«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri : Erikoisvärjäysautomaatti

14.08.2019 15:05
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-016694
Tarjoukset 16.9.2019 klo 11.59 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
Y-tunnus 0215978-7
Postiosoite Keskussairaalantie 19
Postinumero 40620
Postitoimipaikka Jyväskylä
Maa Suomi
Sähköpostiosoite tarjous@ksshp.fi
Internet-osoite (URL) http://www.ksshp.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/ksshp?id=248352&tpk=1d4fcadf-6256-43fc-adec-ddd4dcd43935
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Tavarat

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Erikoisvärjäysautomaatti
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
33/2019
Hankinnan kuvaus

Hankinnan kohteena on erikoisvärjäysautomaatti Keski-Suomen sairaanhoitopiirin keskussairaalan patologian osastolle. Erikoisvärjäysautomaatilla on tarkoitus tehdä histologisia erikoisvärjäyksiä FFPE-näytteistä leikatuille näytelaseille automaattisesti. Erikoisvärjäysautomaatin reagenssivärikitit ja huoltokitit kilpailutetaan osana tätä hankintaa, koska laitteeseen käy yleensä vain saman valmistajan tarvikkeet.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Lääketieteelliset laitteet, farmaseuttiset valmisteet ja henkilökohtaiseen hygieniaan liittyvät tuotteet. (33000000-0)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Jyväskylä (K179)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Ennen tarjousten käsittelyä arvioidaan, täyttävätkö tarjoajat rahoitukselliselle, taloudelliselle, tekniselle ja ammatilliselle soveltuvuudelle asetetut vaatimukset. Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen tehdään tarjouksessa annettujen tietojen, pyydettäessä toimitettavien tilinpäätöstietojen sekä Suomen Asiakastieto Oy:n antamien tietojen perusteella. Kilpailusta suljetaan ne tarjoajat, jotka eivät täytä asetettuja vähimmäisvaatimuksia. Tarjouskilpailusta suljetaan myös tarjoaja, joka on syyllistynyt tai jonka edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävä henkilö on syyllistynyt johonkin julkisista hankinnoista annetun lain 80 §:ssä mainittuun rikokseen. Tarjouskilpailun ulkopuolelle voidaan sulkea tarjoaja, jota koskee hankintalain 81 §:ssä tarkoitettu poissulkemisperuste. Vaaditut raportit voidaan korvata tilaajavastuu.fi -raportilla. Vaaditut raportit eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
16.9.2019 11.59

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin