«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Jälki-ilmoitus:
Verohallinto : Häiriönhallintajärjestelmä häiriötilanteiden johtamiseen

16.08.2019 17:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-016695
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 158-390361

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Verohallinto
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0245458-3
Postiosoite:Vääksyntie 4, Helsinki
Postinumero:00052
Postitoimipaikka:Vero
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Jouni Pyyhkälä
Puhelin:+358 504724539
Sähköpostiosoite:hankinnat@vero.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.vero.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Häiriönhallintajärjestelmä häiriötilanteiden johtamiseen
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Ohjelmatuotteet ja tietojärjestelmät. (48000000-8)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on häiriönhallinnan järjestelmä, minkä avulla on tarkoitus hoitaa erisuuruisten häiriötilanteiden johtamista ja viestintää. Hankinta sisältää häiriönhallinnan järjestelmän sekä koulutus-, tuki-, ylläpitopalvelut

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Häiriötilanteissa johtamisella ja viestinnällä on keskeinen rooli häiriön hallinnassa. Toimenpiteillä pyritään turvaamaan Verohallinnon mahdollisimman normaali toiminta normaaliolojen häiriöitilanteissa kuin myös normaaliolojen laajavaikutteisissa häiriötilanteissa. Häiriön johtamisen ja viestinnän tulee toimia myös tilanteissa, joissa Verohallinnon keskeinen verkkoinfrastruktuuri olisi häiriön takia poissa käytöstä. Häiriötilanteilla voidaan tarkoittaa niin turvallisuushäiriöitä, ICT-häiriöitä kuin muitakin Verohallinnon päivittäistä toimintaa haittavia tilanteita. Häiriöiden hallinnassa keskeistä on nopea tilannekuvan muodostaminen ja tiedon välittäminen oikea-aikaisesti oikealle kohderyhmälle sekä kyky useiden eri tilanteiden tietojen keskitettyyn kokoamiseen. Tässä keskeisintä on aktiivinen tilannekuvan välittyminen niin Verohallinnon sisäisten kuin ulkoisten sidosryhmien toimijoiden kesken, mikäli häiriö koskee muitakin kuin Verohallintoa.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Tarjouspyynnön liitetiedostot lähetetään sähköpostitse pyydettäessä. Liitetiedostojen täyttäminen vaaditaan hyväksyttävän tarjouksen jättämiseksi. Pyyntö tulee esittää sähköpostitse osoitteeseen: hankinnat@vero.fi Pyynnössä tulee viitata tarjouspyyntönumeroon VH/982/02.10.01/2019 Tarjoukset tulee jättää 16.05.2019 klo 14.00 (Suomen aikaa) mennessä.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 076-180320

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:
Häiriönhallintajärjestelmä häiriötilanteiden johtamiseen

V.1) Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä

Sopimusta tai sen osaa ei tehdä
Muut syyt (menettelyn keskeyttäminen)

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Tarjousten vertailu ja pisteytys on perustunut tarjouspyynnössä ja hankintailmoituksessa ilmoittetuihin valinta- ja vertailuperusteisiin. Verohallinnon näkemyksen mukaan tarjouspyynnössä ei ole riittävästi huomioitu esimerkiksi seuraavia seikkoja:  Järjestelmän saaminen toimintavalmiiksi on kuvattu puutteellisesti  Aikataulu käyttöönotolle on puuttunut tarjouspyynnöstä  Järjestelmälle asetettuja reaaliaikaisuusvaatimuksia ei kuvattu  Toiminnallisten vaatimusten todentaminen on jäänyt liian epätarkalle tasolle Edellä mainitut seikat ilmentävät sitä, että tarjouspyyntö on ollut epäselvä ja mahdollistanut hyvin erilaisten tarjousten jättämiseen. Täten Verohallinto ei ole voinut verrata tarjouksia tasapuolisesti. Verohallinnon kannalta vertailussa ei ole huomioitu riittävästi tekijöitä, joilla on vaikutusta hankinnan kokonaistaludelliseen edullisuuteen. Hankintayksikön soveltama avoin hankintamenettely ja kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailu ei ole toiminut ennakoidulla tavalla hankinnassa, jossa hinta- ja sisältöerot ovat olleet poikkeuksellisen suuria, minkä vuoksi hankinnassa ei ole ollut mahdollista riittävästi hyödyntää kilpailuolosuhteita.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
14.8.2019
«« Takaisin