«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Lahden kaupunki : Verhot, kankaat, langat ja muut käsityötarvikkeet

13.08.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-016598
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 156-384771
Tarjoukset 16.09.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/lahti?id=240366&tpk=cc11db78-8568-42c6-a557-73aa3ddfaf9e

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Lahden kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0149669-3
Postiosoite:PL 202
Postinumero:15101
Postitoimipaikka:Lahti
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Kaisa Veltheim
Puhelin:+358 505594039
Sähköpostiosoite:kaisa.veltheim@lahti.fi
NUTS-koodi:Lahden seutu (S071)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.lahti.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/lahti

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/lahti?id=240366&tpk=cc11db78-8568-42c6-a557-73aa3ddfaf9e
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Verhot, kankaat, langat ja muut käsityötarvikkeet
Viitenumero:
D/441/02.08.00.00.03/2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tekstiilitarvikkeet. (39500000-7)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankintaan sisältyvät verhot, sisältäen verhokankaat, verhojen suunnittelun, mittauksen, ompelun ja asennuksen sekä valmisverhot. Lisäksi pyydetään tarjousta erilaisista käsityössä tarvittavista langoista, kankaista sekä materiaaleista ja välineistä ompelemiseen, neulontaan ja muihin tekstiilityön tarpeisiin.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea:kaikkia osia

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Verhot
Osa nro:
1
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Tekstiilitarvikkeet. (39500000-7)
Tekstiilikankaat ja vastaavat tuotteet. (19200000-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Lahti (K398)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankintaan sisältyvät verhot, sisältäen verhokankaat, verhojen suunnittelun, mittauksen, ompelun ja asennuksen sekä valmisverhot.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:36 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimusta voidaan jatkaa yhdellä (1) erikseen päätettävällä optiovuodella.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Sopimusta voidaan jatkaa yhdellä (1) erikseen päätettävällä optiovuodella.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Halvinta hintaa käytettään valintaperusteena, koska oleelliset laatuun vaikuttavat seikat on huomioitu kattavasti hankinnan kohteen määrittelyssä ja hankinnan vähimmäisvaatimuksissa.

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Erilaiset käsityössä tarvittavat kankaat, langat ja muut käsityötarvikkeet
Osa nro:
2
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Tekstiilikankaat ja vastaavat tuotteet. (19200000-8)
Tekstiililangat. (19400000-0)
Kiinnitysvälineet (vaatetus). (18450000-8)
Käsityötarvikkeet. (37810000-9)
Ompeluneulat, neulepuikot ja sormustimet. (39227000-9)
Erilaiset tekstiilituotteet. (39560000-5)
II.2.3) Suorituspaikka
Lahti (K398)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankintaan sisältyvät erilaiset käsityössä tarvittavat langat, kankaat sekä materiaalit ja välineet ompelemiseen, neulontaan ja muihin tekstiilityön tarpeisiin. Tavoitteena on, että Lahden kaupungin kouluihin saadaan laadukkaita, turvallisia ja käyttötarkoitukseen sopivia käsityön välineitä sekä materiaaleja. Kankaita tullaan hankkimaan sekä pakkatavarana että määrämitoin.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:36 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimusta voidaan jatkaa yhdellä (1) erikseen päätettävällä optiovuodella.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Sopimusta voidaan jatkaa yhdellä (1) erikseen päätettävällä optiovuodella.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa

Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismäärä: 3

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
16.9.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 3 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:16.9.2019 13:00

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: kyllä
VI.3) Lisätiedot:

Hankinnalla perustetaan puitejärjestely, jossa kumpaankin osa-alueeseen valitaan enintään kolme soveltuvuus- ja kelpoisuusehdot täyttävää toimittajaa. Lahden kaupunki ei sitoudu mihinkään tiettyihin hankintamääriin sopimuskauden aikana. Puitejärjestelyssä voidaan tehdä suorahankintoja miltä tahansa järjestelyssä mukana olevalta toimittajalta erityistarpeiden mukaan. Tilaaja voi hankkia tuotteita puitejärjestelyn ulkopuoliselta toimittajalta eritystilanteissa tarpeiden mukaan. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Hankintaan sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston julkisia hankintoja ja käyttöoikeussopimuksia koskevaa direktiiviä 2014/23-25/EU. Tilaaja voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan todellisesta ja perustellusta syystä. Mikäli yksikään saaduista tarjouksista ei vastaa tarjouspyyntöä hankintayksikön edellyttämällä tavalla tai olosuhteet muuttuvat hankintamenettelyn aikana sellaisiksi, ettei hankintayksikkö voi hyödyntää tarjouskilpailun tuloksia, hankintayksikkö voi keskeyttää hankintamenettelyn. Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta. Tarjousmenettelyn kieli on suomi. Tilaaja ei vastaa tarjouspyyntöasiakirjojen kääntämisestä muulle kielellä. Tarjousasiakirjat ovat saatavissa suomen kielellä. Tarjous on laadittava ja pyydetyt selvitykset on toimitettava suomen kielellä. Tarjous tulee laatia tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Tarjoaja vastaa tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuudesta. Tarjousten jättämisen jälkeen menettelyn vaiheet ovat seuraavat: 1) Tarjoajan soveltuvuuden täyttymisen tarkastaminen 2) Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden tarkastaminen 3) Tarjousten vertailu ilmoitettua perustetta soveltaen 4) Parhaan tarjouksen valinta ilmoitetun valintaperusteen mukaisesti 5) Soveltuvuuteen liittyen selvitysten pyytäminen voittajalta ja soveltuvuusvaatimusten täyttämisen tarkastaminen 6) Hankintapäätöksen ja sopimuksen tekeminen

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
13.8.2019
«« Takaisin