«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus, erityisalat:
Jyväskylän Energia Oy : Vesihuoltoverkoston verkkotietojärjestelmä ohjelmistopalveluna

16.08.2019 17:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-016782
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 158-391711
Tarjoukset 19.09.2019 klo 10.00 mennessä osoitteeseen:

https://sansiareena.fi/sampo/rftender/view/4891/4009f61468d4dfaa91acff8fb35f312e

I kohta: Hankintayksikkö

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/25/EU (Erityisalat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Jyväskylän Energia Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1071200-1
Postiosoite:Ohjelmakaari 10
Postinumero:70600
Postitoimipaikka:Jyväskylä
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Tuija Lehtonotko
Puhelin:+358 400211185
Sähköpostiosoite:tuija.lehtonotko@jenergia.fi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.jyvaskylanenergia.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://sansiareena.fi/sampo/rftender/view/4891/4009f61468d4dfaa91acff8fb35f312e

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://sansiareena.fi/sampo/rftender/view/4891/4009f61468d4dfaa91acff8fb35f312e

edellä mainittuun osoitteeseen (kohta I.1)

I.6) Pääasiallinen toimiala
Vesihuolto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Vesihuoltoverkoston verkkotietojärjestelmä ohjelmistopalveluna
Viitenumero:
300308
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Sovelluspalveluntarjoajat. (72416000-9)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Jyväskylän Energia Oy pyytää tarjoustanne vesihuoltoverkoston verkkotietojärjestelmästä ohjelmistopalveluna tämän tarjouspyynnön erittelyn mukaisesti.

Järjestelmän on oltava käyttäjäystävällinen sekä asiakasystävällinen ja mahdollistettava sähköiset palvelut ja niiden kehittäminen mahdollisimman pitkälle tulevaisuuteen.

Valittujen toimittajien kanssa tehdään puitesopimus. Jyväskylän Energia tulee jatkossa toimimaan ohjelmistopalvelun jälleenmyyjänä. Jyväskylän Energia Oy valitsee loppuasiakkaan vaatimukset täyttävän edullisimman järjestelmän.

Sopimuskausi on tarkoitus aloittaa heti kun sopimus on allekirjoitettu.

Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Suomi

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Jyväskylän Energia Oy pyytää tarjoustanne vesihuoltoverkoston verkkotietojärjestelmästä ohjelmistopalveluna tämän tarjouspyynnön erittelyn mukaisesti.

Järjestelmän on oltava käyttäjäystävällinen sekä asiakasystävällinen ja mahdollistettava sähköiset palvelut ja niiden kehittäminen mahdollisimman pitkälle tulevaisuuteen.

Valittujen toimittajien kanssa tehdään puitesopimus. Jyväskylän Energia tulee jatkossa toimimaan ohjelmistopalvelun jälleenmyyjänä. Jyväskylän Energia Oy valitsee loppuasiakkaan vaatimukset täyttävän edullisimman järjestelmän.

Sopimuskausi on tarkoitus aloittaa heti kun sopimus on allekirjoitettu.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.11.2019 -
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Kehitystyöt ja muut sovitut erillistyöt laskutetaan erillisten tarjousten mukaisesti. Asiakas tilaa erillistyöt kirjallisesti.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Tarjoaja vakuuttaa, ettei se ole tarjousta tehdessään syyllistynyt kilpailulainsäädännön vastaisiin toimiin.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa

Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismäärä: 2

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 047-108932
IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
19.9.2019 10:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 20.12.2019
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:19.9.2019 10:00
Paikka: Jyväskylän Energia –yhtiöt Ohjelmakaari 10, 70600 JYVÄSKYLÄ
Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjousten avaamistilaisuus ei ole julkinen.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
15.8.2019
«« Takaisin