia lehtiä. Osoitteelliset lehdet tulee jättää postin kuljetettavaksi viimeistään lehden ilmestymispäivänä.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö Täydentävä nimikkeistö
Postin jakelupalvelut. (64121100-1) Sanomalehtiä varten (TA40-9)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Porin seutu (S043)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.1.2020 - 31.12.2021

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Tarjoajalla ja mahdollisilla alihankkijoilla tulee olla riittävät taloudelliset, tekniset ja muut edellytykset tarjottavan palvelun tuottamiseksi. Tarjouskilpailusta voidaan sulkea pois sellainen tarjoaja, jolla ei katsota olevan taloudellisia, teknisiä tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi tai joka on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten eläkevakuutus- ja sosiaaliturvamaksujen suorittamisen. Laatukriteerit on määritelty tarkemmin toisaalla tässä yhteydessä. Tarjoajalla tulee olla vähintään kolme vuotta aikaisempaa kokemusta lehtien jakelusta. Tarjoajan on nimettävä henkilö (henkilöt), joka toimii Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteyshenkilönä ja henkilön (henkilöiden) referenssitiedot, joista ilmenee jakelualan kokemus. Tarjouksessa on oltava lista jakelijan viimeisten kolmen vuoden aikana jakamista lehdistä. Tarjoajan tulee täyttää lomake Vakuutus velvoitteiden ja kelpoisuusehtojen täyttämisestä ja liittää se tarjoukseen. Lomake tulee täyttää erikseen mahdollisten alihankkijoiden osalta. Tarjouksessa tulee nimetä hankkeesta ja tarjouksesta kokonaisvastuun kantavan henkilön nimi ja yhteystiedot. Pyydämme selvitystä jakelumallista ja jakelun aikataulusta. Edellytämme jakelulta sitä, että lehti kyetään jakamaan kaikkiin niihin porilaisiin talouksiin, joissa ei ole mainos- tai ilmaisjakelukieltoa. Jakelun ja lehden muun aikataulun pitää toimia saumattomasti yhdessä. Maininta esimerkiksi pyhäpäivistä, jolloin ei ole jakelua ja siitä, millä aikataululla jakelu silloin hoidetaan. Selvitys nippujakelun hinnasta, jos jakelupaikkoja vähennetään tai lisätään. Lehden jakelupäivä on torstai.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Tarjous ja tarjouksen mukana olevat liitteet.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (hankintalaki). Hankinta ratkaistaan tarjousten kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella jäljempänä esitetyllä tavalla. Tarjoajan on esitettävä selvitys siitä, miltä osin palvelun tuottamisessa käytetään alihankkijoita. Tarjouksessa ilmoitetaan käytettävä alihankkija, jonka osalta tarjoukseen tulee liittää lomake Vakuutus velvoitteiden ja kelpoisuusehtojen täyttämisestä. Tarjoaja on kokonaisvastuullinen palvelun tuottaja, joka vastaa alihankkijan työstä kuin omastaan. Alihankkijaan sovelletaan samoja ehtoja kuin tarjoajaan.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Alla olevat vertailuperusteet
  1. Palvelukokonaisuuden laatu ja prosessin toimivuus (30)
  2. Hinta (60)
  3. Lehtien jakelu kotitalouksien postilaatikoihin (ei siis kimppalaatikoihin) (10)
Sähköisen luettelon käyttöä koskevat vaatimukset
Tarjous tulee antaa sähköisenä luettelona
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
14.9.2019 15.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin