«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Korjausilmoitus:
A- Tulkkaus Oy : Kuulo-, näkö- ja kuulonäkövammaisten sekä puhevammaisten tulkkauspalveluiden hankinta

14.08.2019 17:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-016614
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 157-389037

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:A- Tulkkaus Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2103384-8
Postiosoite:Silkkitehtaankatu 5 C
Postinumero:01300
Postitoimipaikka:Vantaa
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Elina Impola
Puhelin:+358 983911
Sähköpostiosoite:elina.impola@vantaa.fi
Faksi:+358 983923000
NUTS-koodi:Vantaa (K092)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://a-tulkkaus.fi/

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Kuulo-, näkö- ja kuulonäkövammaisten sekä puhevammaisten tulkkauspalveluiden hankinta
Viitenumero:
1392/02.09.01.02/2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Sosiaalityö ja siihen liittyvät palvelut. (85300000-2), Kuulovammaisille (EA19-9), Näkövammaisille (EA21-5), Puhevammaisille (EA18-6)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

A-Tulkkaus Oy on hankkimassa kuulo-, näkö-, kuulonäkö- ja puhevammaisten tulkkauspalvelujen tuottajaa yhtiön omistajille, jotka ovat lain mukaan velvollisia järjestämään tulkkauspalvelut vammaisille henkilöille. Tuotettujen palveluiden arvonlisäveroprosentti tulee olla 0%. Yhtiön omistaa Vantaan kaupunki, Helsingin kaupunki, Espoon kaupunki, Keravan kaupunki ja HUS kuntayhtymä. Palvelun tuottamisen paikkana ovat pääsääntöisesti omistajien tarjoamat sosiaali- ja terveyspalvelut sekä kasvatus ja opetuspalvelut (koulut, terveysasemat, sairaalat, neuvolat, sosiaalitoimistot ja päiväkodit).

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
13.8.2019

VII kohta: Muutokset

VII.1) Korjattavat tai lisättävät tiedot

VII.1.2) Teksti, jota alkuperäisessä ilmoituksessa oikaistaan

Osan numero: II.2.4
Muutettava kohta: Kuvaus hankinnasta

Oikaistava tieto:

A-Tulkkaus Oy on hankkimassa kuulo-, kuulonäkö-, näkö- ja puhevammaisille viittomakielen-, sekä kosketus- ja kirjoitustulkkauspalveluita. Palveluntuottajan tarjoaman tulkin tulee olla tulkin (AMK), viittomakielen- ja puhevammaisten tulkki tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittanut. Palvelua on kuvattu tarkemmin liitteesä 3 Tulkkipalveluiden palvelunkuvaus. Palveluntuottajan on tarjottava myös viittomakielen tulkkeja, jotka ovat erikoistuneet kirjoitustulkkaukseen, puhevammaisten tulkkaukseen tai kuurosokeiden tulkkaukseen (esim. taktiilit tulkkausmuodot, kuvailun, opastamisen ja haptiset menetelmät). Tulkkauspalvelu on henkilökohtainen palvelu ja kommunikointimenetelmä asiakkaalle, joten palveluntarjoajalta ja varapalveluntarjoajalta vaaditaan haluttujen tulkkien tai tulkkauspalveluiden hankkimista tai lisäämistä omien tulkkipalveluiden tarjontaan. Palvelun järjestäminen perustuu Suomen lakeihin, jotka joko velvoittavat viranomaisen järjestämään tulkkauksen tai suosittelevat tulkkauksen järjestämistä vammaiselle henkilölle. Tämä koskee tilanteita, joissa viranomainen on aloitteentekijä. Nämä lait ovat mm: - Hallintolaki - Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista - Laki potilaan asemasta ja oikeuksista Hankittavan palvelun tulee kattaa suomalaisen ja suomenruotsalaisen viittomakielen, viitotun puheen, kirjoitustulkkauksen sekä muut kuulo-, kuulonäkö- ja näkövammaisille sekä puhevammaisille henkilöille järjestettävässä tulkkauksessa käytettävät kommunikaatiomenetelmät. Viittomakielen etätulkkaus voidaan suorittaa myös pikatulkkauksena, joka tarkoittaa sitä, että asiakkaan ei tarvitse varata palvelua ennalta, vaan ottaa yhteyden suoraan tulkkiin puhelimella ja tulkkaus suoritetaan pikatulkkaukseen kehitetyllä sovelluksella. Pikatulkkaus on etätulkkauspalvelu videopuhelun välityksellä kaksi- tai kolmepiste mahdollisuudella asiakkaille, joille menetelmä soveltuu. Kaksi piste tulkkauksessa tulkattava, tulkki ja viranomainen ovat kahdessa eri tilassa/ paikassa. Kolmipiste tulkkauksessa tulkattava, tulkki ja viranomainen ovat kaikki eri tiloissa/ paikoissa. Hankittavien tulkkauspalveluiden määrä riippuu A-Tulkkaus Oy:n omistaja-asiakkaiden organisaatioissa työskentelevien ja tulkkauspalveluja tarvitsevien työntekijöiden määrästä ja heidän tulkkauspalveluiden tarpeesta. Tilaaja ei sitoudu tiettyihin hankintamääriin sopimuskauden aikana. Lainsäädännössä tapahtuvat muutokset voivat vaikuttaa siihen, paljonko palvelua hankitaan. Lainsäädännön muutokset on huomioitava myös muissa palveluun liittyvissä asioissa, kuten mahdollinen muutos tulkkauksien tallentamisessa. A- Tulkkaus Oy tulee valitsemaan kilpailutuksen perusteella yhden palveluntuottajan (halvin tarjous) ja yhden varatoimittajan (toiseksi halvin tarjous).

