«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Ennakkoilmoitus:
Kansaneläkelaitos : Pankkipalvelut

16.08.2019 17:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-016683
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 158-390698

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Direktiivi 2014/24/EU
Tämä ilmoitus on pelkkä ennakkotietoilmoitus (esimerkiksi tietopyyntö)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Kansaneläkelaitos
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0246246-0
Postiosoite:PL 450
Postinumero:00056
Postitoimipaikka:Kela
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:hankintapalvelut@kela.fi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.kela.fi

I.3) Viestintä

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisoikeudellinen laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Sosiaaliturva

II kohta: Kohde (ennakkotietoilmoitus)

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Pankkipalvelut
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Pankki- ja sijoituspalvelut. (66100000-1)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Kansaneläkelaitos (Kela) pyytää tarjoajia markkinakartoitukseen koskien Kelan pankkipalveluiden hankintaa. Hankinta koskee alustavasti maksuliikennepalveluita lähtevien ja saapuvien maksujen osalta, pankkitilien korkosopimuksia, päivän sisäisiä kirjausrajoja, pankkitilien luottolimiittejä, arvo-osuustilejä rahamarkkinasijoitusten osalta sekä mahdollisia palveluvastuun siirtoprojektiin liittyviä töitä.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI) , Helsinki (K091)
Helsinki
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tämän tietopyynnön tarkoitus ja tavoite: - kartoittaa markkinoilla olevia pankkeja ja palveluiden sisältöjä Kelan pankkipalveluiden toteuttamiseksi, - kartoittaa pankki- ja finanssialan sopimus- ja hinnoittelukäytäntöjä, - saada mahdollisimman tarkka arvio palveluiden hintatasosta markkinoilla, - arvioida hankinnan palveluvastuun siirron edellyttämien muutosten vaikutuksia nykyjärjestelmiin ja vastuunsiirtoprojektin tehtäväkokonaisuuksia sekä aikataulua, - arvioida Kelan resurssien määrällistä ja osaamisen sisällöllisiä tarpeita mahdollisen vastuunsiirtoprojektin aikana sekä sopimuskauden aikana, - selvittää palvelutason seurannassa sovellettavia menettelyjä ja laatutavoitteita pankki- ja finanssialalla, - antaa pankeille mahdollisuus esittää vapaamuotoisia kysymyksiä ja kommentteja Kelalle hankinnan suunniteltuun toteutukseen liittyen.

II.2.14) Lisätiedot:

Markkinakartoitukseen ilmoittautuminen: Hankinnasta kiinnostuneita yrityksiä pyydetään antamaan yhteystietonsa (yrityksen virallinen nimi ja yhteyshenkilö sähköpostiosoitteineen) viimeistään 30.8.2019 mennessä sähköpostiosoitteeseen hankintapalvelut@kela.fi. Kela voi lähettää ilmoittautuneille yrityksille kysymyksiä sekä tarjouspyynnön luonnosmateriaaleja kommentoitavaksi.

II.3) Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
30.9.2019

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Tämä ilmoitus ei ole tarjouspyyntö, eikä sen julkaisemisella aloiteta tarjouskilpailua, vaan kyseessä on markkinakartoitukseen liittyvä tietopyyntö. Tämä ilmoitus ei myöskään velvoita Kelaa toteuttamaan varsinaista hankintaa. Tähän tietopyyntöön vastaamatta jättäminen ei estä mahdolliseen tarjouskilpailuun osallistumista, eikä tietopyyntöön vastaaminen vaikuta millään tavoin tarjoajan asemaan varsinaisessa tarjouskilpailussa. Markkinakartoituksessa annetut tiedot eivät sido ketään osapuolta. Tässä tietopyynnössä Kelan esittämiä tietoja ja dokumentteja ei saa käyttää varsinaisen tarjouksen tekemiseen eikä muuhun tarkoitukseen kuin tietopyyntöön vastaamiseen. Kela käsittelee prosessin aikana yritysten antamia tietoja luottamuksellisesti. Markkinakartoituksessa mukana olevien yritysten nimiä tai muita tietoja ei julkaista.

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
14.8.2019
«« Takaisin