«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Ilmajoen kunta : Paalutus ja maanrakennusurakka 2019

14.08.2019 08:49
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-016638
Tarjoukset 27.8.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:
Ilmajoen kunta 0178008-8 /
Tekninen osasto
Paavo Perälä
PL 20
60801
Ilmajoki
Puh. +358444191300
Fax. +35864191204

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Ilmajoen kunta
Y-tunnus 0178008-8
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Tekninen osasto
Yhteyshenkilö Paavo Perälä
Postiosoite PL 20
Postinumero 60801
Postitoimipaikka Ilmajoki
Maa Suomi
Puhelin +358444191300
Sähköpostiosoite kirjaamo@ilmajoki.fi
Faksi +35864191204
Internet-osoite (URL) http://www.ilmajoki.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Ks. edellä hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Paalutus ja maanrakennusurakka 2019
Hankinnan kuvaus

Hankinnan avulla toteutetaan Herralan koulun ja SOTE-keskuksen uudisrakennuksen paalutustyöt ja niihin liittyvät maanrakennustyöt.

Tilaaja toteuttaa kohteiden vanhojen rakennusten purkutyön erillishankintana.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Ei
Pääkohde
Päänimikkeistö
Rakennustyöt. (45000000-7)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Ilmajoki (K145)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
23.9.2019 - 23.10.2020

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Tarjoajalla tulee olla paalutus- ja maanrakennustoiminnasta kolmen viimeisen vuoden ajalta toteutunutta vuotuista liikevaihtoa keskimäärin vähintään 0,5 miljoonaa euroa.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Tarjouksen liitteenä tulee toimittaa kaupparekisteriote ja tilinpäätöstiedot kolmelta edelliseltä vuodelta ja referenssikohdetiedot toteutuneista rakennushankkeista tarjoajan vapaamuotoisella referenssiluettelolla.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Tarjouspyyntöaineisto tulee tarjoajien saataville sähköisesti kunnan projektipankin kautta. Saadakseen tarjouspyyntöaineiston käyttöönsä, tarjoajan tulee ilmoittaa sähköpostiosoite projektipankin aineistolinkin toimittamista varten hankintayksikön yhteyshenkilölle.

Tarjouspyyntöaineistoa voidaan tarjouskilpailun aikana täydentää tai tarkistaa ja tarjoajan tulee tarjousta jättäessään huolehtia siitä, että hänellä on käytössään ajantasaisin tarjouspyyntö.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
27.8.2019 12.00
Tarjousten voimassaoloaika

määritellään tarkemmin tarjouspyynnössä.

Lisätietoja

Tarjouspyyntöaineisto tulee tarjoajien saataville sähköisesti kunnan projektipankin kautta. Saadakseen tarjouspyyntöaineiston käyttöönsä, tarjoajan tulee ilmoittaa sähköpostiosoite projektipankin aineistolinkin toimittamista varten hankintayksikön yhteyshenkilölle.

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin