«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Ennakkoilmoitus:
Metsähallitus, Luontopalvelut : Maastorakenteiden ja eliölajihavaintojen paikkatietojen mobiilit tiedonkeruusovellukset

16.08.2019 17:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-016790
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 158-390706

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Direktiivi 2014/24/EU
Tämä ilmoitus on pelkkä ennakkotietoilmoitus (esimerkiksi tietopyyntö)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Metsähallitus, Luontopalvelut
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0116726-7
Postiosoite:PL 94
Postinumero:01301
Postitoimipaikka:Vantaa
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Timo Halme
Puhelin:+358 405668191
Sähköpostiosoite:timo.halme@metsa.fi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.metsa.fi

I.3) Viestintä

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Valtion erityisliikelaitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Puunkorjuu (02200)

II kohta: Kohde (ennakkotietoilmoitus)

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Maastorakenteiden ja eliölajihavaintojen paikkatietojen mobiilit tiedonkeruusovellukset
Viitenumero:
MH 2707/2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Ohjelmistoihin liittyvät palvelut. (72260000-5), Irrallinen/liikkuva/matka-/mobiili- (DA14-3)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on kahden paikkatietojen maastotiedonkeruusovelluksen toteutus, käyttöönotto ja ylläpito. Sovellukset integroidaan Metsähallituksen paikkatietojärjestelmään. Sovellukset toteutetaan yhdessä toteutusprojektissa. Hankinnasta solmitaan valitun toimittajan kanssa erikseen projektisopimus sovellusten toteutuksesta ja ylläpitosopimus sovellusten ylläpidosta.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Ohjelmiston toteutuspalvelut. (72263000-6), Irrallinen/liikkuva/matka-/mobiili- (DA14-3)
Ohjelmistojen ylläpito- ja korjauspalvelut. (72267000-4)
II.2.3) Suorituspaikka
Manner-Suomi (FI1)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Metsähallituksen paikkatietojärjestelmäkokonaisuus koostuu useista osajärjestelmistä, joita ovat muiden muassa Maastorakenteiden paikkatietojärjestelmä PAVE ja Lajistotietojen paikkatietojärjestelmä LajiGIS. PAVE-järjestelmällä ylläpidetään ja hallitaan Metsähallituksen alueilla olevien rakennusten, rakenteiden, reittien ja arkeologisten kohteiden tietoja. LajiGIS-järjestelmää käytetään erilaisten lajisto- ja lajikartoitusten ja seurantojen suunnitteluun sekä niihin liittyvien tietojen hallintaan. Molempia järjestelmiä voidaan tällä hetkellä käyttää vain toimistoverkossa olevilla työasemilla. Näiden ohella tarvitaan myös erilliset paikkatietojärjestelmään integroidut mobiilit tiedonkeruusovellukset, joilla tietoja voi katsella, kerätä ja tallentaa järjestelmään suoraan maastossa. Tässä hankinnassa toteutetaan ja käyttöönotetaan yhteisprojektina maastosovellukset kummallekin osajärjestelmälle. Sovellusten yhteishankinnalla ja samanaikaisella toteutuksella tavoitellaan synergiaetuja.

II.3) Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
1.10.2019

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Hankintayksikkö on aikaisemmin tähän hankintaan liittyen julkaissut 26.3.2018 hankintailmoituksen"TIETOPYYNTÖ: Maastorakenteiden paikkatiedon keruusovellus" (Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-007344). Ilmoituksella hankintayksikkö pyysi toimittajia ilmoittautumaan tekniseen vuoropuheluun ja esittelemään mahdollisia ratkaisuvaihtoehtoja, maastotiedonkeruuseen sopivista mobiilisovelluksista, jotka voidaan integroida Metsähallituksen paikkatietojärjestelmän kanssa.

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
15.8.2019
«« Takaisin