«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Jälki-ilmoitus:
Väylävirasto : Vt 4 ja Oulun kohdan sekä Zatelliitin eritasoliittymän rakennuttaminen ja laadunvalvonta

16.08.2019 17:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-016754
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 158-391232

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Väylävirasto
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1010547-1
Postiosoite:PL 33
Postinumero:00521
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Jukka Päkkilä
Puhelin:+358 295343755
Sähköpostiosoite:jukka.pakkila@vayla.fi
NUTS-koodi:Pohjois-Pohjanmaa (FI1D9)
Pääasiallinen osoite: (URL)www.vayla.fi
Lisää yhteystietoja (ilmoitetaan yhteishankintoja tehtäessä)

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Oulun kaupunki
Postiosoite:PL 27
Postinumero:90015
Postitoimipaikka:Oulu
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:jukka.pakkila@vayla.fi
NUTS-koodi:Pohjois-Pohjanmaa (FI1D9)
Pääasiallinen osoite: (URL)www.ouka.fi

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Kempeleen kunta
Postiosoite:PL 12
Postinumero:90441
Postitoimipaikka:Kempele
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:jukka.pakkila@vayla.fi
NUTS-koodi:Pohjois-Pohjanmaa (FI1D9)
Pääasiallinen osoite: (URL)www.kempele.fi
I.2) Yhteishankinta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Väylien hallinnointi, ylläpito ja kehittäminen

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Vt 4 ja Oulun kohdan sekä Zatelliitin eritasoliittymän rakennuttaminen ja laadunvalvonta
Viitenumero:
LIVI/8078/02.01.07/2016
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Vt 4 Oulu-Kemi hanke kuuluu valtion talousarviossa nimettyihin vuonna 2017 käynnistettyihin liikenneverkon kehittämishankkeisiin. Koko hanke ajoittuu pääosin vuosille 2017-2021.

Hankkeesta on kilpailtuettu ja kilpailutetaan useita erillisiä, hankintamuodoltaan erityyppisiä ja kooltaan vaihtelevia urakoita, jotka sijoittuvat Kempeleen ja Kemin/Simon väliselle Vt 4:n tiejaksolle.

Tämä kilpailutettu Vt 4 Oulun kohdan ja Zatelliitin eritasoliittymän rakennuttaminen ja laadunvalvonta kohdistuu pääosin hankkeessa kilpailutettujen kahden ensimmäisen rakennusurakan rakennuttamiseen ja laadunvalvontaan.

Urakkamuotona on molemmissa urakoissa KU+ST, siten että uudet sillat ovat pääosin ST-tyyppisiä, mutta suurimmaksi osaksi on tilaajan rakennussuunnitelma.

Valittu konsultti vastaa tilaajan tukena hankekokonaisuuden rakennuttamisesta ja laadunvalvonnasta, painottuen työmaavalvontaan. Tarkemmin toimeksiannon tausta ja tavoitteet on kuvattu tarjouspyynnön liitteissä.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 456800 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Pohjois-Pohjanmaa (FI1D9)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankintaan sisältyy pääosin kahden rakennusurakan sekä mahdolisesti muiden hankintojen toteuttamiseen liittyvä rakennuttaminen ja laadunvalvonta. Vt 4 Zatelliitin eritasoliittymä -urakka sijoittuu Kempeleeseen sisältäen ympäröivän katuverkon ja muiden rakenteiden rakentamista.

Vt 4 Oulun kohdan parantamisurakassa kehitetään nykyistä moottoritiejaksoa pääosin Kaakkurin ja Pateniemen välillä rakentamalla esim. kolmannet kaista Vt 20 ja Vt 22:n välille, rakentamalla uusia ramppeja ja risteyssiltojen eritasoliittymiin sekä rakentamalla meluesteitä ja muita parannustoimenpiteitä.

Tehtävään sisältyy mm. hankintojen valmistelu ja kilpailutus, rakennustöiden valvonta, urakoiden vastaanotot ja takuuajan tehtävät sekä muita hankekokonaisuuden rakennuttamiseen ja rakentamisen laadunvalvontaan liittyviä asiantuntijatehtäviä. Valitun rakennuttajakonsultin valvoja toimii hankekokonaisuuden turvallisuuskoordinaattorina. Tarkemmin toimeksiannon tausta ja tavoitteet on kuvattu tarjouspyynnössä.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Hinta50%
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Laatu50%
Hinta Hinta 50%, laatu 50%
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2016/S 249-458306

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus nro:
IT178078A17
Nimi:
Vt 4 Oulun kohdan ja Zatelliitin eritasoliittymän rakennuttaminen ja laadunvalvonta

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
2.5.2017
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:3
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Proxion CC Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2168039-1
Postiosoite:Elektroniikkatie 10
Postinumero:90590
Postitoimipaikka:Oulu
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Pohjois-Pohjanmaa (FI1D9)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:456800 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
15.8.2019
«« Takaisin