«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Ympäristöministeriö : Selvitys kaavan pohjakartasta

14.08.2019 08:48
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-016617
Tarjoukset tai osallistumishakemukset 4.9.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Ympäristöministeriö
Y-tunnus 0519456-1
Yhteyshenkilö Sakari Jäppinen
Postiosoite Aleksanterinkatu 7, Helsinki, PL 35
Postinumero 00023
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +35829516001
Sähköpostiosoite kirjaamo@ym.fi
Internet-osoite (URL) www.ym.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=248935&tpk=437cf100-634e-4fc7-92c8-53de440a2522
Hankintayksikön luonne
Valtion viranomainen

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Selvitys kaavan pohjakartasta
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
VN/4817/2019
Hankinnan kuvaus

Työssä arvioidaan Kuntapilotissa ja koordinointiryhmässä ehdotettujen toimintamallien

toteuttamiskelpoisuutta ja tuotetaan jalostettu ehdotus kaavan pohjakartan sisällöstä,

tuottamisesta, laadunhallinnasta, jakamisesta sekä vastuista tulevaisuudessa. Ehdotusta

verrataan nykykäytäntöön analysoimalla taloudellisia ja ei-taloudellisia hyötyjä vaihtoehtojen

välillä. Ehdotukseen perustuen annetaan suositukset, miten kaavan pohjakartasta olisi

tarkoituksenmukaista säätää uudistuvassa lainsäädännössä sekä minkälaista ohjeistusta

tarvitaan uuden käytännön tueksi.

Katso hankintailmoitus: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=248935&tpk=437cf100-634e-4fc7-92c8-53de440a2522

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Ei
Pääkohde
Päänimikkeistö
Tutkimus- ja kehityspalvelut ja niihin liittyvät konsulttipalvelut. (73000000-2)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Suomi (FI)

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Muu
Menettelyn ja sen etenemisvaiheiden kuvaus:

Kyseessä on pienhankinta eikä hankintalain kansallinen kynnysarvo ylity.

Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
4.9.2019 12.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Ympäristöministeriö
Postiosoite PL 35 (Aleksanterinkatu 7)
Postinumero 00023
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 29516001
Sähköpostiosoite kirjaamo@ym.fi
Internet-osoite http://www.ym.fi
«« Takaisin