«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä : Esimiesten 360 -arviointipalvelut ja fiilismittaripalvelu henkilöstökokemuksen mittaamiseen

13.08.2019 12:41
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-016606
Tarjoukset 16.9.2019 klo 16.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Y-tunnus 1567535-0
Yhteyshenkilö Jyrki Happo
Postiosoite PL 441 (Uutistie 5, 01770 Vantaa)
Postinumero 00029
Postitoimipaikka HUS
Maa Suomi
Sähköpostiosoite jyrki.happo@hus.fi
Internet-osoite (URL) http://www.hus.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/huslogistiikka?id=249128&tpk=1e41d9cb-2201-4ab8-ade3-655b7dc80a0c
Hankintayksikön luonne
Muu: Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Esimiesten 360 -arviointipalvelut ja fiilismittaripalvelu henkilöstökokemuksen mittaamiseen
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
HUS-145 2019
Hankinnan kuvaus

Tarjouspyynnön tarkoitus Tarjouspyynnön tarkoituksena on valita HUS:in tarpeisiin sopiva arviointipalvelujen toimittaja, jonka palvelu täyttää tässä tarjouspyynnössä kuvatut vaatimukset. HUS panostaa organisaation, esimiestyön ja johtamisen kehittämiseen. HUS haluaa tarjota esimiehille helppokäyttöisen ja selkeän tavan yksikön ilmapiirin mittaamiseen sekä esimiestyön osaamisen arviointiin ja kehittämiseen. HUS:n esimiestyön ja johtamisen kehittämisessä voidaan hyödyntää tarvittaessa esimiehille tarkoitettua 360 –arviointia ja/tai siihen liittyvää konsultointia. Arvioinnin tulee soveltua sekä arviointiin ensimmäistä kertaa osallistuvalle ja mahdollisesti tukea tulosten käsittelyssä tarvitsevalle esimiehelle sekä kokeneemmalle esimiehelle, joka mahdollisesti haluaa tehdä arvioinnin pohjalta itsenäisemmin seuranta-arviointia. Lisäksi arvioinnin tulee soveltua myös vaativissa asiantuntijatehtävissä työskenteleville henkilöille, jotka eivät kuitenkaan ole esimiesasemassa. Valitun palveluntuottajan kanssa tehdään palveluhankintasopimus.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Yrityskonsultointi, johdon konsultointi ja niihin liittyvät palvelut. (79400000-8)
Päänimikkeistö
Yritysten ja johdon konsulttipalvelut. (79410000-1)
Yleiset johdon konsulttipalvelut. (79411000-8)
Talousjohdon konsulttipalvelut. (79412000-5)
Henkilöstöhallinnon konsulttipalvelut. (79414000-9)
Henkilöstön kehityspalvelut. (79633000-0)
Terveys- ja hyvinvointipalvelut. (98334000-3)
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.10.2019 - 30.9.2021

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Ehdottomana vaatimuksena on, että tarjoajan on tutustuttava kohteeseen liittyviin asiakirjoihin riittävällä huolellisuudella ennen tarjouksen jättämistä. Kaikki muut ehdottomat vaatimukset on esitetty kohteiden kriteereissä ja liitetiedostoissa.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Toimittajan lataamat tiedostot.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Kokonaistaloudellisesti edullisin vaihtoehto, mikä on saanut korkeimman pistemäärän vertailussa. Palvelusopimus solmitaan valitun toimittajan kanssa kahden vuoden määräajaksi, jonka jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
16.9.2019 16.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin