«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Ranuan Infra Oy : Kiinteistöjen konelumityöt 2019-2022 sekä turpeen ja hakkeen siirrot biolämpölaitoksilla 2019 – 2022

14.08.2019 08:37
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-016646
Tarjoukset 30.8.2019 klo 16.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Ranuan Infra Oy
Y-tunnus 2543501-9
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Ranuan Infra Oy
Yhteyshenkilö Veli Saarijärvi
Postiosoite Keskustie 11
Postinumero 97700
Postitoimipaikka Ranua
Maa Suomi
Puhelin +358406484525
Sähköpostiosoite veli.saarijarvi@ranuaninfra.fi
Internet-osoite (URL) http://www.ranuaninfra.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/ranua?id=249228&tpk=d31888bd-b5b4-48d1-a559-ad39b06c3d88
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Kiinteistöjen konelumityöt 2019-2022 sekä turpeen ja hakkeen siirrot biolämpölaitoksilla 2019 – 2022
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
249228
Hankinnan kuvaus

Hankintayksikkö pyytää tarjoustanne kiinteistöjen talvikunnossapitoon liittyvistä konelumi-, kone-hiekoitus- ja lumenkuormaustöistä suoritettuna tarjouspyyntöasiakirjojen mukaan. Turpeen tai hakkeen siirto varastosta kuljettimelle Teeritien ja Kolomaan lämpölaitoksilla, tarvittaessa avustaminen kuormanpurussa sekä hakkeen kuljetukset Marjaniemen biolämpölaitokseen. Lämpölaitosten piha-alueiden lumityöt sisältyvät tähän tarjoukseen. Tarjoukset annetaan erillisellä tarjouslomakkeella kertahintana ao. kohteen osalta.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Lumenaurauspalvelut. (90620000-9)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Ranua (K683)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.9.2019 - 31.5.2022

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Kyllä
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet tulee olla täytettynä. Urakoitsijalla on riittävä taloudellinen ja tekninen toimintakyky urakasta suoriutumiseen.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Voimassa oleva verovelkatodistus sekä ilmoitus eläkemaksu-, ennakonpidätys- ja verovelvoitteiden täyttämisestä. Todistukset saavat olla enintään kolme (3) kuukautta vanhoja. Vastaavaksi osoitukseksi edellä mainittujen velvoitteiden täyttämisestä hyväksytään voimassa oleva Rakentamisen laatu ry:n (RALA) myöntämä pätevyystodistus tai tilaajavastuu.fi jäsenyystodistus. Urakoitsijan on annettava vastaavat selvitykset myös kaikkien aliurakoitsijoiden ja alihankkijoiden osalta.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Kukin hankintayksikkö tekee kilpailutuksen perusteella erillisen hankintapäätöksen ja sopimuksen kilpailutuksessa määritellyin ehdoin.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
30.8.2019 16.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin