«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Oulun kaupunki : Luistelukenttien talvikunnossapito

16.08.2019 17:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-016746
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 158-390855
Tarjoukset 16.09.2019 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/ouka?id=249486&tpk=47125eff-5b69-48cf-9cbb-5796b89c82a1

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Oulun kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0187690-1
Postiosoite:PL69
Postinumero:90015
Postitoimipaikka:OULU
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Jonna Varrio
Sähköpostiosoite:infra.hankinnat@ouka.fi
NUTS-koodi:Oulu (K564)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.ouka.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/ouka

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/ouka?id=249486&tpk=47125eff-5b69-48cf-9cbb-5796b89c82a1
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Ympäristö

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Luistelukenttien talvikunnossapito
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Urheilupaikkojen hoito. (92610000-0)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Oulun Infra -liikelaitos pyytää tarjouksia luistelukenttien talviajan kunnossapidosta aluekohtaisena kokonaishintaurakkana talvikausille 2019-2020 ja 2020-2021. Hankintaan sisältyy mahdolliset optiot talvikausille 2021-2022 ja 2022-2023. Urakka on jaettu kolmeen osa-alueeseen. Kentät kuuluvat Oulun Infra -liikelaitoksen vastuulla oleviin alueisiin. Alue 1 Oulujoen pohjoispuoli Alue 2 Oulujoen itäpuoli ja Kuusamontien varsi Alue 3 Oulujoen eteläpuoli Hintatarjouksen tulee perustua tarjouspyyntöön ja sen liitteenä oleviin tarjousasiakirjoihin. Tarkempi työn sisältö ja laajuus on esitetty liitteenä olevissa tehtäväkorteissa ja työkohdekartoissa. Tarjous voi koskea yhtä, kahta tai kaikkia kolmea osa-aluetta.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea:kaikkia osia

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Alue 1 Oulujoen pohjoispuoli
Osa nro:
1
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Urheilupaikkojen hoito. (92610000-0)
II.2.3) Suorituspaikka
Oulu (K564)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Luistelukenttien talvikunnossapito. Kohdassa II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto on arvio sopimuksen kokonaiskestosta kuukausina kahdelle talvikaudelle. Arvio yhden talvikauden sopimuksen kestosta on 5 kuukautta.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:10 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Mahdolliset optiokaudet talvikausille 2021-2022 ja 2022-2023.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Urakoitsijan tulee varautua urakkasopimuskauden aikana siihen, että tilaaja voi tehdä urakkaan kuulumattomia lisätyötilauksia. Urakoitsija antaa tähän tarjoukseen liitteeksi lisätyötuntihinnat.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Alue 2 Oulujoen itäpuoli ja Kuusamontien varsi
Osa nro:
2
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Urheilupaikkojen hoito. (92610000-0)
II.2.3) Suorituspaikka
Oulu (K564)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Luistelukenttien talvikunnossapito. Kohdassa II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto on arvio sopimuksen kokonaiskestosta kuukausina kahdelle talvikaudelle. Arvio yhden talvikauden sopimuksen kestosta on 5 kuukautta.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:10 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Mahdolliset optiokaudet talvikausille 2021-2022 ja 2022-2023.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Urakoitsijan tulee varautua urakkasopimuskauden aikana siihen, että tilaaja voi tehdä urakkaan kuulumattomia lisätyötilauksia. Urakoitsija antaa tähän tarjoukseen liitteeksi lisätyötuntihinnat.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Alue 3 Oulujoen eteläpuoli
Osa nro:
3
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Urheilupaikkojen hoito. (92610000-0)
II.2.3) Suorituspaikka
Oulu (K564)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Luistelukenttien talvikunnossapito. Kohdassa II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto on arvio sopimuksen kokonaiskestosta kuukausina kahdelle talvikaudelle. Arvio yhden talvikauden sopimuksen kestosta on 5 kuukautta.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:10 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Mahdolliset optiokaudet talvikausille 2021-2022 ja 2022-2023.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Urakoitsijan tulee varautua urakkasopimuskauden aikana siihen, että tilaaja voi tehdä urakkaan kuulumattomia lisätyötilauksia. Urakoitsija antaa tähän tarjoukseen liitteeksi lisätyötuntihinnat.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Ehdot julkaistaan tarjouspyynnössä.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Ehdot julkaistaan tarjouspyynnössä.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
16.9.2019 15:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 3 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:17.9.2019 12:00
Paikka: Oulu

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: kyllä
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
15.8.2019
«« Takaisin