«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Jälki-ilmoitus:
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä : Liiketoiminnan ammattitutkinto, Myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisala, tutkintokoulutus

16.08.2019 17:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-016777
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 158-391294

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0993644-6
Postiosoite:Paasikivenkatu 7
Postinumero:15110
Postitoimipaikka:Lahti
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:hankinnataity@salpaus.fi
NUTS-koodi:Päijät-Häme (FI1C3)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.salpaus.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Koulutus

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Liiketoiminnan ammattitutkinto, Myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisala, tutkintokoulutus
Viitenumero:
165/02.08.00/2018
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Ammattikoulutuspalvelut. (80500000-9)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on Liiketoiminnan ammattitutkinnon, Myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisala, tutkintokoulutus.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on Liiketoiminnan ammattitutkinnon, Myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisala, tutkintokoulutus. Tutkintokoulutuksen tulee sisältää pakollisen tutkinnon osan (Liiketoiminnan tehtävissä toimiminen) ja valinnaisen tutkinnon osan (Myynnin ja asiakaspalvelun suunnittelu ja toteuttaminen) sekä näiden lisäksi kolme valinnaista tutkinnon osaa.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Hinta60
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Laatu40
Hinta 60
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 230-525895

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:
Liiketoiminnan ammattitutkinto, Myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisala, tutkintokoulutus

V.1) Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä

Sopimusta tai sen osaa ei tehdä
Muut syyt (menettelyn keskeyttäminen)

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Tarjouspyynnössä huomattiin hankintamenettelyn ollessa kesken hintaerittelyn syöttötaulukossa ja tarjouspyynnön ESPD-lomakkeessa VI-osan Valintaperusteet-osion B. kohdassa Tekninen pätevyys virhe, jonka vuoksi tarjouksia ei voinut jättää palveluun. Tarjouspyyntöä korjattiin 17.1.2019 Cloudia-portaalissa, mutta korjausta ei julkaistu Hilma-kanavalla eikä tarjousten jättöaikaa pidennetty. Cloudia-portaalista lähti kaikille tarjoukseen tutustuneille automaattiviesti, jonka mukaan kaikki mahdolliset saapuneet tarjoukset on kumottu eikä uusia tarjouksia voi jättää ennen kuin hankintayksikkö on julkaissut Hilmaan ja Tarjouspalveluun korjausilmoituksen. Koska korjausta ei julkaistu Hilmassa, tarjoukseen tutustuneille ei lähtenyt viestiä, jossa olisi todettu tarjousten jättämisen taas olevan mahdollista. Tämän perusteella on mahdollista, että kaikilla tarjoukseen tutustuneilla ei ole ollut tasapuolista mahdollisuutta jättää tarjousta määräaikaan 21.1.2019 klo 12.00 mennessä. Hankinta keskeytettiin 25.1.2019

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
15.8.2019
«« Takaisin