«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Jälki-ilmoitus:
Väylävirasto : Vt 4 parantaminen Oulun kohdalla, KU+ST

16.08.2019 17:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-016745
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 158-389763

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Väylävirasto
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1010547-1
Postiosoite:PL 33
Postinumero:00521
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Jukka Päkkilä
Puhelin:+358 295343755
Sähköpostiosoite:jukka.pakkila@vayla.fi
NUTS-koodi:Pohjois-Pohjanmaa (FI1D9)
Pääasiallinen osoite: (URL)www.vayla.fi
Lisää yhteystietoja (ilmoitetaan yhteishankintoja tehtäessä)

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Oulun kaupunki
Postiosoite:PL 27
Postinumero:90015
Postitoimipaikka:Oulu
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:jukka.pakkila@vayla.fi
NUTS-koodi:Pohjois-Pohjanmaa (FI1D9)
Pääasiallinen osoite: (URL)www.ouka.fi
I.2) Yhteishankinta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Väylien hallinnointi, ylläpito ja kehittäminen

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Vt 4 parantaminen Oulun kohdalla, KU+ST
Viitenumero:
LIVI/1738/02.01.01/2017
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Maa-, tie- ja vesirakennustöiden ja muiden rakennustöiden kokonais- tai osaurakat. (45200000-9)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Tämä kilpailutettu Vt 4 parantaminen Oulun kohdalla, KU+ST -urakka käsitti valtatie 4 parantamisen

pääosin Kaakkurin ja Pateniemen eritasoliittymien välillä. Toimenpiteisiin sisältyi mm. kolmansien kaistojen

rakentaminen valtateiden 20 ja 22 välille, eritasoliittymien parantamisia sekä melunsuojausten rakentamista.

Toimenpiteet on esitetty tarjouspyyntöasiakirjoissa ja suunnitelmissa. Urakka on pääosin toteutettu

kokonaisurakkana tilaajan suunnitelmilla, mutta sisältää myös ST-osioita mm. uusiin siltoihin ja melunsuojaukseen

liittyen.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 43216078 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Moottoritien rakennustyöt. (45233110-3)
Tierakennustyöt. (45233100-0)
Siltojen rakennustyöt. (45221110-6)
II.2.3) Suorituspaikka
Pohjois-Pohjanmaa (FI1D9)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

t4 Oulu-Kemi hanke kuuluu valtion talousarviossa nimettyihin vuonna 2017 käynnistettyihin liikenneverkon kehittämishankkeisiin. Koko hanke ajoittuu pääosin vuosille 2017-2021.

Tähän hankintaan sisältyy osa ”Vt 4 (E75) Oulu-Kemi, moottoritien parantaminen välillä Kempele-Kello” – nimisen tie-ja rakennussuunnitelman mukaisista rakennustöistä.

Edellä mainitusta suunnitelmasta toteutetaan pääosin Kaakkurin ja Pateniemen eritasoliittymien välille sijoittuvia toimenpiteitä. Urakassa rakennetaan mm. uusia risteyssiltoja, parannetaan eritasoliittymiä mm. uusilla rampeilla, rakennetaan Oulujoen ylittävä kevyen liikenteen silta sekä toteutetaan melusuojausta.

Urakka kilpailutettiin pääosin kokonaisurakkana, tilaajan hankkimilla suunnitelmilla. Kuitenkin mm. osa uusista silloista, melusuojauksesta ja paalulaatat ovat ST- yyppisenä. Urakka kilpailutettiin yhteistyössä Liikenneviraston ja Oulun kaupungin kanssa. Urakan sisältö on esitetty tarkemmin tarjouspyyntöasiakirjoissa ja suunnitelmissa.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Hinta95%
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Laatu5%
Hinta Hinta 95%, laatu 5%
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2017/S 056-103155

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus nro:
IT172169A17
Nimi:
Vt 4 parantaminen Oulun kohdalla, KU+ST

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
14.6.2017
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:3
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Destia Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2163026-3
Postiosoite:Veteraanikatu 9, PL 444
Postinumero:90101
Postitoimipaikka:Oulu
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Pohjois-Pohjanmaa (FI1D9)
Internet-osoitewww.destia.fi
Toimittaja on pk-yritys: ei
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:43216078 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
15.8.2019
«« Takaisin