«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Ennakkoilmoitus:
Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä : TIETOPYYNTÖ/TEKNINEN VUOROPUHELU: Sydämen rytmihäiriöiden hoidossa käytettävä robottinavigointijärjestelmä ja sen röntgenlaite (kardiologia)

16.08.2019 17:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-016679
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 158-389936

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Direktiivi 2014/24/EU
Tämä ilmoitus on pelkkä ennakkotietoilmoitus (esimerkiksi tietopyyntö)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1567535-0
Postiosoite:PL 441 (Uutistie 5, 01770 Vantaa)
Postinumero:00029
Postitoimipaikka:HUS
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Anne Karlin-Vartiovaara
Puhelin:+358 94711
Sähköpostiosoite:anne.karlin-vartiovaara@hus.fi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.hus.fi

I.3) Viestintä

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
I.5) Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde (ennakkotietoilmoitus)

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
TIETOPYYNTÖ/TEKNINEN VUOROPUHELU: Sydämen rytmihäiriöiden hoidossa käytettävä robottinavigointijärjestelmä ja sen röntgenlaite (kardiologia)
Viitenumero:
HUS 195-2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Lääketieteelliset laitteet. (33100000-1)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

HUOM! TÄMÄ EI OLE HANKINTAILMOITUS TAI TARJOUSPYYNTÖ VAAN TIETOPYYNTÖ MARKKINAKARTOITUSTA JA TEKNISTÄ VUOROPUHELUA VARTEN: Sydämen rytmihäiriöiden hoidossa käytettävä robottinavigointijärjestelmä ja sen röntgenlaite (kardiologia) Tällä tietopyynnöllä on tarkoitus kartoittaa markkinoilla olevia toimittajia, heidän tuote- ja palveluvalikoimaa sekä saada kattavasti tietoa mahdollista tarjouskilpailua varten. Tällä tietopyynnöllä ei aloiteta tarjouskilpailua. Tässä ilmoituksessa esitetyt ja markkinakartoituksen aikana esitettävät tiedot ovat alustavia ja suuntaa antavia. HUS ei sitoudu hankinnan toteuttamiseen tai tiettyyn toteuttamistapaan, eivätkä hankinnasta kiinnostuneet toimittajat sitoudu mahdolliseen tarjouskilpailuun osallistumiseen. HUS ei myöskään maksa markkinakartoitukseen osallistumisesta korvausta. Tarkempi kuvaus ja osallistumiseen liittyvät ohjeet löytyvät kohdista II.2.4) Kuvaus hankinnasta ja VI.3) Lisätiedot.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Lääketieteelliset laitteet. (33100000-1)
II.2.3) Suorituspaikka
Manner-Suomi (FI1)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

HUSin Meilahden sairaalan HYKS Sydän- ja keuhkokeskuksen rytmihäiriöiden katetriablaatiohoidossa käytettävään toimenpidesaliin ollaan uusimassa laitteistoa. Tietopyynnön tavoitteena on saada tietoa rytmihäiriöiden katetriablaatiohoidossa käytettävistä robottiohjausjärjetelmistä ja niiden kanssa yhteensopivista kiinteistä röntgenlaitteista (lattia- tai kattokiinnitys), jotta mahdollinen tarjouskilpailu voidaan toteuttaa tarkoituksenmukaisesti. Ks. myös kohta VI.3) Lisätiedot.

II.3) Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
13.1.2020

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

HUOM! TÄMÄ EI OLE HANKINTAILMOITUS TAI TARJOUSPYYNTÖ VAAN TIETOPYYNTÖ MARKKINAKARTOITUSTA JA TEKNISTÄ VUOROPUHELUA VARTEN: Sydämen rytmihäiriöiden hoidossa käytettävä robottinavigointijärjestelmä ja sen röntgenlaite (kardiologia) HUSin Meilahden sairaalan HYKS Sydän- ja keuhkokeskuksen rytmihäiriöiden katetriablaatiohoidossa käytettävään toimenpidesaliin ollaan uusimassa laitteistoa. Tietopyynnön tavoitteena on saada tietoa rytmihäiriöiden katetriablaatiohoidossa käytettävistä robottiohjausjärjetelmistä ja niiden kanssa yhteensopivista kiinteistä röntgenlaitteista (lattia- tai kattokiinnitys), jotta mahdollinen tarjouskilpailu voidaan toteuttaa tarkoituksenmukaisesti. Ehdoton vaatimus robottiohjausjärjestelmälle on, että se on käytettävyydeltään, toiminnoiltaan ja turvallisuudeltaan vähintään saman tasoinen kuin tällä hetkellä käyttössä oleva Streotaxiksen Niobe magneettinavigointilaitteisto. Röntgenlaitteiston on oltava yhteensopiva sekä nykyisin käytössä olevan Niobe että uudemman Genesis magneettinavigointilaitteiston kanssa (tai mahdollisesti hankittavan uuden robottiohjausjärjestelmän kanssa). Pyydämme ilmoittamaan, voitteko toimittaa magneettinavigointiin tai muuhun tekniikkaan perustuvan elektrofysiologisten katetrien robottiohjausjärjestelmän ja sen kanssa yhteensopivan röntgenlaitteiston. Molempien laitteistojen on oltava uusia eikä vanhempaa teknologiaa edustavia kunnostettuja laitteistoja hyväksytä. Lisäksi laitteistojen on sovelluttava käytettäväksi toimenpidesalissa jo olevien järjestelmien kuten Abbotin Claris™ rekisteröintijärjestelmän, Biosense Websterin Carto™ elektroanatomisen kartoitusjärjestelmän sekä Sterotaxiksen Odyssey-Vision™ ja Odyssey Cinema™ ohjaus- ja tallennuslaitteiston kanssa. Hankinnasta kiinnostuneita toimittajia pyydetään vastaamaan ym. kysymykseen ja ilmoittamaan 28.8.2019 klo 12.00 mennessä halukkuudestaan osallistua markkinakartoitukseen. Ilmoitus ja yhteystiedot pyydetään lähettämään tietopyynnön yhteyshenkilölle sähköpostitse (sähköpostiosoite: anne.karlin-vartiovaara@hus.fi). Sähköpostiviestin aihe-kenttään pyydetään kirjoittamaan: "Tietopyyntö HUS 195-2019". Kiinnostuneille toimittajille lähetetään kysymyksiä, joiden perusteella on tarkoitus selvittää markkinoilla olevien röntgenlaitteiden ominaisuuksia ja yhteensopivuutta magneettinavigointilaitteiston kanssa sekä valmistajan tarjoamaa huoltopalvelua. Tällä tietopyynnöllä ei aloiteta tarjouskilpailua. Tässä tietopyynnössä esitetyt ja markkinakartoituksen aikana esitettävät tiedot ovat alustavia ja suuntaa antavia. HUS ei sitoudu hankinnan toteuttamiseen tai tiettyyn toteuttamistapaan, eivätkä hankinnasta kiinnostuneet toimittajat sitoudu mahdolliseen tarjouskilpailuun osallistumiseen. Tietopyyntöön vastaaminen ei ole myöskään edellytys mahdolliseen tarjouskilpailuun osallistumiselle. HUS ei maksa markkinakartoitukseen osallistumisesta korvausta.

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
14.8.2019
«« Takaisin