Oikaisu:

A-Tulkkaus Oy on hankkimassa kuulo-, kuulonäkö-, näkö- ja puhevammaisille viittomakielen-, sekä kosketus- ja kirjoitustulkkauspalveluita. Palvelua on kuvattu tarkemmin liitteessä 3 Tulkkipalveluiden palvelunkuvaus. Palveluntuottajan on tarjottava myös viittomakielen tulkkeja, jotka ovat erikoistuneet kirjoitustulkkaukseen, puhevammaisten tulkkaukseen tai kuurosokeiden tulkkaukseen (esim. taktiilit tulkkausmuodot, kuvailun, opastamisen ja haptiset menetelmät). Tulkkauspalvelu on henkilökohtainen palvelu ja kommunikointimenetelmä asiakkaalle, joten palveluntarjoajalta ja varapalveluntarjoajalta vaaditaan haluttujen tulkkien tai tulkkauspalveluiden hankkimista tai lisäämistä omien tulkkipalveluiden tarjontaan. Palvelun järjestäminen perustuu Suomen lakeihin, jotka joko velvoittavat viranomaisen järjestämään tulkkauksen tai suosittelevat tulkkauksen järjestämistä vammaiselle henkilölle. Tämä koskee tilanteita, joissa viranomainen on aloitteentekijä. Nämä lait ovat mm: - Hallintolaki - Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista - Laki potilaan asemasta ja oikeuksista Hankittavan palvelun tulee kattaa suomalaisen ja suomenruotsalaisen viittomakielen, viitotun puheen, kirjoitustulkkauksen sekä muut kuulo-, kuulonäkö- ja näkövammaisille sekä puhevammaisille henkilöille järjestettävässä tulkkauksessa käytettävät kommunikaatiomenetelmät. Viittomakielen etätulkkaus voidaan suorittaa myös pikatulkkauksena, joka tarkoittaa sitä, että asiakkaan ei tarvitse varata palvelua ennalta, vaan ottaa yhteyden suoraan tulkkiin puhelimella ja tulkkaus suoritetaan pikatulkkaukseen kehitetyllä sovelluksella. Pikatulkkaus on etätulkkauspalvelu videopuhelun välityksellä kaksi- tai kolmepiste mahdollisuudella asiakkaille, joille menetelmä soveltuu. Kaksi piste tulkkauksessa tulkattava, tulkki ja viranomainen ovat kahdessa eri tilassa/ paikassa. Kolmipiste tulkkauksessa tulkattava, tulkki ja viranomainen ovat kaikki eri tiloissa/ paikoissa. Hankittavien tulkkauspalveluiden määrä riippuu A-Tulkkaus Oy:n omistaja-asiakkaiden organisaatioissa työskentelevien ja tulkkauspalveluja tarvitsevien työntekijöiden määrästä ja heidän tulkkauspalveluiden tarpeesta. Tilaaja ei sitoudu tiettyihin hankintamääriin sopimuskauden aikana. Lainsäädännössä tapahtuvat muutokset voivat vaikuttaa siihen, paljonko palvelua hankitaan. Lainsäädännön muutokset on huomioitava myös muissa palveluun liittyvissä asioissa, kuten mahdollinen muutos tulkkauksien tallentamisessa. A- Tulkkaus Oy tulee valitsemaan kilpailutuksen perusteella yhden palveluntuottajan (halvin tarjous) ja yhden varatoimittajan (toiseksi halvin tarjous).

VII.2) Muut täydentävät tiedot:

Referenssiliitteessä ollut kirjoitusvirhe on korjattu ja liitteet 6 a, b ja c korvattu.

«« Takaisin