«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus (Tietopyyntö):
Tampereen kaupunki : Ikäihmisten lihasvoiman ylläpitäminen omatoimisella kotiharjoittelulla

13.08.2019 14:51
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-016630

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Tietopyyntö

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Tampereen kaupunki
Y-tunnus 0211675-2
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Tuomi Logistiikka Oy
Yhteyshenkilö Päivi Paunila
Postiosoite Särkijärvenkatu 1
Postinumero 33840
Postitoimipaikka Tampere
Maa Suomi
Puhelin +358444235911
Sähköpostiosoite paivi.paunila@tuomilogistiikka.fi
Internet-osoite (URL) http://www.tuomilogistiikka.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/tuomilogistiikka?id=248685&tpk=fe97b96a-756e-45ff-8b97-784d6b29d79b
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Ikäihmisten lihasvoiman ylläpitäminen omatoimisella kotiharjoittelulla
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
248685
Hankinnan kuvaus

Tämä on tietopyyntö, ei hankintailmoitus. Tampereen kaupunki kutsuu palveluntuottajia markkinavuoropuheluun, jonka aiheena on ikäihmisten lihasvoiman ylläpitäminen omatoimisella kotiharjoittelulla. Tämä kehittämisyhteistyö ei velvoita hankintayksikköä suorittamaan varsinaista hankintaa. Tietopyyntöön vastaaminen ei ole edellytys mahdolliseen myöhempään hankintamenettelyyn osallistumiselle. Kehittämisyhteistyö toteutetaan yhdessä Tampereen kaupungin kanssa osana 6Aika Co-created Helath and Wellbeing (CoHeWe) -hanketta. Tämän kehittämisyhteistyön perusteella vastaavan tyyppinen tai täydentävä kokeilu voidaan erillisellä sopimuksella toteuttaa myös muissa CoHeWe-hankkeessa mukana olevissa kaupungeissa. Mukana olevat kaupungit ovat Helsinki, Vantaa ja Oulu. Lisätietoja hankkeen sisällöstä: www.cohewe.eu. Lihasvoiman ylläpitäminen on keskeinen tekijä ikääntyneen ihmisen toimintakyvyn säilyttämisessä ja kaatumisen ehkäisyssä. Kotihoidon asiakkaissa on runsaasti heitä, joiden itsenäistä selviytymistä päivittäisistä askareista ja siten omatoimisen elämän jatkumista omassa kodissa halutaan tukea. Etsimme ratkaisua, joka tukee ikääntyneen ihmisen kotona tapahtuvaa, omatoimista lihaskuntoharjoittelua. Kehittämisyhteistyössä toteutettavan ratkaisun tulee: ‒ Soveltua henkilölle, jonka toimintakyky (liikunta, koordinaatiokyky ja näkö) on heikentynyt. ‒ Mahdollistaa harjoitteiden määrän ja vaikuttavuuden mahdollisimman reaaliaikainen seuranta ainakin ammattilaiselle, mutta mahdollisesti myös asiakkaalle itselleen. ‒ Olla helppokäyttöinen eikä se saa edellyttää asiakkaalta tietoteknisten taitojen hallitsemista. ‒ Sisältää mahdollinen harjoittelussa käytettävä väline/laite ja tietoa välittävä ja/tai muu tarvittava sovellus. Kehittämisyhteistyön kohde on kuvattu tarkemmin oheisella ’Tarpeen kuvaus’ -lomakkeella (Liite 1). Tavoitteena on, että ratkaisu toimii tulevaisuudessa yhteen kilpailutusprosessissa olevan koti- ja etähoidon alustaratkaisun (Kotidigi) kanssa. Lisätietoja alustaratkaisusta: https://www.healthhub.fi/article/401. Yhteiskehittämiseen pääsemistä edeltävä prosessi on monivaiheinen. Tietopyyntöön vastauksena saapuneiden alustavien ratkaisukuvausten perusteella jatkoon etenevät palvelutuottajat (max. 10) kutsutaan pitchaustilaisuutena toteutettavaan markkinavuoropuheluun, johon osallistuneet palvelutuottajat voivat lähettää saamansa palautteen pohjalta lopullisen ratkaisukuvauksensa arvioitavaksi. Voittaja pääsee yhteiskehittämään ja kokeilemaan ratkaisuaan Tampereen kaupungin Avo-ja asumispalveluissa ikäihmisten palvelulinjalla. Yhteiskehittämiseen valitulle palvelutuottajalle maksetaan korkeintaan 8000 EUR (ei sis. alv.). Yhteiskehittämisessä toteutettavan kokeilun sisältö ja tarjonta tulee kohdentaa ko. rahallista arvoa ajatellen. Pyydämme yhteiskehittämisestä kiinnostuneita palvelutuottajia lähettämään esitettyyn tarpeeseen vastaavan alustavan ratkaisukuvauksensa viimeistään 6.9.2019 osoitteeseen: tiina.t.karttunen@tampere.fi. Ratkaisukuvaus esitetään käyttäen soveltuvin osin oheista ’Palvelun tai tuotteen kuvaus’ -lomaketta (Liite 2). Kuvauksen maksimipituus on kolme A4-kokoista sivua (maksimissaan 2 sivua tekstiä ja 1 kuvasivu). Arviointikriteereinä käytetään mm. kuvauksessa pyydettyjä tietoja. Markkinavuoropuhelussa mukaan valituilla palvelutuottajilla on tilaisuus esitellä kuvaamansa ratkaisu (10 min) ja saada siitä palautetta (10 min) paikalla olevalta asiantuntijaraadilta. Markkinavuoropuhelu järjestetään 3.10.2019 osoitteessa HealthHUB, Biokatu 6, 33520 Tampere. Kutsuttaville palvelutuottajille lähetetään tarkemmat tiedot tilaisuuden sisällöstä ja aikataulusta sähköpostitse 20.9.2019. Markkinavuoropuhelun perusteella tarkennettu pyyntö ratkaisukuvauksesta ja tarkennetut arviointikriteerit lähetetään palvelutuottajille 17.10.2019. Palvelutuottajat jättävät markkinavuoropuhelussa saamansa palautteen perusteella lopulliset kuvaukset ratkaisusta ja kehittämisyhteistyön toteuttamisesta viimeistään 31.10.2019. Päätös yhteiskehittämiseen valittavasta yrityksestä tehdään lopullisten, määräaikaan mennessä saapuneiden ratkaisukuvausten perusteella 7.11.2019.

Pääkohde
Päänimikkeistö
Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut. (85000000-9)
Päänimikkeistö
Fysikaalinen hoito. (85142100-7)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Tampere (K837)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Vastaukset tietopyyntöön on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
6.9.2019 12.00
Lisätietoja

Ratkaisukuvauksen lähettäminen Alustava ratkaisukuvaus tulee lähettää viimeistään 6.9.2019 klo 12:00 mennessä osoitteeseen: tiina.t.karttunen@tampere.fi.

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin