«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Jälki-ilmoitus:
Väylävirasto : Vt 4 Zatelliitin alueen eritasoliittymä, Kempele, KU

16.08.2019 17:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-016739
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 158-389783

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Väylävirasto
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1010547-1
Postiosoite:PL 33
Postinumero:00521
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Jukka Päkkilä
Puhelin:+358 295343755
Sähköpostiosoite:jukka.pakkila@vayla.fi
NUTS-koodi:Pohjois-Pohjanmaa (FI1D9)
Pääasiallinen osoite: (URL)www.vayla.fi
Lisää yhteystietoja (ilmoitetaan yhteishankintoja tehtäessä)

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Kempeleen kunta
Postiosoite:PL12
Postinumero:90441
Postitoimipaikka:Kempele
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:jukka.pakkila@vayla.fi
NUTS-koodi:Pohjois-Pohjanmaa (FI1D9)
Pääasiallinen osoite: (URL)www.kempele.fi
I.2) Yhteishankinta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Väylien hallinnointi, ylläpito ja kehittäminen

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Vt 4 Zatelliitin alueen eritasoliittymä, Kempele, KU
Viitenumero:
LIVI/784/02.01.01/2017
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Maa-, tie- ja vesirakennustöiden ja muiden rakennustöiden kokonais- tai osaurakat. (45200000-9)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Vt 4 Oulu-Kemi hanke kuuluu valtion talousarviossa nimettyihin vuonna 2017 käynnistettäviin liikenneverkon kehittämishankkeisiin. Koko hanke ajoittuu pääosin vuosille 2017-2021. Hankkeesta kilpailutetaan useita erillisiä, hankintamuodoltaan erityyppisiä ja kooltaan vaihtelevia urakoita, jotka sijoittuvat Kempeleen ja Kemin/Simon väliselle Vt 4:n tiejaksolle. Tämä toteutettu Vt 4 Zatelliitin alueen eritasoliitymä, Kempele, KU -rakennusurakka käsitti uuden eritasoliittymän rakentamisen mukaan lukien siihen liittyvät sillat, rampit, kadut ja muut toimenpiteet.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 10487400 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Tierakennustyöt. (45233100-0)
Moottoritien rakennustyöt. (45233110-3)
Rakennustyöt siltoja varten. (45221100-3)
II.2.3) Suorituspaikka
Pohjois-Pohjanmaa (FI1D9)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankintaan sisältyi Vt 4 Zatelliitin alueen eritasoliittymä -nimisen tie- ja rakennussuunnitelman mukaiset rakennustyöt.

Urakassa rakennettiin mm. uusi Zatelliiin eritasoliittymä, sisältäen kaksi Vt 4:n alittavaa siltaa, kaksi rampit alittavaa alikulkukäytävää, suuntaisrampit Oulun suuntaan sekä silmukkarampit Jyväskylän suuntaan.

Lisäksi urakkaan sisältyi alueen katujen rakentamista, kiertoliittymän ja liikennevalojen rakentamista sekä melunsuojausta.

Urakka kilpailutettiin kokonaisurakkana, tilaajan hankkimilla suunnitelmilla. Urakka kilpailutettiin yhteistyössä Liikenneviraston ja Kempeleen kunnan kanssa.

Urakkaan sisältyi kaikki tilaajan laatimien rakennussuunnitelmien mukaiset työt materiaalihankintoineen,

tarvittavine viimeistely- ja istutustöineen tarjouspyyntöasiakirjojen ja suunnitelmien mukaisesti.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Hinta95%
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Laatu5%
Hinta Hinta 95%, laatu 5%
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2017/S 029-051325

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus nro:
IT170784A17
Nimi:
Vt 4 Zatelliitin alueen eritasoliittymä, Kempele, KU

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
4.5.2017
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:7
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Lemminkäinen Infra Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2138243-1
Postiosoite:Elektroniikkatie 11
Postinumero:90590
Postitoimipaikka:Oulu
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Toimittaja on pk-yritys: ei
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:10487400 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
15.8.2019
«« Takaisin