«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Tampereen kaupunki : Tammelan Stadionin toteuttajan hankinta

20.08.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-016597
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 160-393783
Osallistumishakemukset 20.09.2019 klo 13.00 mennessä osoitteeseen:

https://pris.haahtela.fi/Julkaisu/Public_Hankinnat.asp?Valittutarjous=29387

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Tampereen kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0211675-2
Postiosoite:PL 487
Postinumero:33101
Postitoimipaikka:Tampere
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Antti Lakka
Puhelin:+358 405538008
Sähköpostiosoite:antti.lakka@tilapa.fi
NUTS-koodi:Tampere (K837)
Pääasiallinen osoite: (URL)www.tampere.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://pris.haahtela.fi/Julkaisu/Public_Hankinnat.asp?Valittutarjous=29387

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://pris.haahtela.fi/Julkaisu/Public_Hankinnat.asp?Valittutarjous=29387

edellä mainittuun osoitteeseen (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Tammelan Stadionin toteuttajan hankinta
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Rakennustyöt. (45000000-7)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Tampereen kaupunki toteuttaa Tammelan stadionkorttelin, johon suunnitellaan ja rakennetaan 6500-paikkainen jalkapallostadion, sen alapuolinen pysäköinti- ja liiketila sekä noin 170 asuntoa Salhojankadun ja Kalevan puistotien puoleisille sivuille. Hankkeen kokonaislaajuus on noin 29 000 kem2.

Kaupunki toteuttaa jalkapallostadionin julkisena hankintana allianssimallilla. Tarjouskilpailun voittaja saa toteuttaakseen myös Salhojankadun puoleisen asuin- ja liikerakennusoikeuden. Stadionin alapuoliset tilat ja Kalevan puistotien puoleisen asuin- ja liikerakennusoikeuden toteuttaa YIT Suomi Oy.

Stadionkortteli suunnitellaan ja toteutetaan integroituna projektitoimituksena (IPT). Tampereen kaupunki, YIT Suomi Oy, tarjouskilpailun voittaja sekä hankkeen pää- ja arkkitehtisuunnittelijana toimiva JKMM Arkkitehdit suunnittelevat ja toteuttavat koko hankkeen yhdessä vastaten yhdessä sen yhteisistä tehtävistä ja niiden kustannuksista sekä lisäksi kukin erikseen omasta projektistaan.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 22000000 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Tampere (K837)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Tampere.

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tampereen kaupunki kilpailuttaa Tammelan jalkapallostadionin suunnittelun ja toteutuksen allianssimallilla. Allianssin muodostavat tarjouskilpailun voittaja, kaupunki tilaajana ja JKMM Arkkitehdit Oy pää- ja arkkitehtisuunnittelijana.

Lisäksi tarjouskilpailun voittaja saa toteutettavakseen Salhojankadun asuin- ja liikerakentamisen, jossa sen tulee käyttää samaa pää- ja arkkitehtisuunnittelijaa. Muu suunnittelu on tarkoitus hankkia allianssin kehitysvaiheen aikana hankkeen parhaaksi.

Hankintaan voi liittyä myös muuta katu- ja kunnallisteknistä rakentamista.

Koko hankkeen kustannusarvio on 70-90 milj. euroa, josta jalkapallostadionin osuus on noin 17 milj. euroa (alv 0 %, tammikuun 2017 kustannustasossa).

Hankinta toteutetaan käyttäen neuvottelumenettelyä.

Tarjouskilpailun voittaja valitaan samalla koko Stadionkorttelin toteuttavan integroidun projektitoimituksen sopimusosapuoleksi.

Hankkeen tarkempi suunnittelu käynnistetään sen jälkeen, kun tarjouskilpailun voittaja, Tampereen kaupunki, YIT Oy ja JKMM Arkkitehdit Oy vahvistavat IPT-sopimuksen ja päättävät hankkeen kehitysvaiheen käynnistämisestä.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.1.2020 - 1.8.2028
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.9) Tiedot kutsuttavien toimijoiden lukumäärää koskevista rajoituksista
tai suunniteltu vähimmäismäärä:3
ja enimmäismäärä:5
Objektiiviset perusteet sille, miksi ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä:

Valittavilla tarjoajilla ja näiden avainhenkilöillä tulee olla riittävä kokemus vastaavanlaisista hankkeista.

Tarjouskilpailuun valitaan kilpailun aikaansaamiseksi

riittävä määrä (3-5) jolloin kokonaisuutena laadittavien ja käsiteltävien tarjousten työmäärä voidaan pitää kohtuullisena.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Hankkeen ja tarjouspyyntöaineiston esittelytilaisuus järjestetään ma 9.9.2019 klo 13-16 Tampereen pääkirjasto Metson Kuusi-salissa, osoitteessa Pirkankatu 2, Tampere.

Tilaisuuteen osallistuvia pyydetään ilmoittamaan osallistumisestaan sähköpostitse osoitteeseen juho.laine@vison.fi viimeistään ke 4.9.2019 klo 13.00 mennessä.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Hankinta-asiakirjoissa ilmoitetun mukaisesti.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.3) Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Tarjousperusteinen neuvottelumenettely

IV.1.4) Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
Käytössä on vaiheittainen menettely, jolla käsiteltävien ratkaisujen tai neuvoteltavien tarjousten määrää alennetaan asteittain
IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 123-299325
IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
20.9.2019 13:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 6 kuukautta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3) Lisätiedot:

Mahdolliset tarjouspyyntöaineistoa koskevat kysymykset ja kommentit pyydetään lähettämään sähköpostin liitetiedostona käyttäen hankinta-asiakirjojen liitettä 4.4 osoitteeseen juho.laine@vison.fi viimeistään 4.9.2019 klo 13.00 mennessä.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
19.8.2019
«« Takaisin